Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.575

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"

 Izdoti saskaņā ar likuma
"Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
4.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 29. nr.; 2005, 80., 147. nr.; 2009, 72. nr.; 2010, 471. nr.; 2012, 181. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1 3. ja darbība ir būvniecība - būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms un  būves lietošanas veids, kā arī būvatļauju (kopiju), ja tāda ir izsniegta.";

1.2. papildināt 10. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Informatīvais paziņojums nav jāsūta, ja iesniedzējs ir informējis par saņemto būvatļauju tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemesgabalu.";

1.3. aizstāt 11. punktā skaitli un vārdu "15 darbdienu" ar skaitli un vārdu "20 dienu";

1.4. izteikt 12. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 5.1 3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas.";

1.5. svītrot 20. punkta otro teikumu;

1.6. papildināt 24. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Institūcija, kura saņēmusi apstrīdēšanas iesniegumu, triju darbdienu laikā informē attiecīgo būvvaldi, ja tehniskie noteikumi vai dienesta atteikums izsniegt tehniskos noteikumus ir apstrīdēti vai pārsūdzēti.";

1.7. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija nav tiesīga izdarīt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja nav izsniegti tehniskie noteikumi vai izsniegtie tehniskie noteikumi ir apstrīdēti vai pārsūdzēti, kā arī gadījumā, ja nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības.";

1.8. papildināt noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šo noteikumu 5.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā iesniedzējs var iesniegt būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav beidzies tā derīguma termiņš.";

1.9. aizstāt 1. pielikuma 8.3., 8.7., 10.3. un 10.4. apakšpunktā vārdu "rekonstrukcija" ar vārdu "pārbūve".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

01.10.2014