Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.770

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 43.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.panta trešo daļu un 19.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 91. nr.; 2003, 114., 183. nr.; 2004, 52., 76., 124. nr.; 2005, 202. nr.; 2007, 145. nr.; 2008, 41., 198. nr.; 2009, 118., 204. nr.; 2011, 203. nr.; 2012, 44., 201. nr.; 2013, 184., 234. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. saņēmusi bērna invalīda kopšanas pabalstu;".

2. Aizstāt 5.3. apakšpunktā vārdus "Ārlietu ministrija" ar vārdiem "Saeima un nozaru ministrijas".

3. Aizstāt 6. punktā vārdus "iesniedz aģentūras nodaļā pēc iestādes juridiskās adreses" ar vārdiem "iesniedz aģentūrā".

4. Izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Informāciju par personām, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, norādot personu skaitu un nepieciešamās obligāto iemaksu summas, aģentūra 15 dienu laikā pēc pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām iesniedz:

11.1. Aizsardzības ministrijā - par šo noteikumu 3.3., 3.5. un 4.4. apakšpunktā minētajām personām;

11.2. Saeimā un pārējās nozaru ministrijās - par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām personām, kuras piekritīgas attiecīgajai šajā apakšpunktā minētajai institūcijai;

11.3. Finanšu ministrijā - par šo noteikumu 3., 3.1, 4. un 4.1 punktā minētajām personām;

11.4. Labklājības ministrijā - par šo noteikumu 3., 3.1, 4. un 4.1 punktā minētajām personām.

12. Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta attiecīgi valsts pensiju speciālajā budžetā, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā tiek ieskaitītas:

12.1. no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem - par personām, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā, un par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda militārā atašeja dienestu ārvalstī vai kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto informāciju;

12.2. no Saeimas un pārējo nozaru ministriju pamatbudžeta līdzekļiem - par personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto informāciju;

12.3. no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem - par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu vai kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, un par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minēto informāciju."

5. Papildināt noteikumus ar 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"24. Saeima un nozaru ministrijas līdz 2015. gada 30. janvārim iesniedz aģentūrā informāciju par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām personām, par kurām nav veiktas obligātās iemaksas, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu, kad persona izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī, kā arī datumu, kad persona atgriezusies no attiecīgās ārvalsts kā tādas personas laulātais, kurai piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstī.

25. Aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 24. punktā saņemto informāciju, līdz 2015. gada 31. martam Saeimā un nozaru ministrijās iesniedz informāciju par personām, par kurām veicamas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī nepieciešamo obligāto iemaksu summu un periodu, par kuru jāveic obligātās iemaksas.

26. Saeima un nozaru ministrijas mēneša laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētās informācijas saņemšanas veic obligātās iemaksas."

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs Jānis Reirs

Labklājības ministrs Uldis Augulis

19.12.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.