Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.474

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28. nr.; 2009, 57., 157. nr.; 2013, 158., 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.1 3. apakšpunktu aiz vārdiem "dzīvnieku kapsētām noteiktajām prasībām" ar vārdiem un skaitļiem "vai atļautā atkritumu poligonā, ievērojot Regulas Nr. 142/2011 VI pielikuma III nodaļas 1. iedaļas 1., 3. un 4. punktā minētos nosacījumus".

2. Izteikt 45.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4. kontrolē no šīm cūkām iegūtās svaigās gaļas apstrādi (apstrādes process noris atsevišķi, garantējot infekcijas slimības ierosinātāja iznīcināšanu) un marķē mājas cūku un mežacūku liemeņus saskaņā ar šo noteikumu 45.1 punktā minētajām prasībām vai mājas un mežacūku svaigo gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas produktus un jebkuru citu pārtiku, kas satur šādu gaļu, saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktā minētajām prasībām. Šīs darbības atļauts veikt dienesta noteiktajos uzņēmumos. Pirms produktu pārvietošanas transportlīdzekļa kravas nodalījumu aizzīmogo."

3. Papildināt noteikumus ar 45.1 un 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Mājas cūku un mežacūku liemeņus marķē ar rombveida veselības marķējumu, kam romba malu garums ir vismaz 4,5 centimetri. Informāciju veselības marķējumā izvieto šādi:

45.1 1. augšdaļā - valsts nosaukums vai tā saīsinājums;

45.1 2. lejasdaļā - pārtikas uzņēmuma atzīšanas numurs.

45.2 Mājas cūku un mežacūku svaigo gaļu, gaļas izstrādājumus, gaļas produktus un jebkuru citu pārtiku, kas satur šādu gaļu, marķē ar rombveida identifikācijas marķējumu."

4. Izteikt 71.1 un 71.2 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Ikviena dzīvu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai izmantota transportlīdzekļa (turpmāk - transportlīdzeklis) vadītājs vai operators, iebraucot Latvijā no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, uzrāda kontrolei transportlīdzekļa kravas nodalījumu, iekraušanas rampas, transportlīdzekļa aprīkojumu, kā arī transportlīdzekļa ritošo daļu, kabīni, darba apģērbu un apavus.

71.2 Šo noteikumu 71.1 punktā minētā transportlīdzekļa vadītājs vai operators uzrāda aizpildītu deklarāciju (1. pielikums) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīta deklarācijā minētā informācija un kurš apliecina, ka dzīvnieku vai kravas nodalījums, iekraušanas rampas, transportlīdzekļa aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, transportlīdzekļa ritošā daļa un kabīne, darba apģērbs un apavi, kas izmantoti pēdējā dzīvnieku iekraušanā vai izkraušanā, ir iztīrīti un dezinficēti."

5. Svītrot 71.3 punktā vārdus "vai lopbarības".

6. Izteikt 71.5 punktu šādā redakcijā:

"71.5 Ja šo noteikumu 71.3 punktā minētās kontroles laikā konstatē, ka mazgāšanas un dezinfekcijas procedūras ir veiktas neapmierinoši, amatpersona transportlīdzekli nosūta atpakaļ attiecīgi uz Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku."

7. Papildināt X1 nodaļu ar 71.7 punktu šādā redakcijā:

"71.7 Lai mazinātu cūku mēra ievešanas risku Eiropas Savienības teritorijā, amatpersona, ja uzskata par nepieciešamu, var noteikt, ka robežkontroles punktā uz vietas veic transportlīdzekļa riteņu vai citas transportlīdzekļa (arī tāda transportlīdzekļa, kas pārvadā dzīvnieku barību, un transportlīdzekļa, kas nav minēts šo noteikumu 71.1 punktā) daļas mazgāšanu un dezinfekciju."

8. Papildināt noteikumus ar X2 nodaļu šādā redakcijā:

"X2. Cūku sugas dzīvnieku veselības kontroles pasākumi cūku mēra riska zonās

71.8 Dienests sadarbībā ar Eiropas Komisijas atbildīgajām institūcijām ap cūku mēra aizsardzības un uzraudzības zonu nosaka šādas riska zonas (3. pielikums):

71.8 1. trešo riska zonu, kur cūku mēra gadījumi konstatēti cūku novietnē un mežacūku populācijā;

71.8 2. otro riska zonu, kur cūku mēra gadījumi konstatēti mežacūku populācijā;

71.8 3. pirmo riska zonu ap trešo vai otro riska zonu.

