Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.606

Rīgā 2014.gada 22.oktobrī (prot. Nr.55 40.§)

Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 17 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 114. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/
Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

2.2. Finanšu pieejamība

189 993 608

163 020 603

147 515 386

15 505 217

26 973 005

2.2.1. Finanšu resursu pieejamība

189 993 608

163 020 603

147 515 386

15 505 217

26 973 005

2.2.1.1. Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos

70 759 896

65 210 038

60 122 941

 

5 087 097

5 549 858

2.2.1.2. Stratēģisko investoru piesaiste

0

0

0

0

0

2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls

0

0

0

0

0

2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža MVK

0

0

0

0

0

2.2.1.3. Garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

15 440 673

15 440 673

15 440 673

0

0

2.2.1.4. Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai

103 793 039

82 369 892

71 951 772

 

10 418 120

21 423 147

2.2.1.4.1. Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai

85 161 817

63 738 670

56 800 087

6 938 583

21 423 147

2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

18 631 222

18 631 222

15 151 685

3 479 537

0"

1.2. izteikt 121.2 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"121.2 Atbalsta veids: apakšaktivitātes ietvaros no trīsdesmit sestās līdz sešdesmit astotajai kārtai plānots atbalstīt:";

1.3. papildināt darbības programmas papildinājumu ar 121.3 punktu šādā redakcijā:

"121.3 Atbalsta veids: apakšaktivitātes ietvaros sešdesmit devītajā un turpmākajās kārtās plānots atbalstīt:

1) komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, ostu pārvalžu, publisko personu vai to iestāžu dalību starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs. Pašvaldība finansējumu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumā veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju;

2) dalību tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs un individuālās vizītēs ārvalstīs pie sadarbības partnera;

3) biedrību organizētas konferences (seminārus) par eksporta jautājumiem;

4) Latvijas ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanu.";

1.4. izteikt 122. un 122.1 punktu šādā redakcijā:

"122. Mērķa grupa: komersanti, biedrības, nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības, ostu pārvaldes un publiskās personas vai to iestādes.

122.1 Finansējuma saņēmēji: komersanti, biedrības, nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības, ostu pārvaldes un publiskās personas vai to iestādes. Valsts un pašvaldību iestādes var būt projekta iesniedzēji un finansējuma saņēmēji, ja viss saņemtais atbalsts tiek izmantots, lai samaksātu par komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, ostu pārvalžu un publisko personu vai to iestāžu dalību apakšaktivitātes ietvaros minētajos pasākumos.";

1.5.  izteikt 122.4 punktu šādā redakcijā:

"122.4 Apakšaktivitātes mērķis: veicināt nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ekonomisko pārstāvniecību un nozaru pārstāvniecību darbību ārvalstīs, veicinot ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai un Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju.";

1.6.  izteikt 122.5 2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"122.5 2. no 2011. gada 18. novembra līdz 2014. gada 30. oktobrim:";

1.7.  papildināt darbības programmas papildinājumu ar 122.5 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"122.5 3. no 2014. gada 1. novembra un turpmāk:

1) nacionālo stendu organizēšanu starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;

2) mārketinga aktivitāšu (tai skaitā reklāmas un mārketinga kampaņas, komercsabiedrību, kas reģistrētas ārvalstīs un sniedz tūrisma pakalpojumus, un žurnālistu iepazīšanās vizītes) organizēšanu Latvijā un ārvalstīs un mārketinga pētījumu un citu pasākumu organizēšanu ārvalstu tūristu piesaistei;

3) uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumus:

- Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības un potenciālo ārējo noieta tirgus izpētes nodrošināšana;

- ārvalstu investīciju piesaiste (dalība starptautiskās investīciju piesaistes izstādēs un mārketinga kampaņu organizēšana);

- sagatavošanās pasākumi ieiešanai jaunos ārējos tirgos (dalība starptautiskās izstādēs, tirdzniecības misiju organizēšana, semināru un konferenču organizēšana, starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana un tirgus izpētes iegāde).";

1.8. izteikt 122.6 punktu šādā redakcijā:

"122.6 Mērķa grupa: komersanti, biedrības, nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības, ostu pārvaldes un publiskās personas vai to iestādes.";

1.9. izteikt 122.8 punktu šādā redakcijā:

"122.8 Projektā minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 8 139 180. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ne mazāk kā 40 % apmērā."

2. Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

22.10.2014