Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Ventspilī 2014.gada 12.septembrī (prot. Nr.11; 8.§)

Grozījums 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos "Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi""

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi" šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 4.4.punktu šādā redakcijā:

Centrālās pilsētas pludmales un centrālās pilsētas peldvietas, kā arī pludmales daļā ar sērfotāju zonu un nūdistu pludmali, un to kāpu joslas teritorijā aizliegts ievest suņus vai atrasties ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem.

Pludmales daļā un kāpu joslas teritorijā no nūdistu pludmales beigām, kas apzīmēta ar robežzīmi, dienvidu virzienā līdz pilsētas administratīvajai robežai atļauts ievest un atrasties ar suņiem, nodrošinot suņu ekskrementu savākšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš 

Saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījums Ventspils pilsētas domes 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Nodrošināt Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi" pielāgošanu iedzīvotāju interesēm, kuri vēlas pastaigāties ar suņiem gar jūras krastu vietā, kur tas netraucē citiem pludmales apmeklētājiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Tā kā spēkā esošajos noteikumos ietverts aizliegums visā pludmales teritorijā atrasties ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem, radās nepieciešamība izstrādāt grozījumu, norādot teritorijas daļu, kurā ir atļauts atrasties ar suņiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījuma veikšanu saistošajos noteikumos izskatīts 21.08.2014. Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā, 03.09.2014. Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā un 05.09.2014. Pilsētas attīstības jautājumu komitejā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ņemti vērā iedzīvotāju lūgumi un iestrādāti saistošajos noteikumos.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

30.09.2014