Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 12., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "2014.gada 3.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2019.gada 3.decembrim" un vārdus "trešajā valstī" - ar vārdiem "valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts".

2. Aizstāt 4.1 panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "2014.gada 3.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2019.gada 3.decembrim".

3. Papildināt 19.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) starptautiskajos dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumos, kas tiek veikti starp stacijām, kuras atrodas Latvijā un valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, uzrādīt pārvadātājam ieceļošanai Latvijā vai attiecīgajā valstī derīgus dokumentus."

4. Papildināt 21.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pasažieru un bagāžas pārvadājumos, kas tiek veikti starp stacijām, kuras atrodas Latvijā un valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pārliecināties, ka pasažierim ir ieceļošanai Latvijā vai attiecīgajā valstī derīgi ceļošanas dokumenti, un atteikties pārvadāt pasažieri, ja pasažieris nevar uzrādīt pārvadātājam ieceļošanai attiecīgajā valstī derīgus dokumentus."

5. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Pārvadājuma līgums

(1) Pārvadātājs kravas pārvadā, pamatojoties uz kravas pārvadājuma līgumu, kuram pielīdzināma noteiktā kārtībā izrakstīta pavadzīme. Pavadzīmi un pavaddokumentus var noformēt arī elektroniski.

(2) Pārvadājuma līguma pusēm nav tiesību apstrīdēt noslēgtā pārvadājuma līguma tiesiskumu tikai uz tā pamata, ka tas pilnīgi vai daļēji noformēts elektroniskā formā."

6. Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kravas pieņemšanu pārvadāšanai apliecina pavadzīme, kurā pārvadātājs norādījis kravas pieņemšanas datumu, un pārvadātāja izsniegta kvīts par kravas pieņemšanu."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi šā likuma 4.panta otrajā daļā un 4.1 panta otrajā daļā par skaitļu un vārdu "2014.gada 3.decembrim" aizstāšanu ar skaitļiem un vārdiem "2019.gada 3.decembrim" stājas spēkā 2014.gada 4.decembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

16.11.2014