Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 31.§)

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 106. nr.; 2009, 70., 203. nr.; 2011, 125. nr.; 2012, 173. nr.; 2013, 105., 199. nr.; 2014, 11. nr.) grozījumu un papildināt noteikumus ar 38., 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"38. Lai atteiktos no tās atbalsta daļas, kura piešķirta vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmas vai Lauku attīstības programmas pasākumā, bet uz kuru neattiecas saistības, ko uzņēmusies vietējā rīcības grupa, tā iesniedz dienestā iesniegumu un vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas lēmumu, norādot atbalsta apmēru, no kura vietējā rīcības grupa atsakās, un lēmuma pamatojumu. Piešķirto atbalstu vietējā rīcības grupa ir tiesīga samazināt, ja ir izpildīti normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, minētie nosacījumi.

39. Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, no kura ir atteikušās citas vietējās rīcības grupas saskaņā ar šo noteikumu 38. punktu, vietējā rīcības grupa, kurai piešķirtais publiskais finansējums nav pietiekams, lai pēdējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā apstiprinātu projektus, kas atbilst šo noteikumu 9.6.1. un 9.6.2. apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem, dienestā iesniedz iesniegumu un tās lēmējinstitūcijas lēmumu papildu finansējuma saņemšanai.

40. Nedēļas laikā pēc šo noteikumu 38. vai 39. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests vietējai rīcības grupai paziņo lēmumu par atbalsta samazinājumu vai palielinājumu un tā apmēru. Papildu atbalsta piešķiršanā dienests ņem vērā saistībā ar vietējās rīcības grupas vietējo attīstības stratēģiju īstenoto projektu publiskā finansējuma īpatsvaru, papildu atbalstu vispirms piešķirot vietējām rīcības grupām ar lielāku publiskā finansējuma apguves īpatsvaru. Ja publiskā finansējuma apguves īpatsvars ir vienāds, papildu atbalstu vietējām rīcības grupām sadala vienādās daļās.

41. Vietējā rīcības grupa pēc šo noteikumu 40. punktā minētā lēmuma saņemšanas atbilstoši šo noteikumu 32. punktam dienestā iesniedz precizēto vietējo attīstības stratēģiju."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

02.12.2014