Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.459

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
49.panta pirmo daļu un 50.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 161. nr.; 2010, 73., 131. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 118., 194. nr.; 2013, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5.1 ALD (Assistive Listening Devices) - palīgierīces vājdzirdīgiem;".

2. Papildināt noteikumus ar 3.76.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.76.4 MCA (Mobile Communications on board Aircraft) - mobilie sakari gaisa kuģī;".

3. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šo noteikumu 1. pielikuma 329. punktā noteiktais 8000-8017 MHz radiofrekvenču joslas iedalījums CS RRL radiofrekvenču piešķīrumiem noteikts līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai."

4. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu 1. pielikuma 327. punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums AS ir atļauts tikai izmantošanai Jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai."

5. Papildināt noteikumus ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 1. pielikuma 320., 321., 322., 323., 324., 325., 326., 327. un 328. punktā noteiktais 7128-7240 MHz, 7282-7394 MHz, 7428-7897 MHz radiofrekvenču joslas iedalījums radioiekārtām, kas uzstādītas līdz 2014. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz šo iekārtu ekspluatācijas beigām."

6. Papildināt 1. pielikuma piekto aili aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu".

7. Aizstāt 1. pielikuma 205. punkta piektajā ailē vārdus un skaitļus "Komisijas 2005. gada 20. decembra Lēmums 2005/928/EK par 169,4-169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā" ar vārdiem uz skaitļiem "Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu".

8. Svītrot 1. pielikuma 205. punkta piektajā ailē vārdus un skaitļus "Komisijas 2008. gada 13. augusta Lēmums 2008/673/EK, ar ko groza Lēmumu 2005/928/EK par 169,4-169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā".

9. Papildināt 1. pielikuma 242. punkta sestās ailes vienpadsmito daļu aiz vārdiem "Publiskie elektronisko sakaru tīkli" ar tekstu "Radiosaskarne RS LM.900".

10. Papildināt 1. pielikuma 243. punkta sestās ailes pirmo, ceturto un piekto daļu aiz vārdiem "Publiskie elektronisko sakaru tīkli" ar tekstu "Radiosaskarne RS LM.900".

11. Papildināt 1. pielikuma 244. punkta sestās ailes pirmo daļu aiz vārdiem "Publiskie elektronisko sakaru tīkli" ar tekstu "Radiosaskarne RS LM.900".

12. Izteikt 1. pielikuma 273. un 274. punktu šādā redakcijā:

"273.

1 710-1 930 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.384A 5.388A
5.149 5.341 5.385 5.387 5.388
FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.384A 5.388A
5.149 5.341 5.385 5.388
IMT-2000/ UMTS/LTE/WiMAX/GSM1800/ML: 1710-1785 MHz Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmuma 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(95)03 - ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā)
ERC/DEC/(97)11 - ERC 1997. gada 5. decembra lēmums par DCS 1800 mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu

ERC/DEC/(98)21 - ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par DCS 1800 (pazīst arī kā GSM 1800) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām
ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)

ECC/DEC/(06)07 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710-1785 un 1805-1880 MHz frekvenču joslās
ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Dupleksie kanāli (FB: 1805-1880 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1800

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

SRD:1785,7-1799,4 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu
ERC/REC 25-10 - Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB)
Ciparu radiomikrofoni
SRD: 1795-1800 MHz ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Bezvadu skaņas ierīces
1800-1805 MHz ECC/DEC/(02)07 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par 1670-1675 MHz un 1800-1805 MHz radiofrekvenču joslu lietošanu un ERC lēmuma ERC/DEC(92)01 "Lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas zemes lidojumu telefonijas sistēmas saskaņotai ieviešanai" atcelšanu Josla paredzēta harmonizētai izmantošanai Eiropā
IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/GSM1800/FB: 1805-1880 MHz Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmuma 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(95)03 - ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā)

ERC/DEC/(97)11 - ERC 1997. gada 5. decembra lēmums par DCS 1800 mobilo galiekārtu brīvu apriti un lietošanu CEPT dalībvalstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu

ERC/DEC/(98)21 - ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par DCS 1800 (pazīst arī kā GSM 1800) mobilo galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)
ECC/DEC/(06)07 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710-1785 un 1805-1880 MHz frekvenču joslās
ECC/DEC/(06)13 - ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām

Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā

Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus

Dupleksie kanāli (ML: 1710-1785 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.1800

