Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 6., 14.nr.; 2009, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 93.nr.; 2013, 188.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "rajonā" ar vārdu "teritorijā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Zemesgrāmatu nodaļas darbības teritoriju nosaka likums "Par tiesu varu" un uz tā pamata izdotie tiesību akti."

2. Aizstāt 10.pantā vārdu "rajonā" ar vārdu "teritorijā".

3. Papildināt 71.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu ieguvējam, nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram ieraksta nostiprinājuma žurnālā šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. Papildināt 72.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 71.panta otrajā daļā minēto pieteikumu izskata, ievērojot normatīvajos aktos par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu noteikto kārtību un termiņus."

5. Papildināt 113.panta otro daļu pēc vārdiem "nostiprinājuma lūgumi" ar vārdiem "un pieteikumi".

6. Papildināt 123.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Tiesneša lēmums, ar kuru izskatīts šā likuma 71.panta otrajā daļā minētais pieteikums, ievadāms nostiprinājuma žurnālā. Lēmums daļā par tiesību nostiprināšanu ievadāms datorizētajā zemesgrāmatā (82.p.) pēc tam, kad tas stājies spēkā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 31.oktobrī

01.11.2014