71.9 Dienests nosaka aizliegumu:

71.9 1. no otrās riska zonas pārvietot cūkas;

71.9 2. no trešās riska zonas:

71.9 2.1. pārvietot cūkas;

71.9 2.2. izplatīt cūku spermu, olšūnas un embrijus;

71.9 2.3. izplatīt cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus un jebkuru citu pārtiku, kas satur cūkgaļu (turpmāk - cūkgaļa);

71.9 2.4. pārvietot no cūkām iegūtos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus.

71.10 No otrās riska zonas cūkas var pārvietot uz citu Latvijas teritoriju, ja minētie dzīvnieki novietnē turēti kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 30 dienas pirms pārvietošanas un šajā laikposmā novietnē nav ievesta neviena dzīva cūka, kā arī ir izpildīta viena no šādām prasībām:

71.10 1. cūkas 15 dienu laikā pirms pārvietošanas ir laboratoriski izmeklētas atbilstoši šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajai procedūrai un iegūti negatīvi rezultāti, kā arī pilnvarotais veterinārārsts cūku pārvietošanas dienā nav klīniski konstatējis cūku mēri atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajai procedūrai;

71.10 2. cūkas ir no novietnes, kurā:

71.10 2.1. dienests gada laikā divas reizes ir veicis pārbaudes (intervāls starp pārbaudēm nav īsāks par četriem mēnešiem) atbilstoši šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajai procedūrai un tiek ievēroti šo noteikumu X nodaļā noteiktie pasākumi;

71.10 2.2. ievēro normatīvajā aktā par biodrošības kopumu dzīvnieku turēšanas vietām noteiktos biodrošības pasākumus;

71.10 2.3. cūkas, kas vecākas par 60 dienām, ir laboratoriski izmeklētas atbilstoši šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajai procedūrai un iegūti negatīvi rezultāti.

71.11 No trešās riska zonas cūkgaļu atļauts izplatīt uz citu Latvijas teritoriju, ja ir izpildīta viena no šādām prasībām:

71.11 1. cūkgaļa ir iegūta no dzīvniekiem, kuri kopš dzimšanas turēti novietnē, kas atrodas ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētajām riska zonām, un tā ražota, uzglabāta un pārstrādāta uzņēmumos, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.21 punktā noteikto kārtību;

71.11 2. cūkgaļa ir ražota un apstrādāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei.

71.12 No trešās riska zonas blakusproduktus atļauts izplatīt Latvijas teritorijā, ja tie ir apstrādāti ar metodēm, kas nodrošina cūku mēra ierosinātāja iznīcināšanu, piemērojot Regulā Nr. 1069/2009 un Regulā Nr. 142/2011 noteiktās apstrādes un pārstrādes metodes.

71.13 Dienests atļauj pārvietot cūkas uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk - trešā valsts), ja:

71.13 1. minētie dzīvnieki nav no šo noteikumu 3. pielikumā minētajām zonām, izņemot 71.14 punktā minēto gadījumu;

71.13 2. novietnē 30 dienu laikā nav ievesti dzīvnieki no šo noteikumu 3. pielikumā minētajām zonām.

71.14 No pirmās riska zonas cūkas atļauts pārvietot uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti vienā no šādiem gadījumiem:

71.14 1. ja:

71.14 1.1. minētie dzīvnieki novietnē turēti kopš dzimšanas vai ne mazāk kā 40 dienas pirms pārvietošanas un 30 dienu laikā novietnē nav ievestas citas cūkas;

71.14 1.2. novietnē ievēro normatīvajā aktā par biodrošības kopumu dzīvnieku turēšanas vietām noteiktos biodrošības pasākumus;

71.14 1.3. cūkas 15 dienu laikā pirms pārvietošanas ir laboratoriski izmeklētas atbilstoši šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajai procedūrai un iegūti negatīvi rezultāti, kā arī pilnvarotais veterinārārsts cūku pārvietošanas dienā nav klīniski konstatējis cūku mēri atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētajai procedūrai;

71.14 2. cūkas ir no novietnes, kurā dienests gada laikā divas reizes ir veicis pārbaudes (intervāls starp pārbaudēm nav īsāks par četriem mēnešiem) atbilstoši šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajai procedūrai un tiek ievēroti šo noteikumu X nodaļā noteiktie pasākumi.

