Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums Nr.1.3-3/1

Rīgā 2014.gada 17.decembrī

Par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2015.gadā

Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu darba grupas sēklkopības un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanas jautājumu risināšanai, kas izveidota saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2011.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.141 "Par bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu darba grupas izveidošanu", 2014.gada 9.decembra sanāksmes protokolu, Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 4.punktu un Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, 45.panta 8.punktu, kas paredz vispārējās atļaujas piešķiršanas gadījumus,

nolēma:

izdot vispārēju atļauju un atļaut visām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai kas pārdod šādus produktus, 2015.gadā izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā šī lēmuma 1.pielikumā norādīto sugu sēklas un 2.pielikumā norādīto ģinšu un sugu veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Lēmums ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.

Valsts augu aizsardzības dienesta direktore K.Kjago1.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
17.12.2014. lēmumam Nr.1.3-3/1

Sugu saraksts, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas bioloģiskās produkcijas ražošanai 2015.gadā

Nr.p.k. Sugas zinātniskais nosaukums Sugas nosaukums Atļaujas termiņš
1. Dārzeņu sugas    
1.1. Allium cepa Agregatum grupa Šalotes 31.12.2015.
1.2. Allium cepa L. Sīpoli 31.12.2015.
1.3. Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli 31.12.2015.
1.4. Allium porrum L. Puravi 31.12.2015.
1.5. Allium sativum L. Ķiploki 31.12.2015.
1.6. Allium schoenoprasum L. Maurloki 31.12.2015.
1.7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kārveles 31.12.2015.
1.8. Apium graveolens L. Selerijas 31.12.2015.
1.9. Asparagus officinalis L. Sparģeļi 31.12.2015.
1.10. Beta vulgaris L. Galda bietes un lapu bietes 31.12.2015.
1.11. Brassica oleracea L. Lapu kāposti 31.12.2015.
1.12. Brassica oleracea L. Galviņkāposti 31.12.2015.
1.13. Brassica oleracea L. Briseles kāposti (rožkāposti) 31.12.2015.
1.14. Brassica oleracea L. Brokoļi 31.12.2015.
1.15. Brassica oleracea L. Kolrābji 31.12.2015.
1.16. Brassica oleracea L. Savojas kāposti (virziņkāposti) 31.12.2015.
1.17. Brassica oleracea L. Ziedkāposti 31.12.2015.
1.18. Brassica rapa L. Ķīnas kāposti 31.12.2015.
1.19. Brassica rapa L. Rāceņi 31.12.2015.
1.20. Capsicum annuum L. Paprika 31.12.2015.
1.21. Cichorium endivia L. Endīvijas 31.12.2015.
1.22. Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi, sakņu cigoriņi, lapu cigoriņi 31.12.2015.
1.23. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Arbūzi 31.12.2015.
1.24. Cucumis melo L. Melones 31.12.2015.
1.25. Cucumis sativus L. Gurķi 31.12.2015.
1.26. Cucurbita maxima Duchesne. Lielaugļu ķirbji 31.12.2015.
1.27. Cucurbita pepo L. Kabači 31.12.2015.
1.28. Cynara cardunculus L. Lapu artišoki 31.12.2015.
1.29. Daucus carota L. Burkāni 31.12.2015.
1.30. Foeniculum vulgare Mill. Fenheļi 31.12.2015.
1.31. Lactuca sativa L. Dārza salāti 31.12.2015.
1.32. Lycopersicon esculentum Mill. Tomāti 31.12.2015.
1.33. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pētersīļi 31.12.2015.
1.34. Phaseolus coccineus L. Daudzziedu pupiņas 31.12.2015.
1.35. Phaseolus vulgaris L. Dārza pupiņas 31.12.2015.
1.36. Pisum sativum L. (partim) Zirņi, izņemot sējas zirņus 31.12.2015.
1.37. Raphanus sativus L. Rutki 31.12.2015.
1.38. Raphanus sativus L. Redīsi 31.12.2015.
1.39. Rheum rhabarbarum L. Rabarberi 31.12.2015.
1.40. Scorzonera hispanica L. Melnsaknes 31.12.2015.
1.41. Solanum melongena L. Baklažāni 31.12.2015.
1.42. Spinacia oleracea L. Spināti 31.12.2015.
1.43. Valerianella locusta L. Laterr. Lauka salāti 31.12.2015.
1.44. Vicia faba L. (partim) Dārza pupas 31.12.2015.
1.45. Zea mays L. (partim) Cukurkukurūza 31.12.2015.
2. Lopbarības kultūraugu sugas  
2.1. Stiebrzāles  
2.1.1. Agrostis capillaris L. Parastā smilga 31.12.2015.
2.1.2. Agrostis gigantea Roth Baltā smilga 31.12.2015.
2.1.3. Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga 31.12.2015.
2.1.4. Alopecurus pratensis L. Pļavas lapsaste 31.12.2015.
2.1.5. Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Augstā dižauza 31.12.2015.
2.1.6. Festuca filiformis Pourr Smalklapu auzene 31.12.2015.
2.1.7. Festuca ovina L. Aitu auzene 31.12.2015.
2.1.8. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Raupjā auzene 31.12.2015.
2.1.9. Phleum nodosum L. Gumainais timotiņš 31.12.2015.
2.1.10. Poa annua L. Maura skarene 31.12.2015.
2.1.11. Poa palustris L. Purva skarene 31.12.2015.
2.1.12. Poa trivialis L. Parastā skarene 31.12.2015.
2.2. Tauriņzieži  
2.2.1. Lotus corniculatus L. Ragainie vanagnadziņi 31.12.2015.
2.2.2. Lupinus albus L. Baltā lupīna 31.12.2015.
2.2.3. Lupinus angustifolius L. Šaurlapu lupīna 31.12.2015.
2.2.4. Lupinus luteus L. Dzeltenā lupīna 31.12.2015.
2.2.5. Onobrychis viciifolia Scop. Sējas esparsete 31.12.2015.
2.2.6. Vicia villosa Roth Ziemas vīķi 31.12.2015.
2.3. Citas sugas  
2.3.1. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi 31.12.2015.
2.3.2. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. Lopbarības kāposti 31.12.2015.
2.3.3. Phacelia tanacetifolia Benth. Facēlija 31.12.2015.
2.3.4. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Eļļas rutki 31.12.2015.
3. Eļļas augu un šķiedraugu sugas  
3.1. Brassica napus L. (partim) Rapsis 31.12.2015.
3.2. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ripsis 31.12.2015.
3.3. Cannabis sativa L. Sējas kaņepes 31.12.2015.
3.4. Carum carvi L. Ķimenes 31.12.2015.
3.5. Helianthus annuus L. Saulespuķes, sinonīms - vasaras saulgriezes 31.12.2015.
3.6. Linum usitatissimum L. Šķiedras lini, eļļas lini 31.12.2015.
3.7. Sinapis alba L. Baltās sinepes 31.12.2015.
4. Labības sugas  
4.1. Avena byzantina K.Koch Bizantijas auzas 31.12.2015.
4.2. Avena nuda L. Kailgraudu auzas 31.12.2015.
4.3. Triticum durum Desf. Cietie kvieši 31.12.2015.
4.4. Triticum spelta L. Spelta kvieši 31.12.2015.
4.5. Zea mays L. Kukurūza 31.12.2015.
5. Biešu sugas
5.1. Beta vulgaris L. Cukurbietes 31.12.2015.
5.2. Beta vulgaris L. Lopbarības bietes 31.12.2015.
6. Sugas, kuras nav minētas normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību. 31.12.2015.

