Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.823

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30.panta otro daļu un 40.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 117. nr.; 2012, 181. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. mācību izpletnis - izpletnis, kurš paredzēts izpletņlēcēju desantēšanai apmācības procesā;".

2. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. sportists - persona, kas piedalās izpletņlēcēju sacensībās un veic treniņu lēcienus vai paraugdemonstrējumus;".

3. Aizstāt 7.1. apakšpunktā vārdu "desantēšanas" ar vārdu "desantēšanai".

4. Izteikt 33., 34., 35., 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"33. Izpletņlēcējus desantē izpletņlēcēju desantēšanas zonā (turpmāk - zona). Zonu izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību elastīgi izmantojamā gaisa telpas struktūras elementā īslaicīgi rezervētā zonā (TRA) un ierobežotā lidojumu zonā (R), ņemot vērā šādus nosacījumus:

33.1. zona neatrodas virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības stratēģiskiem objektiem, pilsētām, ciemiem, nacionālajiem parkiem, dabas rezervātiem un publisku pasākumu norises vietām;

33.2. zona atrodas tālāk par 9260 metriem (5 jūras jūdzēm) no Rīgas gaisa satiksmes vadības zonas (CTR).

34. Atļaujas turētājs zonu piesaka valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk - Latvijas gaisa satiksme) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību. Pieteikumā norāda lēcienu vadītāja vārdu, uzvārdu un sakaru līdzekli (kontaktinformāciju), ar kuru lēcienu vadītājs uzturēs sakarus ar Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeru visu zonas izmantošanas laiku.

35. Lēcienu vadītājs ne vēlāk kā 30 minūtes pēc piešķirtās zonas izmantošanas beigām par to informē Latvijas gaisa satiksmi.

35.1 Desantējot izpletņlēcējus zonā, kas atrodas pilnībā vai daļēji kontrolējamā gaisa telpā, gaisa kuģa kapteinis:

35.1 1. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms gaisa kuģa lidojuma sākuma iesniedz Latvijas gaisa satiksmē lidojuma plānu, kas sastādīts atbilstoši Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (turpmāk - regula Nr. 923/2012), pielikuma 4. sadaļas prasībām;

35.1 2. pēc tam, kad saņemta Latvijas gaisa satiksmes atļauja ielidot zonā, paziņo par atrašanās augstumu, gatavību uzsākt izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju paredzamo piezemēšanās laiku;

35.1 3. izpletņlēcēju desantēšanu uzsāk, ja ir saņemts Latvijas gaisa satiksmes apstiprinājums;

35.1 4. pēc izpletņlēcēju desantēšanas gaisa kuģa lidojuma augstumu samazina tikai zonas robežās;

35.1 5. informē Latvijas gaisa satiksmi par izpletņlēcēju desantēšanas pabeigšanu un lidojuma plāna slēgšanu;

35.1 6. informē Latvijas gaisa satiksmi par gaisa kuģa izlidošanu no kontrolējamās gaisa telpas.

35.2 Desantējot izpletņlēcējus zonā, kas atrodas nekontrolējamā gaisa telpā, lēcienu vadītājs:

35.2 1. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms zonas izmantošanas paziņo Latvijas gaisa satiksmei precīzu laiku, kurā uzsāks piešķirtās zonas izmantošanu, kā arī paziņo, ja piešķirtās zonas izmantošana aizkavēsies vai tiks atcelta;

35.2 2. izpletņlēcēju desantēšanu uzsāk, ja ir saņemts Latvijas gaisa satiksmes apstiprinājums;

35.2 3. informē Latvijas gaisa satiksmi par pārtraukumu piešķirtās zonas izmantošanā, ja pārtraukums ir ilgāks par 30 minūtēm;

35.2 4. ne vēlāk kā 10 minūtes pirms piešķirtās zonas izmantošanas atsākšanas pēc šo noteikumu 35.2 3. apakšpunktā minētā pārtraukuma paziņo Latvijas gaisa satiksmei precīzu laiku, kurā atsāks piešķirtās zonas izmantošanu;

35.2 5. nodrošina, ka sakaru līdzeklis, kas norādīts šo noteikumu 34. punktā, ir darba kārtībā visu piešķirtās zonas izmantošanas laiku un nekavējoties pārtrauc zonas izmantošanu, ja pārtrūkst sakari ar Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeru."

5. Svītrot 35.3 punktu.

6. Papildināt noteikumus ar 38.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.5. kurš ir norādīts šo noteikumu 34. punktā minētajā pieteikumā."

7. Aizstāt 39. punktā skaitļus un vārdus "1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA 5005. punktā".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

07.01.2015