Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.475

Rīgā 2014.gada 3.septembrī (prot. Nr.46 43.§)

Par Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā

1. Atbalstīt Darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā (turpmāk - darbības programma) projektu.

2. Labklājības ministrijai pārstāvēt Latvijas intereses sarunās ar Eiropas Komisiju par darbības programmas apstiprināšanu.

3. Ja pēc sarunām ar Eiropas Komisiju darbības programmā veiktas būtiskas izmaiņas, Labklājības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā precizēto darbības programmu (pēc tās apstiprināšanas ar Eiropas Komisijas lēmumu).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 

 

(Ministru kabineta
2014.gada 3.septembra
rīkojums Nr.475)

Darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā
kopsavilkums

Darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā (turpmāk - darbības programma) projekts izstrādāts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 12. marta Regulas (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk - regula) I pielikumā noteiktajam paraugam, ievērojot katrā sadaļā sniedzamās informācijas aprakstu un apjoma (rakstzīmju) ierobežojumu, kā arī neformālo konsultāciju laikā saņemtos Eiropas Komisijas komentārus.

Saskaņā ar regulas 7. panta 1. punktā noteikto dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā darbības programmu sešu mēnešu laikā no regulas spēkā stāšanās, proti, līdz 2014. gada 12. septembrim.

Ievērojot Latvijas iedzīvotāju materiālās nodrošinātības situācijas analīzi, kā arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem un ar biedrībām, kuru darbības jomas ietver palīdzības sniegšanu trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām, darbības programma paredz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk - fonds) finansējumu izmantot šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanai:

1) nenodrošinātība ar pārtiku;

2) mājsaimniecību ar bērniem materiālā nenodrošinātība.

Darbības programma paredz fonda līdzfinansēto pārtikas palīdzību sniegt indikatīvi 98 tūkstošiem vistrūcīgāko personu gadā, savukārt pamata materiālo palīdzību mājsaimniecībām ar bērniem, lai uzlabotu to materiālo nodrošinātību, - indikatīvi 49 tūkstošiem bērnu gadā.

Darbības programmas īstenošanai kopā plānoti 48 264 082 euro, tai skaitā Eiropas Savienības finansējums 41 024 469 euro jeb 85 %, valsts budžeta līdzfinansējums 7 239 613 euro jeb 15 %. Tehniskās palīdzības finansējums veido 5 % no darbības programmai plānotajiem publiskā sektora izdevumiem.

Fonda pārvaldību un kontroli īstenos Labklājības ministrija (vadošā un sertifikācijas iestāde), Sabiedrības integrācijas fonds (starpniekinstitūcija, finansējuma saņēmējs) un Finanšu ministrija (revīzijas iestāde). Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi un nogādāšanu partnerorganizāciju izdales vietās nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds. Palīdzības izdalīšanu veiks partnerorganizācijas - pašvaldības un biedrības.

Labklājības ministrs Uldis Augulis

03.09.2014