Sēklu kontroles departamenta direktore V.Evelone2.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
17.12.2014. lēmumam Nr.1.3-3/1

Ģinšu un sugu saraksts, kurām piešķirta vispārējā atļauja izmantot konvencionālas izcelsmes veģetatīvo pavairošanas materiālu (izņemot sēklas kartupeļus) bioloģiskās produkcijas ražošanai 2015.gadā

Nr.p.k. Ģints, sugas zinātniskais nosaukums Ģints, sugas nosaukums Atļaujas termiņš
1. Augļu koku un ogulāju ģintis un sugas
1.1. Fragaria L. Zemene 31.12.2015.
1.2. Ribes L. Jāņoga, upene, ērkšķoga 31.12.2015.
1.3. Rubus L. Kazene, avene, lācene 31.12.2015.
1.4. Vaccinium L. Zilene, mellene, dzērvene, brūklene 31.12.2015.
1.5. Cydonia oblonga Mill. Parastā cidonija 31.12.2015.
1.6. Malus Mill. Ābele 31.12.2015.
1.7. Pyrus L. Bumbiere 31.12.2015.
1.8. Sorbus L. Pīlādzis 31.12.2015.
1.9. Aronia L. Aronija 31.12.2015.
1.10. Prunus armeniaca L. Parastā aprikoze 31.12.2015.
1.11. Prunus avium L. Saldais ķirsis 31.12.2015.
1.12. Prunus cerasus L. Skābais ķirsis 31.12.2015.
1.13. Prunus cerasifera Ehrh. var. divaricata (Ledeb.) L.H.Bailey Kaukāza plūme 31.12.2015.
1.14. Prunus domestica L. Mājas plūme 31.12.2015.
1.15. Prunus persica (L.) Batsch. Parastais persiks 31.12.2015.
1.16. Prunus salicina Lindl. Diploīdā plūme jeb vītolu plūme 31.12.2015.
1.17. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach Japānas krūmcidonija jeb henomele 31.12.2015.
1.18. Juglans regia L. Riekstu koks 31.12.2015.
1.19. Hippophae rhamnoides L. Parastais smiltsērkšķis 31.12.2015.
1.20. Corylus avellana L. Parastā lazda 31.12.2015.
1.21. Sambucus nigra L. Melnais plūškoks 31.12.2015.
2. Dārzeņu sugas
2.1. Allium cepa L. Sīpoli 31.12.2015.

Augu karantīnas departamenta direktore G.Šķupele

17.12.2014