Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 8.nr.; 2007, 6., 11.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 38., 206.nr.; 2011, 117., 202.nr.; 2012, 190.nr.; 2013, 40., 92., 188.nr.; 2014, 214.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrija" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centrs";

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par augstskolu un koledžu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Akadēmiskās informācijas centrs organizē augstskolu un koledžu akreditācijas procesu par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "izglītības un zinātnes ministrs izsniedz" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz izglītības un zinātnes ministra parakstītu".

2. 55.1 pantā:

aizstāt trešajā un piektajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrijai" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centram";

aizstāt sestajā daļā vārdus "Akreditējot studiju virzienu, kuram atbilst kopīgā studiju programma, Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga" ar vārdiem "Pieņemot lēmumu par tāda studiju virziena akreditāciju, kuram atbilst kopīgā studiju programma, lēmuma pieņēmējs ir tiesīgs".

3. 55.2 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Studiju programmu licencēšanu organizē Akadēmiskās informācijas centrs. Akadēmiskās informācijas centrs organizē studiju programmu licencēšanas procesu par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrija" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centrs";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pirms augstskola vai koledža iesniedz Akadēmiskās informācijas centram iesniegumu par studiju programmas licencēšanu jaunā augstskolas vai koledžas studiju virzienā, augstskola vai koledža iesniedz iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijai par jauna studiju virziena atvēršanu. Lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu attiecīgajā augstskolā vai koledžā pieņem Ministru kabinets, izvērtējis augstskolai vai koledžai pieejamos resursus un atbilstību valsts attīstības prioritātēm. Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu atvērt studiju virzienu augstskolā vai koledžā, augstskola vai koledža iesniedz Akadēmiskās informācijas centram iesniegumu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošās studiju programmas licencēšanu."

4. Papildināt 55.3 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Studiju virzienu akreditāciju organizē Akadēmiskās informācijas centrs. Akadēmiskās informācijas centrs studiju virzienu akreditācijas procesu organizē par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi."

5. Papildināt 59.panta ceturto daļu ar jaunu otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Grādu un profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta Latvijā pirms spēkā esošā grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās, šajā likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām pielīdzina Akadēmiskās informācijas centrs. Minētā grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 30.decembrī

01.07.2015