Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.562

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma
7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumos Nr. 990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 190. nr.; 2009, 29. nr.; 2010, 160. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru koda 1. un 2. cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts koda 8. cipars vai kuru koda 8. cipars ir 3, ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām."

2. Izteikt 1. pielikuma 1. tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011)

Pirmais klasifikācijas līmenis

Otrais klasifikācijas līmenis

EKI

ISCED-2011
(3 ciparu kodējumā)

koda 1. cipars

izglītības pakāpe

koda 1. un 2. cipars (ar burtu/ bez burta)

izglītības programmas veids

ISCED-P
(izglītības programmas)

ISCED-A
(izglītības kvalifikācijas)

1

2

3

4

5

6

7

0

Pirmsskolas izglītība

01

Pirmsskolas izglītības programmas  

0101

0201

0202

0202

1

Pamatizglītības 1. posms

11

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programmas  

100

100

10V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības 1. posma programmai  

100

030

10T

Profesionālā tālākizglītība (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundas  

251

100

2

Pamatizglītības 2. posms

21

Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.-9. klase) programmas

1-3

1003

1003

2444

2444

2435

2435

23

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programmas

3

244

244

22

Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija). Mācību ilgums 1-3 gadi

3

254

254

20T

Profesionālā tālākizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu

3

351

254

20P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves

3

351

254

20V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.-9. klase) programmai

3

251

100

3

Vidējās izglītības pakāpe

31

Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi

4

344

344

32

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi

4

353

353

32a

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads

3

351

254

32b

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 3 gadi

3

254

254

33

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 4 gadi

4

354

354

35a

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads

4

453

453

35b

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5-3 gadi

4

453

453

36

Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums 1 gads

4

344

344

37

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar koda 1. un 2. ciparu 32. Mācību ilgums 2 gadi

4

354

354

30T

Profesionālā tālākizglītība (2. vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu

4

453

453

30P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves

4

451

354

30V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

4

351

254

4

Augstākās izglītības pakāpe

41

1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi

5

554

550

42

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi

6

655

650

6566

6506

43

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 3-4 gadi

6

645

640

44

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1-2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

6

655

650

45

Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 1-2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 5 gadi

7

747

740

46

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

6

657

650

47

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums 5 gadi

7

757

750

49

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 5 gadi

7

756

750

5

 

51

Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās 3-4 gadi

8

864

860

Piezīmes.
1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.
2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.
3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.-6. klasē.
4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.-9. klasē.
5 Izglītības programmas ar koda 5. un 6. ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.-9. klasē.
6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā 4 gadi."

3. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.990

Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)

Sestais klasifikācijas līmenis

Koda 5. un 6. cipars

Izglītības programmu īpašais veids, EKI līmenis

Koda 7. cipars

Mācību valoda

Koda 8. cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

18

Pedagoģiskās korekcijas programmas

1

Latviešu mācībvaloda

1

Dienas

2

Vakara (maiņu)

2

Mazākumtautību mācībvaloda

19

Sociālās korekcijas programmas

3

Neklātienes

3

Cita mācībvaloda

51

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem - 3. līmenis

52

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem - 3. līmenis    

4

Tālmācība

53

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem - 3. līmenis        

54

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām - 3. līmenis        

55

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem - 3. līmenis        

56

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem - pirmsskolā) - 3. līmenis        

57

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem - 3. līmenis        

58

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - 2. līmenis        

59

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - 1. līmenis        

Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām 6. cipars ir 1, pārējām programmām - 0."

4. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.990

Sestais klasifikācijas līmenis profesionālajā izglītībā (profesionālās izglītības programmu kopas un izglītības ieguves forma)

Koda 3., 4. un 5. cipars

Izglītības programmu grupa

Koda 3., 4., 5., 6. un 7. cipars

Izglītības programmu kopas

Koda 8. cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

141

Pedagogu izglītība

141 06

Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība

1

Klātienes

211

Vizuāli plastiskā māksla

211 01

Mākslas

3

Neklātienes

211 02

Mākslas zinātnes

4

Tālmācība

211 03

Restaurācija    

212

Mūzika un skatuves māksla

212 01

Taustiņinstrumentu spēle    

212 02

Stīgu instrumentu spēle    

212 03

Pūšaminstrumentu spēle    

212 04

Sitaminstrumentu spēle    

212 05

Diriģēšana    

212 06

Vokālā mūzika    

212 07

Mūzikas vēsture un teorija    

212 08

Kompozīcija    

212 09

Mūzika    

212 10

Deja    

212 11

Horeogrāfija    

212 12

Teātra māksla    

212 13

Instrumentālā mūzika    

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

213 01

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla    

214

Dizains

214 01

Datordizains    

214 02

Vides dizains    

214 03

Interjera dizains    

214 04

Reklāmas dizains    

214 05

Koka izstrādājumu dizains    

214 06

Tekstilizstrādājumu dizains    

214 07

Metālizstrādājumu dizains    

214 08

Keramikas izstrādājumu dizains    

214 09

Stikla izstrādājumu dizains    

214 10

Ādas izstrādājumu dizains    

214 11

Apģērbu dizains    

214 12

Multimediju dizains    

214 13

Foto dizains    

215

Amatniecība

215 01

Tautas māksla un amatniecība    

215 02

Rokdarbi    

215 03

Juvelierdarbi    

215 04

Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana    

215 05

Akmens kalšana    

215 06

Aušana    

215 07

Kokgriešana    

216

Lietišķā māksla

216 01

Metāla mākslinieciskā apstrāde    

216 02

Koka mākslinieciskā apstrāde    

216 03

Tekstila mākslinieciskā apstrāde    

216 04

Ādas mākslinieciskā apstrāde    

216 05

Stikla mākslinieciskā apstrāde    

216 06

Keramikas mākslinieciskā apstrāde    

216 07

Rokdarbi    

225

Valodu programmas

225 00

Valodu programmas    

310

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

310 03

Ekonomika    

310 07

Psiholoģija    

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

322 00

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības    

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

341 01

Elektroniskā komercija    

341 02

Komerczinības    

341 03

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana    

342

Tirgzinības un reklāma

342 01

Mārketings un tirdzniecība    

342 02

Sabiedriskās attiecības    

342 03

Reklāmas zinības    

342 04

Tirgzinības    

342 05

Reklāma un sabiedriskās attiecības    

342 06

Reklāmas vadība    

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

343 01

Banku zinības un finanses    

343 02

Finanšu vadība    

343 03

Apdrošināšana    

344

Grāmatvedība un nodokļi

344 01

Grāmatvedība un finanses    

344 02

Grāmatvedība    

345

Vadība un administrēšana

345 01

Biznesa vadība    

345 02

Eiropas ekonomika un bizness    

345 03

ES bizness un tiesības    

345 04

Kvalitātes nodrošināšana un vadība    

345 05

Mazā un vidējā biznesa vadība    

345 06

Ostu vadība    

345 07

Telemātika un loģistika    

345 08

Vadības zinātne    

345 09

Komercdarbība (uzņēmējdarbība)    

