Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 25.09.2020. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra noteikumus Nr. 729 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.786

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 44.§)
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2021. gadam

(Noteikumu nosaukums MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 596 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas teritorijas, kurās komercsabiedrībām var piešķirt reģionālās attīstības atbalstu, un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

2. Latvijas Republikas ekonomiskā teritorija ir viena NUTS 2. līmeņa teritoriālā vienība, kas atbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta trešās daļas "a" apakšpunktā minētajam reģionam.

3. Visā Latvijas Republikas teritorijā maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 35 % bruto subsīdijas ekvivalents. Maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti var samazināt un diferencēt konkrētās reģionālās attīstības atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros.

4. Maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti var palielināt konkrētas reģionālās attīstības atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros mazām un vidējām komercsabiedrībām, kas noteiktas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumā:

4.1. mazām komercsabiedrībām – par 20 % bruto subsīdijas ekvivalenta;

4.2. vidējām komercsabiedrībām – par 10 % bruto subsīdijas ekvivalenta.

5. Lielo ieguldījumu projektiem, kuri pārsniedz 50 milj. euro, reģionālās attīstības atbalsta intensitāti koriģē šādi:

5.1. projekta daļai līdz 50 milj. euro piemēro 100 % noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti (35 % bruto subsīdijas ekvivalenta);

5.2. projekta daļai no 50 milj. euro līdz 100 milj. euro piemēro 50 % no noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes (17,5 % bruto subsīdijas ekvivalenta);

5.3. projekta daļai, kas pārsniedz 100 milj. euro, piemēro 34 % no noteiktās maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes (11,9 % bruto subsīdijas ekvivalenta).

6. Šo noteikumu 5. punktā minētajiem lielo ieguldījumu projektiem nepiemēro šo noteikumu 4. punktā mazām un vidējām komercsabiedrībām noteikto pieļaujamo papildu atbalsta intensitāti.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumus Nr. 66 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 26. nr.).

8. Noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 596)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
25.09.2020