71.15 Izvedot šo noteikumu 71.13 un 71.14 punktā minētos dzīvniekus uz citu dalībvalsti vai trešo valsti, veterināro (veselības) sertifikātu aizpilda atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, un veterinārajā (veselības) sertifikātā norāda, ka tie atbilst Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/178/ES 6. panta 2. punkta prasībām.

71.16 Vaislas kuiļu spermu atļauts izvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, ja tā iegūta no vaislas kuiļiem, kas turēti spermas sagatavošanas centrā, kurš atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtību un atrodas ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētās otrās un trešās riska zonas.

71.17 Cūku olšūnas un embrijus atļauts izvest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, ja tie iegūti no cūku donormātēm, kas turētas novietnē, kura atbilst šo noteikumu 71.14 punktā minētajiem nosacījumiem un atrodas ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētās otrās un trešās riska zonas, kā arī embriji ir iegūti, izmantojot kuiļa spermu, kas atbilst šo noteikumu 71.16 punktā minētajām prasībām.

71.18 No otrās un trešās riska zonas blakusproduktus atļauts izplatīt uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, ja:

71.18 1. blakusprodukti ir apstrādāti ar metodēm, kas nodrošina cūku mēra ierosinātāja iznīcināšanu, piemērojot Regulā Nr. 1069/2009 un Regulā Nr. 142/2011 noteiktās apstrādes vai pārstrādes metodes un nosacījumus;

71.18 2. ir izpildīti blakusproduktu tirdzniecības un pārvadāšanas, kā arī eksporta un tranzīta nosacījumi saskaņā ar Regulas Nr. 142/2011 VIII pielikuma III nodaļu.

71.19 Dienests nosaka aizliegumu no otrās un trešās riska zonas izplatīt cūkgaļu uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, izņemot šo noteikumu 71.20 punktā minēto gadījumu.

71.20 Cūkgaļu atļauts izplatīt uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti:

71.20 1. no trešās riska zonas, ja cūkgaļa iegūta no dzīvniekiem, kuri kopš dzimšanas turēti novietnē, kas atrodas ārpus šo noteikumu 3. pielikumā minētās trešās riska zonas, un tā ražota, uzglabāta un pārstrādāta uzņēmumos, kas ir atzīti saskaņā ar šo noteikumu 71.21 punktā minētajām prasībām;

71.20 2. no otrās riska zonas, ja cūkgaļa ir iegūta no dzīvniekiem, kuri turēti tādā novietnē, kas atbilst šo noteikumu 71.10 punktā minētajiem nosacījumiem.

71.21 Cūkgaļas izplatīšanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti dienests atzīst kautuvi un gaļas sadalīšanas un gaļas apstrādes uzņēmumu, kas var nodrošināt cūkgaļas ražošanu, glabāšanu un pārstrādi atsevišķi no tādas cūkgaļas, kas iegūta no šo noteikumu 3. pielikumā minētajās zonās turētiem dzīvniekiem.

71.22 No otrās un trešās riska zonas cūkgaļu atļauts izplatīt uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti, ja ir izpildītas cūkgaļas ražošanas, apstrādes un veterinārās sertifikācijas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgās veterinārās prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei un saskaņā ar Komisijas 2004. gada 30. marta Regulu (EK) Nr. 599/2004 par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem aizpildītā veterinārā sertifikāta II daļā ir norādīts, ka produkts atbilst Komisijas 2014. gada 27. marta Īstenošanas lēmumam Nr. 2014/178/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs.

71.23 Dienests no 2014. gada 8. jūlija ik pēc sešiem mēnešiem informē Eiropas Komisiju par šo noteikumu 71.21 punktā atzītajām kautuvēm un gaļas sadalīšanas un gaļas apstrādes uzņēmumiem, kā arī par šo noteikumu 71.20, 71.21 un 71.22 punktā minēto pasākumu īstenošanu.

71.24 Dienests nosaka aizliegumu no šo noteikumu 3. pielikumā minētajām zonām uz citām Latvijas teritorijām, kā arī uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti:

71.24 1. pārvietot mežacūkas;

71.24 2. izplatīt mežacūkas gaļu, mežacūkas gaļas izstrādājumus, mežacūkas gaļas produktus un jebkuru citu pārtiku, kas satur mežacūkas gaļu (turpmāk - mežacūkas gaļa), izņemot gadījumu, ja ir izpildītas šo noteikumu 71.25 punktā minētās prasības.

