Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.522

Rīgā 2014.gada 2.septembrī (prot. Nr.46 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5.panta 15.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības ierobežošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.3. ar latvāni invadētās zemes vienības atrašanās vietu (ja iespējams, adresi, zemes vienības kadastra apzīmējumu, valsts autoceļa nosaukumu, indeksu, piketāžu vai ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju (turpmāk - uztvērējs) noteiktās koordinātas) (turpmāk - atrašanās vieta)."

2. Izteikt 3.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.5. plānoto latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu laiku katrā veģetācijas periodā turpmākajiem pieciem gadiem un izmantojamo metodi saskaņā ar šo noteikumu 20. un 21. punktu."

3. Aizstāt 5.5. apakšpunktā skaitļus un vārdus "23. un 24. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "20. un 21. punktu".

4. Svītrot 5.6. apakšpunktā vārdus "lauksaimniecībā izmantojamās zemēs".

5. Izteikt 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"7. Persona katru gadu līdz 15. janvārim paziņo dienestam par:

7.1. izmaiņām informācijā, kas iesniegta saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu;

7.2. latvāņa ierobežošanas pasākumu atcelšanu attiecīgajā veģetācijas periodā, ja tos nav iespējams veikt, un norāda pamatojumu.

8. Lai apzinātu latvāņa izplatību, dienests, izmantojot uztvērējus, ortofotokartes un topogrāfiskās kartes, veic latvāņa izplatības monitoringu.

9. Dienests, noslēdzot līgumu, nodrošina republikas pilsētu un novadu pašvaldībām pieeju tiešsaistes režīmā Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā iekļautajai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā un 7. punktā minētajai informācijai, kā arī dienesta monitoringā iegūtajam kartogrāfiskajam materiālam par teritorijām, kas invadētas ar latvāni."

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Pašvaldība, ņemot vērā Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datus, apstiprina attiecīgās teritorijas latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu (turpmāk - plāns) pieciem gadiem un līdz plāna uzsākšanas gada 1. aprīlim publicē to savā mājaslapā internetā. Pašvaldība rakstiski informē attiecīgās personas par pašvaldības plānotajiem latvāņa ierobežošanas pasākumiem tām piederošajā īpašumā, ja tās nav iesniegušas šo noteikumu 3.  vai 7. punktā minēto informāciju vai nav veikušas latvāņa ierobežošanas pasākumus."

7. Izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. ar latvāni invadētās zemes vienības kadastra apzīmējumu."

8. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pašvaldība oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē lēmumu par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu attiecīgajā teritorijā, norādot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanas laiku un administratīvo teritoriju, kā arī atsauci uz pašvaldības mājaslapas sadaļu, kurā publicēts plāns. Pašvaldība reizi gadā pārskata plānu un, ja nepieciešams, precizē to, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par izmaiņām plānā."

9. Svītrot 16. punktu.

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ja persona nav iesniegusi šo noteikumu 3. vai 7. punktā minēto informāciju vai neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība. Persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem."

11. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. ar latvāni invadētās zemes vienības kadastra apzīmējums;".

12. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Dienests apkopo un savā mājaslapā internetā publicē pašvaldību sniegto informāciju par personām, kas sniedz pakalpojumus latvāņa izplatības ierobežošanā."

13. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti." 

14. Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. individuālos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam darbam, piemēram, šķidrumu necaurlaidīgu apģērbu, gumijas zābakus, gumijas aizsargcimdus, neaizsvīstošu sejas aizsargmasku un aizsargbrilles, lai nepieļautu latvāņa šūnsulas nokļūšanu uz sejas un citām atklātām ķermeņa daļām;".

15. Papildināt noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Līdz 2018. gada 1. janvārim dienests latvāņa monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs veic, izmantojot uztvērējus un ortofotokartes."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

05.09.2014