Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.75

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumos Nr. 142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 33., 210. nr.; 2010, 115., 200. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā vārdus "(tai skaitā materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku)" ar vārdiem "(tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku)".

2. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. veic pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, to procesu un produktu kontroli;".

3. Papildināt noteikumus ar 4.2.3 un 4.2.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.3 organizē un veic pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku) un dzīvnieku barības uzņēmumu un valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei pakļauto objektu un personu reģistrāciju un atzīšanu;

4.2.4 izveido, aktualizē un uztur uzraudzībā esošo objektu un produktu reģistrus un datubāzes;".

4. Izteikt 4.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.1 organizē un veic veterināro zāļu reģistrāciju un kvalitātes kontroli, kā arī vāc, apkopo un analizē informāciju veterināro zāļu aprites jomā;".

5. Papildināt noteikumus ar 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 un 4.3.9 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.2 organizē un veic uztura normu kontroli noteiktām patērētāju grupām;

4.3.3 reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku;

4.3.4 izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai;

4.3.5 veic valsts uzraudzības un kontroles darbības valsts robežas kontroles punktos, kā arī brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veterinārajai kontrolei pakļauto dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes preču ievešanai, izvešanai un pārvadāšanai tranzītā. Valsts robežas kontroles punktos kontrolē fitosanitārajai kontrolei pakļauto preču, pārtikas produktu, tādas dzīvnieku barības, kura nav dzīvnieku izcelsmes, un nepārtikas preču ievešanu;

4.3.6 izvērtē iesniegumus produktu reģistrācijai lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantēto tradicionālo īpatnību reģistros;

4.3.7 veic to kontroles institūciju atzīšanu un uzraudzību, kuras darbojas bioloģiskās lauksaimniecības jomā;

4.3.8 īsteno pārtikas kvalitātes shēmu kontroles un uzraudzības pasākumus, tostarp sertificē pārtikas kvalitātes shēmas produktus;

4.3.9 veic biocīdu un apstrādātu izstrādājumu kontroli pārtikas aprites un veterinārajā jomā;".

6. Svītrot 4.8.1 apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 4.8.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8.2 veic ģenētiski modificētās pārtikas un dzīvnieku barības (izņemot sēklas) aprites uzraudzību un kontroli;".

8. Izteikt 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12. organizē un veic pasākumus kopīgā tirgus organizācijas pasākumu administrēšanas jomā, ievieš administratīvo un tehniskās vadības sistēmu, lai ņemtu paraugus un nosūtītu tos laboratorijām Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu piemērošanā noteikto produktu pārbaužu veikšanai;".

9. Papildināt 5.3. apakšpunktu aiz vārda "pārtikas" ar vārdiem "(tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku)".

10. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi".

11. Papildināt noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 4.3.9 apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

14.02.2015