Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 166.2 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par kredītinformācijas biroja pakalpojumu sniegšanu bez licences vai par kredītinformācijas biroja darbības licences nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no desmittūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro."

2. Aizstāt 236.10 panta pirmajā daļā skaitli "204.7" ar skaitļiem un vārdiem "166.2 panta otrajā daļā, 204.7".

3. Papildināt 262.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta nosacījumi ir attiecināmi arī uz aizskartā mantas īpašnieka pārstāvi."

4. Papildināt kodeksu ar 262.2 pantu šādā redakcijā:

"262.2 pants. Aizskartā mantas īpašnieka tiesības

Ja procesuālo darbību rezultātā ir nepamatoti ierobežotas vai atņemtas īpašnieka vai likumīgā valdītāja tiesības rīkoties ar mantu un ja šis īpašnieks vai likumīgais valdītājs nav administratīvā pārkāpuma izdarītājs, šīs mantas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam (aizskartais mantas īpašnieks) personiski vai ar pārstāvja starpniecību ir tiesības iesniegt pieteikumus vai sūdzības par amatpersonu rīcību vai lēmumiem attiecībā uz mantu."

5. Papildināt 268.panta 4.punktu pēc vārda "lūgumus" ar vārdiem "aizskartā mantas īpašnieka pieteikumus".

6. Papildināt 271.panta otro daļu pēc vārdiem "pārstāvja lūgumus" ar vārdiem "aizskartā mantas īpašnieka vai viņa pārstāvja lūgumus".

7. Izteikt 279.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt augstākā iestādē persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, un cietušais, kā arī aizskartais mantas īpašnieks - daļā par savu mantu."

8. Aizstāt 288.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "kā arī cietušais" ar vārdiem "un cietušais, bet aizskartais mantas īpašnieks - daļā par savu mantu -".

9. Papildināt 289.7 panta pirmo daļu pēc vārdiem "viņa pārstāvja" ar vārdiem "un aizskartā mantas īpašnieka vai viņa pārstāvja".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Aizskartais mantas īpašnieks, kuram nepamatots tiesību aizskārums radīts līdz 2015.gada 9.martam un kurš uzsācis savu aizskarto tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, līdz 2015.gada 10.aprīlim var pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu daļā par savu mantu."

Likums stājas spēkā 2015.gada 10.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 12.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 1.martā

10.03.2015