Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.540

Rīgā 2014.gada 9.septembrī (prot. Nr.48 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
22.panta otro daļu un 25.panta ceturto daļu,
likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"
18.panta pirmās daļas 1.punktu
un Autopārvadājumu likuma
6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2011, 79. nr.; 2012, 72. nr.; 2013, 244. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Vadītāja kvalifikācijas karte (turpmāk - karte) (1.1 pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis un kam nav šajās valstīs izsniegtas vadītāja apliecības, kā apliecinājumu iegūtajām profesionālajām zināšanām veikt kravu vai pasažieru pārvadājumus.";

1.2. izteikt 5. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Saņemt karti var persona, kurai nav šo noteikumu 11. punktā minēto ierobežojumu, kurai ir C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība un Latvijā izsniegta darba atļauja.";

1.3. papildināt 6. un 7. punktu aiz vārdiem "Vadītāja apliecību" ar vārdu "karti";

1.4. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

8. Personai var būt tikai viena lietošanai derīga vadītāja apliecība, karte vai atļauja. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā vadītāja apliecība, karte vai atļauja, kas personai izsniegta pēdējā. Ja tiek konstatēta nederīgas vadītāja apliecības, kartes vai atļaujas izmantošana, attiecīgo apliecību, karti vai atļauju aiztur un iznīcina Valsts policijas vai CSDD amatpersonas.";

1.5. papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Kartes derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no šo noteikumu 71. punktā minētā vadīšanas eksāmena nokārtošanas vai 79. punktā minētā periodiskās apmācības kursa pabeigšanas, izņemot šo noteikumu 78. punktā minēto gadījumu, kad karti izsniedz uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtās kartes derīguma termiņam.";

1.6. papildināt 10. punktu aiz vārdiem "vadītāja apliecības" ar vārdu "kartes";

1.7. papildināt 11. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "vadītāja apliecību" ar vārdu "karti";

1.8. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Vadītāja apliecību, kas izdota valstī, kura nav minēta šo noteikumu 28. punktā, maina pēc B kategorijai atbilstoša vadīšanas eksāmena (jākārto vadīšanas eksāmens, kas ietver braukšanu ceļu satiksmē) nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību nemaina. Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļus, persona vadīšanas eksāmenu var kārtot arī ar kādu citu vadītāja apliecībā atzīmētajām kategorijām atbilstošu transportlīdzekli. Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai mopēdus, motociklus, triciklus vai kvadriciklus, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai tramvajus vai trolejbusus, persona nokārto teorētisko eksāmenu.";

1.9. papildināt noteikumus ar 49.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.16. B kategorija ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.8.1 apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu - šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 750 kg, faktiskā masa - vismaz 500 kg un maksimālais ātrums - vismaz 100 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju ar nosacījumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir no 3501 līdz 4250 kg.";

1.10. izteikt 52.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.1.2. B1, B un BE kategorijai - sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude, kā arī elektriskā savienojuma (tikai B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.8.1 apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai) vai to drošības faktoru pārbaude, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu (tikai B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.8.1 apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai);";

1.11. papildināt 52.2.3. apakšpunktu aiz vārdiem "BE kategorijai" ar vārdiem "un B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.8.1 apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu";

1.12. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Profesionālo vadītāju tiesības (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.8. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu) vai karti persona iegūst, CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu.";

1.13. izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71. punktā minēto vadītāja apliecību un saņemtu vadītāja apliecību ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām ar derīguma termiņu pieci gadi vai karti, persona pabeidz periodiskās apmācības kursu. Apmaināmo vadītāja apliecību vai karti persona iesniedz CSDD. Atjaunojot vadītāja apliecību vai karti, ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par jauna periodiskās apmācības kursa beigšanu, personai tiek izsniegta vadītāja apliecība vai karte, kurā norādīts iepriekš izdotās vadītāja apliecības papildinformācijas koda derīguma termiņš, vai karte, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš izdotās kartes derīguma termiņam.";

1.14. papildināt 79. un 80. punktu aiz vārdiem "vadītāja apliecību" ar vārdiem "vai karti";

1.15. papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra
noteikumiem Nr.103

Vadītāja kvalifikācijas kartes paraugs

Averss

Reverss

1. Kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja kvalifikācijas karte" - dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi karti) nosaukums;

1.3. "LV" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. kartes īpašnieka uzvārds (1);

1.5. kartes īpašnieka vārds (2);

1.6. kartes īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. kartes izdošanas datums (4a);

1.8. kartes derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. kartes izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības numurs (5a);

1.11. kartes numurs (5b);

1.12. kartes īpašnieka digitālā fotogrāfija, kuru izgatavo CSDD. Fotogrāfija atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām (6);

1.13. kartes īpašnieka paraksts (7);

1.14. transportlīdzekļu kategorijas, kurām kartes īpašnieks ieguvis profesionālās zināšanas (9);

1.15. vārdi "Eiropas Savienības modelis" un vārdi "Vadītāja kvalifikācijas karte" citās Eiropas Savienības valstu valodās zilā krāsā, kas veido kartes fonu.

2. Kartes aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas, par kurām kartes īpašnieks ieguvis profesionālās zināšanas (9);

2.1.2. šo noteikumu 1. pielikuma 8.8. apakšpunktā minētais papildinformācijas kods un tā derīguma beigu datums (10);

2.2. kartes 1., 2., 3., 4a, 4b, 4c, 5a., 5b un 10. punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Kartes fiziskās īpašības atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minētajām prasībām.

4. Kartes fizikālo parametru atbilstību starptautiskajiem standartiem pārbauda, izmantojot metodes, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minētajām prasībām.";

1.16. aizstāt 4. pielikumā attēlu ar šādu attēlu:

2. Noteikumi piemērojami ar 2014. gada 13. oktobri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

16.10.2014