Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 201.nr.; 2011, 99., 202.nr.; 2012, 192.nr.; 2013, 191., 228.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 1.punktu pēc vārdiem "persona zaudē ienākumus" ar vārdiem "vai, ja tā gūst ienākumus, bet pieprasa vecāku pabalstu".

2. 9.pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā" ar vārdiem "darbnespējas lapa";

izslēgt otro teikumu.

3. 10.4 pantā:

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus "Sociāli apdrošinātajai personai vienā apdrošināšanas gadījumā" ar vārdiem "Par vienu un to pašu bērnu";

izslēgt piektajā daļā vārdus "Vienā apdrošināšanas gadījumā un".

4. 12.pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā darba nespējas periodā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt" ar vārdiem "darbnespējas lapa";

izslēgt otro teikumu.

5. 16.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "ikgadējā atvaļinājuma laikā vai";

izslēgt pirmo daļu.

6. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā skaitli "12" ar vārdu "sešu".

7. Aizstāt 30.panta trešajā daļā vārdu "gada" ar vārdiem "sešu mēnešu".

8. 31.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem "valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja" ar vārdiem "vai bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas";

papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja" ar vārdiem "vai bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas".

9. Aizstāt 36.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "darba nespējas lapu" ar vārdiem "darbnespējas lapu".

10. Pārejas noteikumos:

papildināt 24.punktu pēc vārdiem un skaitļiem "turpinās no 2014.gada 1.oktobra" ar vārdiem "arī tad, ja pabalsta izmaksa ir pārtraukta, un vecāku pabalsts par bērnu, kurš nav sasniedzis viena gada vecumu, tiek piešķirts no jauna";

papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Grozījumi šā likuma 9. un 12.pantā un 36.panta pirmajā daļā par atteikšanos no darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājuma darbnespējas lapā stājas spēkā 2015.gada 1.jūlijā. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta līdz 2015.gada 30.jūnijam un tiek iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pēc 2015.gada 30.jūnija, tajā ir nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā.

27. Grozījums šā likuma 25.panta pirmajā daļā attiecībā uz skaitļa "12" aizstāšanu ar vārdu "sešu" un grozījums 30.panta trešajā daļā attiecībā uz vārda "gada" aizstāšanu ar vārdiem "sešu mēnešu" stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 23.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

13.11.2014