Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Jūrmalā 2015.gada 19.februārī (prot. Nr.4, 45.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
36.panta otro daļu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.50 (4036)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu".

1.2. Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "171 euro" aizstāt ar skaitli un vārdiem "75 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.TruksnisPaskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr.10 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu un palielināt pabalsta bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai (turpmāk - pabalsts) apmēru.
2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktā noteiktajam, pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, kā arī pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām.

Lai bērniem sniegtu lielāku pašvaldības atbalstu, tiek palielināts pabalsta apmērs, tā apmēru piesaistot valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot saistošos noteikumu, no 2015.gada februāra līdz 2015.gada decembrim papildus būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 1566 euro apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

17.03.2015