345 10

Komercdarbība un ekonomika    

345 11

Komercdarbība un uzņēmuma vadība    

345 12

Telemehānika un loģistika    

345 13

Kultūras vadība    

345 14

Sabiedrības vadība    

345 15

Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība    

345 16

Viesnīcu vadība    

345 17

Tūrisma vadība    

345 18

Kvalitātes sistēmas vadība    

345 19

Personāla vadība    

345 20

Projektu vadība    

345 21

Iestāžu un organizāciju ārējie sakari    

345 22

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība    

345 23

Mūzikas projektu vadība    

345 24

Ražošanas inženierzinības un vadība    

345 25

Darba ar jaunatni vadība    

346

Sekretariāta un biroja darbs

346 01

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi    

347

Darba dzīve

347 01

Personāla sagatavošana darbam    

481

Datorzinātnes

481 01

Datorsistēmas    

481 02

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana    

481 03

Programmēšana    

481 04

Datortīklu administrēšana    

482

Datoru lietošana

482 00

Datoru lietošana    

521

Mehānika un metālapstrāde

521 01

Metālapstrāde    

521 02

Inženiermehānika    

521 03

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija    

521 04

Bionika un protezēšana    

521 05

Materiālzinātne    

521 06

Mehatronika    

521 07

Ostu tehnika    

521 08

Ražošanas tehnoloģija    

522

Enerģētika

522 01

Enerģētika un elektrotehnika    

522 02

Elektrotehnika un elektronika    

522 03

Elektriskās iekārtas    

522 04

Elektrotehnoloģiju datorvadība    

522 05

Lauksaimniecības enerģētika    

522 06

Siltumenerģētika    

523

Elektronika un automātika

523 01

Automātika un datortehnika    

523 02

Elektronika    

523 03

Telekomunikācijas    

523 04

Datortehnikas remonts    

523 05

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas    

524

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

524 01

Ķīmijas tehnoloģija    

524 02

Biotehnoloģija    

525

Mašīnzinības

525 01

Autotransports    

525 02

Kuģu mehānika    

525 03

Transports    

525 04

Dzelzceļa transports    

525 05

Aviācijas transports    

525 06

Jūras transports    

525 07

Lauksaimniecības tehnika    

525 08

Mežsaimniecības tehnika    

525 09

Lauksaimniecības inženierzinātne    

525 10

Transporta sistēmu inženierija    

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

541 01

Pārtikas produktu tehnoloģija    

541 02

Pārtikas zinātne    

541 03

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole    

541 04

Miltu izstrādājumu ražošana    

541 05

Gaļas produktu ražošana    

541 06

Piena produktu ražošana    

541 07

Augļu un dārzeņu pārstrāde    

541 08

Zivju apstrādes tehnoloģija    

541 09

Dzērienu ražošana    

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542 01

Tekstila un apģērbu tehnoloģija    

542 02

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija    

542 03

Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija    

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

543 01

Kokapstrāde    

543 02

Koksnes materiāli un tehnoloģija    

543 03

Materiālu dizains un tehnoloģija    

543 04

Koka izstrādājumu izgatavošana    

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

545 01

Grāmatu iesiešana    

545 02

Poligrāfija un izdevējdarbība    

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546 00

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana    

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547 00

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana    

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548 01

Materiālu tehnoloģija un dizains    

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

581 01

Arhitektūra    

581 02

Ainavu arhitektūra    

581 03

Ģeodēzija un kartogrāfija    

581 04

Zemes ierīcība    

582

Būvniecība un civilā celtniecība

582 01

Būvdarbi    

582 02

Būvniecība    

582 03

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija    

582 04

Hidroinženierzinātne    

582 05

Transportbūve    

621

Lauksaimniecība

