Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.09.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.617

Rīgā 2014.gada 29.oktobrī (prot. Nr.58 10.§)
Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015. gada budžeta ieņēmumus 453 825 euro apmērā un izdevumus 550 605 euro apmērā (tajā skaitā 96 780 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2015. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšanai aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā paredzēti līdzekļi 172 879 euro apmērā, dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas jomā – 187 036 euro apmērā un jūras negadījumu izmeklēšanas jomā – 93 910 euro apmērā.

(MK 30.09.2015. rīkojuma Nr. 585 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 29.oktobra
rīkojumam Nr.617
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2015.–2017. gadam

(Pielikums MK 30.09.2015. rīkojuma Nr. 585 redakcijā)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2013. gada izpilde

2014. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2015. gada plāns

2015. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2016. gada pieprasījums

2017. gada pieprasījums

P0 17000–21700;Resursi izdevumu segšanai

431 403

445 427

454 843

453 825

454 843

454 843

A300

3.0.

21300; 21400;Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti

431 403

445 427

454 843

453 825

454 843

454 843

B000 1000–9000Izdevumi – kopā

433 433

481 903

454 843

550 605

454 843

454 843

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

362 157

454 079

435 677

504 439

435 677

435 677

B110

1.1.

1000–000Kārtējie izdevumi

362 157

454 079

435 677

504 439

435 677

435 677

1000

1.1.

1000Atlīdzība

247 568

279 977

270 586

282 669

270 586

270 586

1100

1.1.

1100Atalgojums

192 317

216 078

208 479

218 255

208 479

208 479

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

114 589

174 102

165 091

221 770

165 091

165 091

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

71 276

27 824

19 166

46 166

19 166

19 166

PIM 17000–21700; – [1000–9000]Finansiālā bilance

– 2 030

– 36 476

 

– 96 780

  
  F 00 00 00 00Finansēšana

2 030

36 476

 

96 780

  
  F21010000Naudas līdzekļi

2 030

36 476

 

96 780

  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

2 030

36 476

 

96 780

  
30.09.2015