Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.815

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 46.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
13.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 98. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot nosaukumā un 1. punktā vārdus "kuriem nav noteikta invaliditāte";

1.2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Tiesības uz atbalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem ar celiakiju slimiem bērniem, kuri neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī turpina saņemt atbalstu pēc pilngadības sasniegšanas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 8. punktā minētajos gadījumos (turpmāk - bērns).";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.6. un 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

4.7. bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ja viņa personisko interešu aizstāvībai pieņemts īpašs bāriņtiesas lēmums.";

1.4. svītrot 6.2. apakšpunktā vārdu "bērnu";

1.5. papildināt noteikumus ar 6.3., 6.4. un 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem un kurš mācās Latvijas izglītības iestādē. Izziņu iesniedz, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15. septembrim;

6.4. augstskolas izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 24 gadiem un kurš studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) Latvijā vai ārvalstīs. Izziņu iesniedz, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15. septembrim;

6.5. vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes izziņu, ja atbalstu pieprasa bērnam, kurš nav vecāks par 20 gadiem un kurš mācās ārvalsts izglītības iestādē. Izziņu iesniedz, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu, kā arī turpmāk par katru mācību gadu līdz 15. septembrim.";

1.6. papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ārvalstī iegūtu dokumentu par izglītības iegūšanu pielīdzina Latvijā izsniegtai izglītības iestādes izziņai, ja tas atbilst šādām prasībām:

6.1 1. ārvalstī iegūts izglītības dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka bērns, kuram tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā ieguvis izglītību vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē);

6.1 2. ārvalstī iegūtajam izglītības dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;

6.1 3. ir ievērota normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteiktā kārtība.";

1.7. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Izglītības un zinātnes ministrija elektroniski iesniedz aģentūrā informāciju par šo noteikumu 3. punktā minētajiem bērniem, kuri turpina iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, tiem sasniedzot 18 gadu vecumu un turpmāk reizi divās nedēļās, norādot bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, klasi vai kursu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 19.9. un 19.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. ja šo noteikumu 6.3., 6.4. vai 6.5. apakšpunktā minētā izziņa par kārtējo mācību gadu nav iesniegta aģentūrā, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1. oktobri. Bērniem, kuri mācās izlaiduma klasēs vai kursos, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1. jūliju. Pēc izziņas saņemšanas par bērna mācību pārtraukšanu atbalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc izziņas saņemšanas. Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi;

19.10. ja aģentūrā saņemta šo noteikumu 8.1 punktā minētā Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par bērna mācību pārtraukšanu, atbalsta izmaksu pārtrauc ar nākamo kalendāra mēnesi pēc mācību pārtraukšanas. Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniski sniegtās informācijas saņemšanas par mācību turpināšanu. Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi.";

1.9. izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājumi";

1.10. papildināt noteikumus ar 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, un šo noteikumu 3. punktā minētajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem rodas tiesības uz atbalsta saņemšanu no 2015. gada 1. janvāra, aģentūra piešķir atbalstu vai pagarina atbalsta izmaksas termiņu, kā arī nodrošina atbalsta izmaksu līdz 2015. gada 30. jūnijam.

24. Šo noteikumu 6.3. apakšpunkts ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim."

2. Noteikumi piemērojami ar 2015. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

07.01.2015