Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.473

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 50.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
35.panta otro daļu un 38.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46. nr.; 2006, 33. , 177. nr.; 2009, 55. nr.; 2010, 148. nr.; 2011, 175. nr.; 2013, 118., 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Zaudējumu kompensāciju dzīvnieku īpašniekam izmaksā Lauku atbalsta dienests, ja dzīvnieki ir reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību."

2. Izteikt 5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Pēc tam kad dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir veicis slimības kontroles un apkarošanas pasākumus saskaņā ar normatīvajos aktos par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootiju likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību noteiktajām prasībām un amatpersona, kuras uzraudzībā atrodas kautuve, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums vai cits uzņēmums, uz kuru iznīcināšanai vai pārstrādei tiek nosūtīti dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, kautķermeņi, sperma, olšūnas, embriji, gametas, inkubējamās olas vai dzīvnieku barība, ir iesniegusi informāciju, kas apliecina kravas pavaddokumentos norādīto darbību izpildi, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors (turpmāk - inspektors) vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts (turpmāk - pilnvarots veterinārārsts) sastāda aktu (8. pielikums):".

3. Papildināt 6. punkta ievaddaļu aiz vārda "Inspektors" ar vārdiem "vai pilnvarots veterinārārsts".

4. Papildināt 6.6. apakšpunktu aiz vārda "inspektora" ar vārdiem "vai pilnvarota veterinārārsta".

5. Papildināt noteikumus ar 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. vai noteiktie slimības kontroles un apkarošanas pasākumi veikti inspektora vai pilnvarota veterinārārsta noteiktajā termiņā."

6. Papildināt 7. punkta ievaddaļu aiz vārda "inspektora" ar vārdiem "vai pilnvarota veterinārārsta".

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuru dzīvnieku novietnes atrodas Ministru kabineta noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā, par iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai, nepiemēro kompensāciju šo noteikumu 6. pielikumā noteiktajā apmērā un izmaksā kompensāciju šādā apmērā:

10.1 1. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir ne vairāk par 10 cūku sugas dzīvniekiem, - 50 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;

10.1 2. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir no 11 līdz 50 cūku sugas dzīvniekiem, - 30 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;

10.1 3. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku, - 10 procentu no kompensāciju apmēra, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem."

8. Izteikt 8. pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p. k.

Kompensējamā pozīcija (dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību nosaukums)

Nokauto/ iznīcināto dzīvnieku vecums*

Kompensējamo vienību skaits

Dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas datums

Dzīvnieku, produktu vai materiālo vērtību iznīcināšanas vieta

           
           

* Putniem vecumu norāda nedēļās, pārējiem dzīvniekiem - mēnešos."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

22.08.2014