71.25 No pirmās riska zonas mežacūkas gaļu atļauts izplatīt uz citu Latvijas teritoriju, kas nav minēta šo noteikumu 3. pielikumā, ja mežacūka, no kuras iegūta gaļa, ir laboratoriski izmeklēta atbilstoši šo noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajām prasībām un iegūti negatīvi rezultāti.

71.26 Šo noteikumu 71.9, 71.19 un 71.20 punktā minēto cūkgaļu un 71.24 punktā minēto mežacūkas gaļu marķē ar šo noteikuma 45.1 un 45.2 punktā noteikto īpašo veselības marķējumu, kas nav ovāls un ko nevar sajaukt ar:

71.26 1. identifikācijas zīmi, kura noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, II pielikuma I sadaļu par gaļas izstrādājumu un gaļas produktu, kas satur cūkgaļu vai mežacūkas gaļu vai no tās sastāv, identificēšanu;

71.26 2. veselības marķējumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, I pielikuma I sadaļas III nodaļā par svaigas cūkgaļas vai mežacūkas gaļas marķēšanu.

71.27 Novietnēm, kuras atrodas šo noteikumu 3. pielikumā minētajās zonās, piemēro šo noteikumu X nodaļā minētos nosacījumus.

71.28 Transportlīdzekļus, kas šo noteikumu 3. pielikumā minētajās zonās pārvadā cūku sugas dzīvniekus vai blakusproduktus, kuri iegūti šo noteikumu 3. pielikumā minētajās zonās, mazgā un dezinficē ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas iznīcina cūku mēra ierosinātāju. Pārvadātājs var uzrādīt apliecinājumu par transportlīdzekļa mazgāšanu un dezinfekciju.

71.29 Dienests Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm sniedz informāciju par šo noteikumu 3. pielikumā minētajās zonās veiktajiem Āfrikas cūku mēra uzraudzības rezultātiem mežacūku populācijā saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā minētajiem nosacījumiem."

9. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII. Noslēguma jautājumi".

10. Papildināt noteikumus ar 76. un 77. punktu šādā redakcijā:

"76. Šo noteikumu X1 nodaļā noteiktos pasākumus veic līdz 2015. gada 31. decembrim.

77. Šo noteikumu X2 nodaļā noteiktos pasākumus veic līdz 2017. gada 31. decembrim."

11. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.83

Āfrikas cūku mēra riska zonas

I. Pirmā riska zona

Nr.
p. k.

Novada nosaukums

Pagasta nosaukums

1.

Viss Mazsalacas novads  

2.

Viss Alojas novads  

3.

Viss Kocēnu novads un Valmieras pilsēta  

4.

Viss Priekuļu novads  

5.

Raunas novads Raunas pagasts

6.

Viss Smiltenes novads  

7.

Viss Apes novads  

8.

Cirmas novads Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagasts

9.

Viss Ciblas novads  

10.

Rēzeknes novads

Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, Silmalas, Ozolaines, Ozolmuižas un Sakstagala pagasts

11.

Viļānu novads Sokolku un Viļānu pagasts

12.

Riebiņu novads Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Galēnu un Stabulnieku pagasts

13.

Viss Preiļu novads  

14.

Līvānu novads Sutru pagasts

15.

Viss Vārkavas novads  

16.

Daugavpils novads Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Kalupes un Vaboles pagasts

II. Otrā riska zona

Nr.
p. k.

Novada nosaukums

Pagasta nosaukums

1.

Viss Rūjienas novads  

2.

Naukšēnu novads Ķoņu pagasts

3.

Burtnieku novads Vecates, Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagasts

4.

Viss Beverīnas novads  

5.

Valkas novads Vijciema un Zvārtavas pagasts

III. Trešā riska zona

Nr.
p. k.

Novada nosaukums

Pagasta nosaukums

1.

Viss Zilupes novads  

2.

Ludzas novads Rundēnu un Istras pagasts

3.

Rēzeknes novads Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasts

4.

Viss Dagdas novads  

5.

Viss Aglonas novads  

6.

Viss Krāslavas novads  

7.

Valkas novads Kārķu, Ērģemes un Valkas pagasts

8.

Viss Strenču novads  

9.

Burtnieku novads Ēveles un Rencēnu pagasts

10.

Naukšēnu novads Naukšēnu pagasts"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

27.08.2014