Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 86., 157.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "Latvijas Republikas" ar vārdiem "Latvijas vai Eiropas Savienības".

2. 3.1 pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "vai valsts ministra";

izslēgt septītajā un astotajā daļā vārdus "vai valsts ministrs" un vārdus "vai valsts ministra";

izslēgt devītajā daļā vārdus "vai valsts ministra".

3. 5.panta otrajā daļā:

izslēgt 7.punktu;

aizstāt 9.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

4. Izslēgt 6.panta trešo daļu.

5. Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

6. 9.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību";

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) pieprasīt no valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas skar attiecīgās pašvaldības vai viņa vēlēšanu apgabala vēlētāju intereses;

4) iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts;";

aizstāt 5.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

7. Aizstāt 11.pantā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

8. 12.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"12.pants. Deputāta darbības apstākļu nodrošināšana un atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par deputāta pienākumu pildīšanu deputāts saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam."

9. Aizstāt 13.panta nosaukumā, pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību".

10. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Deputāta darba tiesiskās attiecības ar darba devēju

Deputāts drīkst savienot deputāta amatu ar citu amatu attiecīgajā pašvaldībā vai pie cita darba devēja, ja vien likumā nav noteikti amatu savienošanas ierobežojumi.

Darba devējs nevar aizliegt deputātam realizēt pilnvaras darba laikā.

Ja pilnvaras nepieciešams realizēt darba laikā, deputāts par to savlaicīgi rakstveidā paziņo darba devējam.

Ja deputāts šajā likumā noteiktās pilnvaras realizē darba laikā, darba algu par šo laika posmu viņam var nemaksāt."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 22.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 11.februārī

25.02.2015