Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Daugavpilī 2015.gada 26.februārī (prot. Nr.4, 20.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot nolikuma 8.39.apakšpunktu.

1.2. Izteikt nolikuma 23.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.13. Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa".

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā to, ka tika veiktas izmaiņas padotībā esošajās iestādēs un struktūrvienībā, nepieciešams precizēt nolikuma tekstu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts:

- domes padotībā esošo budžeta iestāžu saraksts,

- administrācijā ietilpstošo nodaļu saraksts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

27.02.2015