Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.594

Rīgā 2014.gada 22.oktobrī (prot. Nr.57 7.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4272 007 0003) - zemes vienību 0,3724 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 007 0606) - Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai, sanitārās tīrības nodrošināšanai (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) un palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.

2. Priekuļu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu Priekuļu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Priekuļu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

22.10.2014