Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2.nr.; 2009, 1., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 205.nr.; 2013, 137.nr.; 2014, 75.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā saīsinājumu "VDEĀK" ar saīsinājumu "VDEĀVK".

2. Izslēgt 1.panta 6.punktu.

3. Izslēgt 2.panta otrās daļas 4.punktu.

4. Izslēgt 6.panta 14.punktu.

5. Izslēgt 10.pantu.

6. Aizstāt 14.panta sestajā daļā skaitli "12" ar vārdu "sešus".

7. Izteikt 18.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas laikā ievērot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) noteikto nodarbošanās veidu un režīmu;".

8. 19.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "darba nespējas lapa un darba devēja apstiprinājums par apdrošinātās personas neierašanos darbā" ar vārdiem "darbnespējas lapa";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdu "mēneša" ar vārdu "dienas".

9. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdus "veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās palīdzības valsts programmas" ar vārdiem "valsts pamatbudžetā veselības aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem".

10. Aizstāt 23.panta piektajā daļā skaitli "50" ar skaitli "65".

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 6.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta līdz 2015.gada 30.jūnijam un tiek iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pēc 2015.gada 30.jūnija, tajā ir nepieciešams darba devēja apstiprinājums par apdrošinātās personas neierašanos darbā.

18. Grozījums šā likuma 14.panta sestajā daļā attiecībā uz skaitļa "12" aizstāšanu ar vārdu "sešus" stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 23.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

01.01.2015