Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 99.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 50.nr.; 2013, 80.nr.; 2014, 199.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 8.punktu šādā redakcijā:

"8) veterinārmedicīniskā prakse - praktizējoša veterinārārsta profesionāla darbība dzīvnieku labturības veicināšanā, veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, dzīvnieku slimību diagnostikā un profilaksē, saslimušu dzīvnieku ārstēšanā un ķirurģisku operāciju veikšanā. Veterinārmedicīniskās prakses ietvaros ārstnieciskā vai profilaktiskā kursa pabeigšanai atļauts, ja nepieciešams, pagatavot un pārdot dzīvniekiem paredzētās zāles."

2. Papildināt 8.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) epizootiju uzliesmojuma gadījumā noteiktajā riska zonā bez iepriekšēja brīdinājuma iekļūt privātā īpašumā epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanai."

3. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina Lauksaimniecības datu centrs, ievērojot dzīvnieku reģistrācijas kārtību reglamentējošos normatīvos aktus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 5.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 11.februārī

12.02.2015