Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts augu aizsardzības dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja lēmuma Nr.15.2-3/19 izraksts

2014.gada 25.augustā

Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu

Sakarā ar (..) piederošajā laukā "Staļģi", Sesavas pagastā, Jelgavas novadā konstatēto augu karantīnas organismu - bakteriālās iedegas Erwinia amylovora (turpmāk - bakteriālās iedegas) nosaku:

1. par bakteriālās iedegas Erwinia amylovora buferzonu teritoriju, kas norādīta lēmuma 2.pielikumā;

2. Bakteriālo iedegu saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādžu (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u.c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām, aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālo iedegu buferzonas un vest bišu stropus bakteriālo iedegu buferzonā.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktorei Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4.panta desmito daļu iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja vietnieks P.Dzenis2.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2014.gada 25.augusta lēmumam Nr.15.2-3/19

25.08.2014