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

DECT: 1880-1900 MHz ERC/DEC/(94)03 - ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Eiropas ciparu bezauklas telesakaru sistēmas (DECT) ieviešanai
ERC/DEC/(98)22 - ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par DECT iekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, izņemot publiskai piekļuvei paredzētas stacionārās daļas
 
UMTS/IMT-2000/TDD: 1900-1920 MHz ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu
ERC/REC/(01)01 - UMTS/IMT-2000 sistēmu koordinācija

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Publiskie elektronisko sakaru tīkli
UMTS/IMT-2000/FDD/ML: 1920-1980 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu
ERC/REC/(01)01 - UMTS/IMT-2000 sistēmu koordinācija

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (FB: 2110-2170 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

274. 1 930-1 980 MHz
  FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.388A
5.388
FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.388A
5.388
UMTS/IMT-2000/FDD/ML: 1920-1980 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu
ERC/REC/(01)01 - UMTS/IMT-2000 sistēmu koordinācija

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (FB: 2110-2170 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī"

13. Izteikt 1. pielikuma 278., 279. un 280. punktu šādā redakcijā:

"278.

2 110-2 120 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.388A
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme-izplatījums) 5.388
MOBILAIS 5.388A
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme-izplatījums) 5.388
UMTS/IMT-2000/FDD/FB: 2110-2170 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu
ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (ML: 1920-1980 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

279.

2 120-2 160 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.388A
5.388
MOBILAIS 5.388A
5.388
UMTS/IMT-2000/FDD/FB: 2110-2170 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (ML: 1920-1980 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

280.

2 160-2 170 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS 5.388A
5.388
MOBILAIS 5.388A
5.388
UMTS/IMT-2000/FDD/FB: 2110-2170 MHz Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

ERC/DEC/(00)06 - ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par IMT-2000 zemes un satelītu mobilo galiekārtu licencēšanu, globālo apriti un lietošanu

ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās

Dupleksie kanāli (ML: 1920-1980 MHz)
Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne RS LM.2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī"

14. Svītrot 1. pielikuma 283. punkta sestajā ailē tekstu "Atpakaļkanāls 2500-2690 MHz MMDS sistēmai".

15. Papildināt 1. pielikuma 284. punkta ceturtās ailes otro daļu aiz teksta "SAB/SAP 2370-2400 MHz" ar vārdiem "Radiolīnijas videosignāla pārraidei".

16. Izteikt 1. pielikuma 287., 288., 289. un 290. punktu šādā redakcijā:

"287.

2 500-2 520 MHz

  FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A
5.405 5.412
FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A
UMTS/IMT: 2500-2690 MHz ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par 2500-2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT-2000 sakaru sistēmām
ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500-2690 MHz joslā
2008/477/EK - Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2 500-2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
Zemes sistēmas.
Publiskie elektronisko sakaru tīkli
RS FX.026MP
288.

2 520-2 655 MHz

  FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A
APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416
5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C
FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A
APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416
5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C
UMTS/IMT: 2500-2690 MHz ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par 2500-2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT 2000 sakaru sistēmām
ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500-2690 MHz joslā
2008/477/EK - Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2 500-2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
Zemes sistēmas
Publiskie elektronisko sakaru tīkli
RS FX.026MP
289.

2 655-2 670 MHz

  FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.384A
APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416
Zemes izpētes satelītu (pasīvais)
Radioastronomijas
Izplatījuma izpētes (pasīvais)
5.149 5.412 5.420
FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.384A
APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416
Zemes izpētes satelītu (pasīvais)
Radioastronomijas
Izplatījuma izpētes (pasīvais)
5.149 5.420
UMTS/IMT: 2500-2690 MHz ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par 2500-2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT-2000 sakaru sistēmām

ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500-2690 MHz joslā
2008/477/EK - Komisijas 2008. gada 13. jūnija lēmums par 2500-2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus

Zemes sistēmas
Publiskie elektronisko sakaru tīkli
RS FX.026MP
Radioastronomijas stacijas    
290.

