Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā

Izdarīt Ģeotelpiskās informācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 205.nr.; 2013, 106.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ģeodēziskais punkts - apvidū nostiprināta ģeodēziskā zīme, kurai ir pastāvīgs centrs un ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā lauka vērtība. Punktiem, kas nostiprināti ar grunts zīmēm, var būt virszemes konstrukcija - kupica, norādītājstabs, ģeodēziskais signāls, nožogojums;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ģeodēziskā atskaites sistēma - teorētisks pamatojums koordinātu, augstumu, magnetometriskai un gravimetriskai atskaitei, ko izmanto ģeodēziskajā un kartogrāfiskajā darbībā;";

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22) pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" - valsts ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, kura nodrošina augstas precizitātes koordinātu noteikšanu apvidus objektiem, izmantojot Zemes mākslīgos pavadoņus;".

2. Izteikt 4.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošina Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes darbību;".

3. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome

Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt starpinstitūciju sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomas plānošanā un politikas īstenošanā."

4. Papildināt 10.panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "pastāvīgo" ar vārdu "bāzes".

5. 11.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"11.pants. Ģeodēziskās atskaites sistēmas piemērošana";

izslēgt pirmo un otro daļu;

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā izmanto Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu, Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā un 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmu."

6. 12.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ģeodēziskās atskaites sistēmas realizācija ir ģeodēziskais tīkls, kura sastāvdaļas ir:

1) valsts ģeodēziskais tīkls;

2) vietējais ģeodēziskais tīkls.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kā arī uztur Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze ir Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas pārzinis.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība, kas aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem uzkrāj Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē. Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze ir ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa."

7. Papildināt 26.pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību."

8. Aizstāt 28.panta trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" ar vārdiem "Valsts reģionālās attīstības aģentūra".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"17. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā ar 2014.gada 1.decembri izmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā.

18. Mērniecības darbus, kas uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim, līdz 2015.gada 1.janvārim var pabeigt Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā.

19. Ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

20. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanai, sagatavošanai un uzturēšanai izmantotajās informācijas sistēmās un datubāzēs esošo informāciju, kas izteikta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, līdz 2014.gada 1.decembrim izsaka Eiropas Vertikālajā atskaites sistēmā."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 8.oktobrī

22.10.2014