Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.801

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 56.§)
Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas
Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma
134.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts iestādes un amatpersonas (turpmāk – valsts institūcijas), kurām valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs dienesta vajadzībām sniedz informāciju no datorizēti uzturētā nostiprinājuma žurnāla, personas rādītāja un nekustamā īpašuma lietas (turpmāk – datorizētajā zemesgrāmatā glabātie dokumenti), kā arī informācijas sniegšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt informāciju no datorizēti uzturētā nostiprinājuma žurnāla un personu rādītāja (turpmāk – zemesgrāmatas informācija) ir:

2.1. Valsts kontrolei;

2.2. Satversmes aizsardzības birojam;

2.3. Valsts policijai;

2.4. Drošības policijai;

2.5. Valsts robežsardzei;

2.6. prokuratūrai;

2.7. Militārās izlūkošanas un drošības dienestam;

2.8. Valsts ieņēmumu dienestam;

2.9. Valsts kasei;

2.10. Maksātnespējas administrācijai;

2.11. tiesai;

2.12. zvērinātam tiesu izpildītājam;

2.13. zvērinātam notāram;

2.14. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

2.15. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai;

2.16. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam;

2.17. Finanšu ministrijai;

2.18. Tieslietu ministrijai;

2.19. Valsts probācijas dienestam;

2.20. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;

2.21. Juridiskās palīdzības administrācijai;

2.22. valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra";

2.23. Konkurences padomei;

2.24. pašvaldības institūcijai, kura sniedz sociālo palīdzību;

2.25. pašvaldības institūcijai, kura sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

2.26. pašvaldības institūcijai, kura administrē nekustamā īpašuma nodokli;

2.27. pašvaldības komisijai, kas uzrauga to darījumu tiesiskumu, kas veikti ar lauksaimniecības zemi;

2.28. bāriņtiesas priekšsēdētājam;

2.29. Militārajai policijai;

2.30. Latvijas Zvērinātu notāru padomei.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 718; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 364)

3. Tiesības saņemt datorizētajā zemesgrāmatā glabātos dokumentus ir:

3.1. Valsts kontrolei;

3.2. Satversmes aizsardzības birojam;

3.3. Valsts policijai;

3.4. Drošības policijai;

3.5. Valsts robežsardzei;

3.6. prokuratūrai;

3.7. Militārās izlūkošanas un drošības dienestam;

3.8. Valsts ieņēmumu dienestam;

3.9. Maksātnespējas administrācijai;

3.10. tiesai;

3.11. zvērinātam tiesu izpildītājam;

3.12. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

3.13. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam;

3.14. Tieslietu ministrijai;

3.15. Militārajai policijai.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 718)

4. Tiesības dienesta vajadzībām saņemt:

4.1. zemesgrāmatas informāciju ir šo noteikumu 2. punktā minēto valsts iestāžu vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām;

4.2. datorizētajā zemesgrāmatā glabātos dokumentus ir šo noteikumu 3.punktā minēto valsts iestāžu vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām.

5. Valsts iestādes zemesgrāmatas informāciju un datorizētajā zemesgrāmatā glabātos dokumentus iegūst:

5.1. iesniedzot pieprasījumu par noteiktu nekustamo īpašumu, nostiprinājuma lūgumu vai nekustamā īpašuma īpašnieku;

5.2. tiešsaistes režīmā.

6. Lai tiešsaistes režīmā iegūtu zemesgrāmatas informāciju un datorizētajā zemesgrāmatā glabātos dokumentus, valsts institūcija noslēdz divpusēju līgumu ar valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju. Līgumā nosaka datu iegūšanas un datu drošības nosacījumus, saistības šo informāciju izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tā pieprasīta, informācijas saturu un apjomu, kā arī personas, kurām noteiktā kārtībā dienesta vajadzībām tiek piešķirta pieeja zemesgrāmatas informācijai vai datorizētajā zemesgrāmatā glabātajiem dokumentiem.

7. Zemesgrāmatas informāciju no personas rādītāja pieprasa, norādot nekustamā īpašuma īpašnieku – fiziskas personas uzvārdu vai personas kodu, juridiskas personas nosaukumu vai reģistrācijas numuru.

8. Zemesgrāmatas informāciju no nostiprinājuma žurnāla pieprasa, norādot zemesgrāmatas nodaļu un nostiprinājuma žurnāla numuru vai nostiprinājuma lūguma iesniegšanas datumu.

9. Datorizētajā zemesgrāmatā glabāto dokumentu pieprasa zemesgrāmatas nodalījumā pēc tā identificēšanas, norādot vismaz vienus no šādiem datiem:

9.1. zemesgrāmatu un nodalījuma numuru;

9.2. īpašuma kadastra numuru;

9.3. īpašuma nosaukumu;

9.4. īpašuma sastāvā esošā objekta adresi.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumus Nr.139 "Kārtība, kādā valsts iestādes un amatpersonas iegūst informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 52. nr.; 2003, 45., 141. nr.; 2004, 116. nr.; 2005, 96. nr.; 2007, 96. nr.; 2010, 110. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
01.07.2018