Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Rēzeknē 2014.gada 26.septembrī (prot. Nr.40, 7.p.)

Grozījumi 2013.gada 8.februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.213, 2014, Nr.195) šādus grozījumus:

1. izteikt 1.pielikuma Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumu cenrāža 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 1.pielikumā;

2. izteikt 2.pielikumu Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādis šādā redakcijā: 2.pielikumā

3. izteikt 3.pielikuma Latgales Kultūrvēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 1.punktu šādā redakcijā: 3.pielikumā.

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs 

1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.47

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR
1.1. Teātra izrādes bērni 2,00
pensionāri 2,00
pārējie apmeklētāji 3,00

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 2.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.47

Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR
1. Telpu noma    
1.1. Lielā zāle
(skatītāju vietas 286, platība 354,2 m2)
   
- koncertiem, izrādēm 1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)
100,00
  katra nākamā stunda 50,00
- semināriem, konferencēm 1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)
70,00
  katra nākamā stunda 35,00
- regulāra zāles noma mēģinājumiem, nodarbībām u.tml. 1 stunda
(ne mazāk kā 10 stundas mēnesī)
30,00
- apskaņošana 1 pasākums 40,00
• koncertiem, izrādēm 1 pasākums 15,00
     
     
• semināriem, konferencēm 1 pasākums 40,00
  1 pasākums 15,00
- apgaismošana    
• koncertiem, izrādēm    
• semināriem, konferencēm 1 pasākums 40,00
  1 pasākums 15,00
- videoprojektora un ekrāna izmantošana % no kopējiem pasākuma biļešu ieņēmumiem 10
• koncertiem, izrādēm    
• semināriem, konferencēm    
- biļešu tirdzniecība    
1.2. Foajē
(platība 296,5 m2)
1 stunda

25,00

- apskaņošana 1 pasākums

20,00

1.3. Mēģinājumu zāle 1.stāvā
(platība 24,2 m2)
   
- semināriem, konferencēm 1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

15,00

- regulāra zāles noma mēģinājumiem, nodarbībām u.tml. 1 stunda
(ne mazāk kā 10 stundas mēnesī)

6,00

1.4.

Kamerzāle 2.stāvā
(platība 171,9 m2)

   

- koncertiem, izrādēm

1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

50,00

  katra nākamā stunda

20,00

- semināriem, konferencēm

1 stunda
(ne mazāk kā 2 stundas)

40,00

  katra nākamā stunda

20,00

- regulāra zāles noma mēģinājumiem, nodarbībām u.tml.

1 stunda
(ne mazāk kā 10 stundas mēnesī)

15,00

- apskaņošana

1 pasākums

30,00

- apgaismošana

1 pasākums

30,00

- biļešu tirdzniecība

% no kopējiem pasākuma biļešu ieņēmumiem

10

1.5. Ēkas (fasādes sienas) laukuma noma diennaktī 10,00
2. Ieejas biļetes uz NBKN rīkotajiem pasākumiem un teātra izrādēm    
2.1.

Teātra biļetes
(Biļešu cenas tiek variētas atkarībā no sēdvietas atrašanās zālē un izrādes kategorijas - pirmizrāde, izrāde, interaktīva programma un tml.)

pirmskolas izglītības iestāžu un pamatskolu bērnu grupām virs 10 skatītājiem 3.00; 4.00
bērniem, vidusskolēniem, studentiem, pensionāriem ar personu apliecinošu dokumentu 4.00; 5.00;
7.00; 10.00; 15.00; 20.00; 25.00
pārējiem apmeklētājiem 5.00; 7.00; 10.00; 15.00;
20.00; 25.00; 30.00
2.2. Atpūtas sarīkojumi ar viesmākslinieku piedalīšanos

1 apmeklētājs

5.00; 7.00; 10.00; 15.00; 20.00; 25.00; 30.00
3. Teātra kostīmu īre    
3.1. Teātra kostīmu īre pieaugušajiem:    
3.1.1. kostīmu detaļas   1 diennakts 4,00 līdz 6,00 (atkarībā no detaļu nolietojuma)
3.1.2. kostīma pilns komplekts 1 diennakts 6,00 līdz 8,00 (atkarībā no kostīma nolietojuma)
3.2. Teātra kostīmu īre bērniem:    
3.2.1. kostīmu detaļas 1 diennakts 2,00 līdz 3,00 (atkarībā no detaļu nolietojuma)
3.2.2.

kostīma pilns komplekts

1 diennakts 3,00 līdz 5,00 (atkarībā no kostīma nolietojuma)
4. Pasākumu organizēšana pēc pasūtījuma 1 pasākums no 100,00

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 3.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.47

Latgales Kultūrvēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR
1. Muzeja apmeklējuma biļešu cenas:

Ekspozīcijas muzejā

   
  - skolēni, studenti 0,50
  - pārējie apmeklētāji 0,80
Ekspozīcija Mākslas namā    
  - skolēni, studenti 0,50
  - pārējie apmeklētāji 0,80
Izstādes muzejā    
  - skolēni, studenti 0,50
  - pārējie apmeklētāji 0,80
Ģimenes biļete (ekspozīcijas + visas izstādes) 2 pieaugušie + 2 un vairāk bērnu 7,00
Komercizstāde    
  - skolēni, studenti 1,50 - 3,00
  - pārējie apmeklētāji 4,00 - 8,00
- ar rīkotāja biļetēm % no ieņemtās summas 20

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 26.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.47 "Grozījumi 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi"

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi" pieņemti 2013.gada 8.februārī.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta 2.daļu, pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta sniedzot maksas pakalpojumus, saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi. Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi". Ņemot vērā, ka pašvaldības aģentūras struktūrvienība Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 11.jūlija lēmumu Nr.649 "Par pamatlīdzekļu nodošanu", mainījusi atrašanās vietu un adresi, ir nepieciešams grozīt Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumu cenrādi atbilstoši tās paredzētajiem pakalpojumiem jaunajā ēkā. Kā arī izvērtējot gan Latgales Kultūrvēstures muzeja, gan pašvaldības aģentūras sniegto pakalpojumu izmaksas, ir nepieciešams samazināt atsevišķu pakalpojumu izmaksas šajās struktūrvienībās.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ņemot vērā pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienības adreses maiņu, kā arī Latgales Kultūrvēstures muzeja un pašvaldības aģentūras sniegto pakalpojumu izmaksas, nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi".
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu paredzētās izmaiņas neietekmēs.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punkts, 41.panta pirmās daļas 1.punkts, 43.panta pirmās daļas 13.punkts, Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa, Ministru kabineta noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem".
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Administrācijas Kancelejā un Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

22.10.2014