Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.; 2009, 5., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 108.nr.; 2013, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

2. Izteikt 1.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts īpašuma objektiem;".

3. Izslēgt 6.panta piekto daļu.

4. Aizstāt 8.panta septītajā daļā vārdus "likuma "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās"" ar vārdiem "Iesniegumu likuma".

5. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizācijas aģentūra ir privatizējamo valsts kapitāla daļu turētājs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu."

6. Izteikt 17.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Tiesības uz privatizējamā valsts īpašuma objekta (izņemot valsts kapitālsabiedrības vai valsts kapitāla daļas) pirmpirkumu ir:".

7. Izteikt 35.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Tiesības uz privatizējamā pašvaldības īpašuma objekta (izņemot pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kapitāla daļas) pirmpirkumu ir:".

8. Izteikt 53.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Privatizējamā objekta mantas sastāvā esošo publisko dokumentu un arhīva dokumentu nodošana jaunajam īpašniekam saskaņojama ar Latvijas Nacionālo arhīvu Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā. Privatizējamā objekta mantas sastāvā esošie pastāvīgi glabājamie arhīva dokumenti nododami glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Privatizāciju veicošā institūcija sedz izdevumus, kas radušies Latvijas Nacionālajam arhīvam, pārņemot glabāšanā privatizējamā objekta arhīva dokumentus."

9. Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja pēc valsts īpašuma objekta pārveidošanas kapitālsabiedrībā tā sastāvā ir palikusi valsts kapitāla daļa, tās turētāju nosaka Ministru kabinets. Privatizācijas aģentūra ir valsts kapitāla daļu turētājs atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam tajās kapitālsabiedrībās, kuras paredzēts privatizēt saskaņā ar valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumiem."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 27.novembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2014.gada 2.decembrī

01.01.2015
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.