Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.10.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.600

Rīgā 2014.gada 22.oktobrī (prot. Nr.57 17.§)
Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Valsts dzelzceļa administrācijas 2015. gada budžeta ieņēmumus 405 244 euro apmērā un izdevumus 423 603 euro apmērā (tai skaitā 13 079 euro no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma un 5 280 euro no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma uz 2015. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(MK 21.10.2015. rīkojuma Nr. 645 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 22.oktobra
rīkojumam Nr.600
Valsts dzelzceļa administrācijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2015.–2017. gadam

(Pielikums MK 21.10.2015. rīkojuma Nr. 645 redakcijā)

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2013. gada izpilde

2014. gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2015. gada plāns

2015. gada precizētais plāns

2016. gada pieprasījums

2017. gada pieprasījums

P0 17000–21700Resursi izdevumu segšanai

413 058

387 049

407 451

405 244

407 451

407 451

A300

3.0.

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

412 998

387 049

407 451

405 244

407 451

407 451

 

4.0

21100; 21200Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

60

0

0

0

0

0

B000 1000–9000Izdevumi – kopā

440 847

397 707

407 451

423 603

407 451

407 451

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

435 947

392 727

402 471

418 623

402 471

402 471

B110

1.1.

1000–2000Kārtējie izdevumi

435 947

392 727

402 471

418 623

402 471

402 471

1000

1.1.

1000Atlīdzība

250 578

248 782

258 029

269 905

258 029

258 029

1100

1.1.

1100Atalgojums

194 959

188 167

195 183

207 059

195 183

195 183

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

185 369

143 945

144 442

148 718

144 442

144 442

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

4 900

4 980

4 980

4 980

4 980

4 980"

PIM [17000–21700] – [1000–9000]Finansiālā bilance

–27 789

–10 658

 

–18 359

  
  F 00 00 00 00Finansēšana

27 789

10 658

 

18 359

  
  F21010000Naudas līdzekļi

27 789

10 658

 

18 359

  
  F210100001Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

27 789

10 658

 

13 079

  
  F210100002Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)   

5280

  
21.10.2015