Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.745

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma
3. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdu "barotavās" ar vārdu "ietaisēs".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Piebarošanas vietas (turpmāk - barotavas) atbilstoši šo noteikumu prasībām izvieto pēc tam, kad saņemta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiska piekrišana. Pārnadžu barotavas atļauts izvietot tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus."

3. Izteikt 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Bez saskaņošanas ar attiecīgā objekta zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju barotavas aizliegts izvietot:".

4. Svītrot 7.3. apakšpunktā vārdu "administratīvajās".

5. Papildināt noteikumus ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Barību, izņemot sienu, skābsienu un zaru slotiņas, barotavās izvieto, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1 1. barotavas konstrukcija nodrošina, ka barība atrodas vismaz viena metra augstumā virs zemes un tai nevar piekļūt mežacūka;

7.1 2. ja barību nav iespējams novietot viena metra augstumā virs zemes un tai var piekļūt mežacūka:

7.1 2.1. barotavas izvieto tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt mežacūkas;

7.1 2.2. barotavas konstrukcija nodrošina dozētu barības padevi (dozatori, mucas);

7.1 2.3. barotavu kopējais tilpums nepārsniedz 400 litru uz 1000 hektāriem.

7.2 Medību tiesību lietotājam un zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ja medību tiesības nav nodotas citai personai, ir pienākums pēc Valsts meža dienesta pieprasījuma sniegt informāciju par barotavas izvietošanas vietu.

7.3 Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai medību tiesību lietotājs, ja medību tiesības ir nodotas.

7.4 Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā prettiesiski notiek dzīvnieku piebarošana tam neparedzētā vietā, piebarošanas vietu likvidē, savācot un aizvedot barību. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir tiesīgs prasīt no attiecīgās piebarošanas vietas ierīkotāja, ja tas ir zināms, to zaudējumu atlīdzību, kas saistīti ar piebarošanas vietas likvidēšanu."

6. Papildināt noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu 7.1 punkts ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

10.12.2014