Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.; 2009, 3., 6., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 38., 101.nr.; 2011, 80.nr.; 2013, 193.nr.; 2014, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Privatizācijas paziņojumā privatizāciju veicošā institūcija lūdz personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, divu mēnešu laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas:

1) rakstveidā atbildēt, vai tā vēlas privatizēt zemesgabalu ar minētajiem nosacījumiem;

2) rakstveidā norādīt tai vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;

3) iesniegt privatizācijas paziņojumā norādītos dokumentus un ziņas, lai noslēgtu pirkuma līgumu.";

izslēgt ceturto daļu;

izslēgt piektajā daļā vārdus "vai pēc šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa beigām";

izslēgt sestajā daļā vārdus "iesniedzot privatizāciju veicošajai institūcijai paziņojumā pieprasītos dokumentus un ziņas".

2. 14.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdus "divas reizes";

izslēgt otrās daļas 1. un 2.punktā vārdus "divas reizes";

izslēgt otrās daļas 4.punktā vārdu "atkārtoti";

izslēgt trešās daļas 2.punktā vārdu "atkārtoti".

3. 20.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atsavināšanas paziņojumā atsavināšanu veicošā institūcija lūdz personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, divu mēnešu laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas:

1) rakstveidā atbildēt, vai tā vēlas pirkt zemesgabalu ar minētajiem nosacījumiem;

2) rakstveidā norādīt tai vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;

3) iesniegt atsavināšanas paziņojumā norādītos dokumentus un ziņas, lai noslēgtu pirkuma līgumu.";

izslēgt piekto daļu;

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai pēc šā panta piektajā daļā minētā termiņa beigām";

izslēgt septītajā daļā vārdus "iesniedzot atsavināšanu veicošajai institūcijai paziņojumā pieprasītos dokumentus un ziņas".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 52. un 53.punktu šādā redakcijā:

"52. Ja valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumi apstiprināti vai valsts neapbūvēta zemesgabala izsoles noteikumi izsludināti līdz 2015.gada 28.februārim, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par īpašuma objekta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja privatizācijas noteikumi apstiprināti vai izsole izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt objektu vai pirkt zemesgabalu vai nav apstiprināts par pircēju.

53. Ja pašvaldības dome pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektu apstiprinājusi vai pašvaldības neapbūvēta zemesgabala izsoles noteikumus izsludinājusi līdz 2015.gada 28.februārim, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par īpašuma objekta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas izbeigšanu, ja privatizācijas projekts vai privatizācijas noteikumi apstiprināti vai izsole izsludināta divas reizes un neviens pretendents nav pieteicies privatizēt objektu vai pirkt zemesgabalu vai nav apstiprināts par pircēju."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 29.janvārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 11.februārī

01.03.2015