Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Daugavpilī 2014.gada 11.decembrī (prot. Nr.27, 15.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2014.gada 11.decembra lēmumu Nr.595

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - nolikums), papildinot nolikumu ar 8.79.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.79. Bērnunams - patversme "Priedīte".".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis


Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2014.gada 13.novembra lēmumu Nr.525 "Par iestādes izveidošanu", nepieciešams precizēt Domes padotībā esošo budžeta iestāžu sarakstu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu tiek precizēts Domes padotībā esošo budžeta iestāžu saraksts.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

12.12.2014