621 01

Augkopība    

621 02

Augļkopība    

621 03

Dārzeņkopība    

621 04

Lopkopība    

621 05

Biškopība    

621 06

Mājdzīvnieku kopšana    

622

Dārzkopība

622 01

Puķkopība    

622 02

Stādu audzēšana    

622 03

Apzaļumošanas darbi    

622 04

Dārzu un parku kopšana    

623

Mežsaimniecība

623 01

Meža darbi un tehnika    

623 02

Meža ekoloģija un mežkopība    

623 03

Mežizstrāde    

623 04

Meža ekonomika un politika    

623 05

Mežzinātne    

624

Zivsaimniecība

624 01

Zivkopība    

624 02

Vēžveidīgo audzēšana    

640

Veterinārija

640 01

Veterinārmedicīna    

640 02

Dzīvnieku veselības aprūpe    

721

Ārstniecība

721 01

Medicīna    

721 02

Pediatrija    

722

Veselības aprūpes pakalpojumi

722 01

Audiologopēdija    

722 02

Ergoterapija    

722 04

Fizioterapija    

722 05

Medicīnas inženierija un fizika    

722 06

Ortozēšana, protezēšana    

722 07

Optometrija    

722 08

Uzturzinātne    

722 09

Kosmetoloģija    

722 11

Mūzikas terapija    

723

Māszinības

723 00

Māszinības    

724

Zobārstniecība

724 00

Zobārstniecība    

724 01

Zobu higiēna    

725

Farmācija

725 00

Farmācija    

726

Sabiedrības veselība

726 00

Sabiedrības veselība    

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

761 01

Bērnu aprūpe    

761 02

Bērnu atpūtas organizēšana    

762

Sociālie pakalpojumi

762 01

Sociālais darbs    

762 02

Sociālā rehabilitācija    

762 03

Sociālā aprūpe    

763

Sociālā palīdzība

763 01

Sociālās palīdzības organizēšana    

811

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

811 01

Saimniecības vadīšana    

811 02

Ēdināšanas pakalpojumi    

811 03

Viesnīcu pakalpojumi    

811 04

Restorānu pakalpojumi    

811 05

Apkalpošana uz kuģiem    

811 06

Apkalpošana lidmašīnās    

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

812 01

Tūrisma pakalpojumi    

812 02

Lauku tūrisma pakalpojumi    

813

Sports

813 01

Sporta treneru sagatavošana    

813 02

Invalīdu sporta organizatoru sagatavošana    

813 03

Tiesnešu sagatavošana    

813 04

Sporta instruktoru sagatavošana    

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

814 01

Mājturība    

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

815 01

Dekoratīvā kosmētika    

815 02

Frizieru pakalpojumi    

815 03

Nagu kopšanas pakalpojumi    

815 04

Fitness un svara kontrole    

816

Audiopakalpojumi, videopakalpojumi un fotopakalpojumi

816 01

Fotopakalpojumi    

817

Floristikas pakalpojumi

817 00

Floristikas pakalpojumi    

818

Citi pakalpojumi

818 01

Pakalpojumi degvielas uzpildes stacijās    

818 02

Azartspēļu un izložu vadīšana    

840

Transporta pakalpojumi

840 01

Kuģu vadīšana    

840 02

Pasta pakalpojumi    

840 03

Gaisa satiksmes vadība    

840 04

Starptautisko pārvadājumu organizācija    

840 05

Gaisa satiksmes pakalpojumi    

840 06

Kuģniecības pakalpojumi    

840 07

Pilsētas elektrotransporta pakalpojumi    

840 08

Dzelzceļa pakalpojumi    

840 09

Autotransporta pakalpojumi    

840 10

Pašgājējmašīnu vadīšana    

850

Vides aizsardzība

850 01

Vide un ūdenssaimniecība    

850 02

Vides aizsardzība un ekspertīze    

850 03

Vides pārvalde    

850 04

Vides zinātne    

861

Personu un īpašuma aizsardzība

861 00

Personu un īpašuma aizsardzība    

861 01

Civilā drošība un aizsardzība    

861 02

Organizāciju drošība    

861 03

Penitenciārais darbs    

861 04

Policijas darbs    

861 05

Robežapsardze    

861 06

Ugunsdrošība un aizsardzība    

861 07

Ieslodzījuma vietu apsardze    

861 08

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība    

861 09

Muitas un nodokļu administrēšana    

861 10

Muita    

862

Darba aizsardzība un drošība

862 00

Darba aizsardzība un drošība    

999

Citur neklasificētās programmu grupas        

Piezīme. Citur neklasificēto profesionālās izglītības programmu kopu klasificēšanai konkrētas profesionālās izglītības programmas grupas ietvaros lieto 00 kā koda 6. un 7. ciparu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

26.09.2014