Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.10.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.598

Rīgā 2014.gada 22.oktobrī (prot. Nr.57 15.§)
Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015. gada budžeta ieņēmumus 607866 euro apmērā un izdevumus 668303 euro apmērā (tai skaitā 60437 euro no 2014. gada līdzekļu atlikuma uz 2015. gada 1. janvāri) atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(MK 21.10.2015. rīkojuma Nr. 643 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 22.oktobra
rīkojumam Nr.598
Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2015.–2017. gadam

(Pielikums MK 21.10.2015. rīkojuma Nr. 643 redakcijā)

(euro)

Programmas/
apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/
apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2013. gada izpilde

2014. gada
precizētie
ieņēmumi,
izdevumi

2015. gada plāns

2015. gada
precizētie
ieņēmumi,
izdevumi

2016. gada pieprasījums

2017. gada pieprasījums

P0

 

17000–21700Resursi izdevumu segšanai

618514

580574

611177

607866

611177

611177

A300

3.0.

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

618514

580574

611177

607866

611177

611177

B000

 

1000–9000Izdevumi – kopā

647317

680544

611177

668303

611177

611177

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

635151

670544

606177

663303

606177

606177

B110

1.1.

1000–2000Kārtējie izdevumi

635151

670544

606177

663303

606177

606177

1000

1.1.

1000Atlīdzība

475057

527345

527345

527345

527345

527345

1100

1.1.

1100Atalgojums

366637

409994

409994

409994

409994

409994

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

160094

143199

78832

135958

78832

78832

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

12166

10000

5000

5000

5000

5000

PIM 17000–21700Finansiālā bilance

28803

–99970

 

–60437

  
  F 00 00 00 00Finansēšana

x

99970

 

60437

  
  F 21 01 0000Naudas līdzekļi

x

99970

 

60437

  
  F 21 01 0000 1Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)

x

99970

 

60437

  
21.10.2015