Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206.nr.; 2011, 103., 204.nr.; 2012, 190., 203.nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252.nr.; 2014, 206., 228.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja amatpersona (darbinieks) ir nodarbināta mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona (darbinieks) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā amatpersona (darbinieks) nav pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus un tai nav izmaksāta darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi sešos kalendāra mēnešos pirms šā perioda. Ja amatpersona (darbinieks) pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma ir strādājusi mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona (darbinieks) ir strādājusi.";

izslēgt sesto daļu;

izslēgt septītās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdu "otrajā".

2. Papildināt 43.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Amatpersonai (darbiniekam) piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas Darba likuma 153.pantā noteiktajā gadījumā."

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.15 punkta 5.apakšpunktā skaitli un vārdu "2014.gada" ar vārdiem un skaitļiem "attiecīgi 2014. vai 2015.gada";

papildināt pārejas noteikumus ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Karavīriem, kuri ir absolvējuši virsnieku sagatavošanas militārās izglītības iestādi ārvalstīs un 2014./2015.mācību gadā mācās kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, ar kuru Nacionālie bruņotie spēki noslēguši vienošanos par karavīru apmācību, mācību maksu par augstākās izglītības iegūšanu sedz 100 procentu apmērā. Lēmumu par mācību maksas segšanu pieņem Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) ar karavīru noslēdz līgumu par mācību maksas segšanu, kurā paredz līdz līguma stāšanās spēkā laikam no karavīra personīgajiem līdzekļiem segtās mācību maksas atmaksas un nākamo semestru (mācību gadu) mācību maksas segšanas kārtību. Gadījumus, kad karavīrs atmaksā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem faktiski segto Latvijas augstākās izglītības iestādes noteikto mācību maksu, kā arī mācību maksas atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība"."

4.  2.pielikumā:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. 7 15"

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. 16 12"

izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. 19.5 13"

izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. 24 12"

izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. 28.3 12"

izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. 36 15"

izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. 38 8"

izteikt 79.punktu šādā redakcijā:

"79. 53.1 14"

5. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.pielikums

Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas

Nr. 
p. k.

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgas maksimālais apmērs (euro)

1.

16 ne vairāk kā 2441

2.

15 ne vairāk kā 2353

3.

14 ne vairāk kā 2264

4.

13 ne vairāk kā 1917

5.

12 ne vairāk kā 1647

6.

11 ne vairāk kā 1382

7.

10 ne vairāk kā 1174

8.

9 ne vairāk kā 994

9.

8 ne vairāk kā 874

10.

7 ne vairāk kā 788

11.

6 ne vairāk kā 700

12.

5 ne vairāk kā 620

13.

4 ne vairāk kā 558

14.

3 ne vairāk kā 501

15.

2 ne vairāk kā 450

16.

1 ne vairāk kā 403"

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 30.decembrī

01.01.2015