2 670-2 690 MHz

  FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.384A
MOBILAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums) 5.351A
Zemes izpētes satelītu (pasīvais)
Radioastronomijas
Izplatījuma izpētes (pasīvais)
5.149 5.347A 5.412 5.419 5.420
FIKSĒTAIS 5.410
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.384A
MOBILAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums) 5.351A
Zemes izpētes satelītu (pasīvais)
Radioastronomijas
Izplatījuma izpētes (pasīvais)
5.149 5.347A 5.419 5.420
UMTS/IMT: 2500-2690 MHz ECC/DEC/(02)06 - ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par 2500-2690 MHz radiofrekvenču joslas noteikšanu UMTS/IMT-2000 sakaru sistēmām
ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500-2690 MHz joslā
2008/477/EK - Komisijas 2008. gada 13. jūnija lēmums par 2500-2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
Zemes sistēmas.
Publiskie elektronisko sakaru tīkli
RS FX.026MP"
Radioastronomijas stacijas    

17. Izteikt 1. pielikuma 320., 321., 322., 323., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332. un 333. punktu šādā redakcijā:

"320.

7 075-7 145 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS
5.458 5.459
FIKSĒTAIS
MOBILAIS
5.458
Ciparu RRL: 6425-7125 MHz ERC/REC 14-02 - Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un lielas ietilpības analogajām vai lielas ietilpības ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 6425-7125 MHz joslu Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk)
Radiosaskarne RS FX.060-2PP
Privātie elektronisko sakaru tīkli
Ciparu RRL: 7128-7240 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija: PP
Radiosaskarne RS FX.070-1PP
Privātie elektronisko sakaru tīkli
321.

7 145-7 235 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme-izplatījums) 5.460
5.458 5.459
FIKSĒTAIS
MOBILAIS
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme-izplatījums) 5.460
5.458
Ciparu RRL: 7128-7240 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija: PP
Radiosaskarne RS FX.070-1PP
Privātie elektronisko sakaru tīkli
322.

7 235-7 250 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS
5.458
FIKSĒTAIS
MOBILAIS
5.458
Ciparu RRL: 7128-7240 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija: PP
Radiosaskarne RS FX.070-1PP
Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 7240-7282 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai
323.

7 250-7 300 MHz

  FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS
5.461
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS
5.461
AS: 7240-7282 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai
AS un CS: 7282-7300 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Satelītu sistēmas
Ciparu RRL: 7282-7394 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija: PP
Radiosaskarne RS FX.070-1PP
324.

7 300-7 450 MHz

  FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.461
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.461
Ciparu RRL: 7282-7394 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija: PP
Radiosaskarne RS FX.070-1PP
AS: 7394-7422 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai
Ciparu RRL: 7428-7652 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.070-2PP
325.

7 450-7 550 MHz

  FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.461A
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
5.461A
Ciparu RRL: 7428-7652 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.070-2PP
326.

7 550-7 750 MHz

  FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
Ciparu RRL: 7428-7652 MHz / 7673-7897 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.070-2PP
327.

7 750-7 850 MHz

  FIKSĒTAIS
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) 5.461B
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
FIKSĒTAIS
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums-Zeme) 5.461B
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
Ciparu RRL: 7673-7897 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.070-2PP
AS un CS: 7771-7799 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Iedalījums AS atļauts izmantošanai tikai Jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai.
Privātie elektronisko sakaru tīkli
328.

7 850-7 900 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
FIKSĒTAIS
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
Ciparu RRL: 7673-7897 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.070-2PP
329.

7 900-8 025 MHz

  FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS
5.461
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS
5.461
Ciparu RRL: 7900-7975 MHz, 8017-8500 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.080PP
AS: 7961-8000 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai
AS: 8000-8017 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai, izņemot šajā joslā reģistrēto CS RRL radiofrekvenču piešķīrumus līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai
AS un CS: 8017-8025 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam"  
330.

8 025-8 175 MHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
Ciparu RRL: 8025-8271 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.080PP
331.

8 175-8 215 MHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
Ciparu RRL: 8025-8271 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.080PP
332.

8 215-8 400 MHz

  ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums-Zeme)
FIKSĒTAIS
FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme-izplatījums)
MOBILAIS 5.463
5.462A
Ciparu RRL: 8025-8271 MHz / 8327-8495 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.080PP
AS: 8271-8327 MHz "Frekvenču joslu sadalījuma plāns 1000,0 MHz-100,0 GHz diapazonam" Josla iedalīta lietošanai tikai valsts aizsardzībai
333.

8 400-8 500 MHz

  FIKSĒTAIS
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums-Zeme) 5.465 5.466
5.467
FIKSĒTAIS
MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo
IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums-Zeme) 5.465
Ciparu RRL: 8327-8495 MHz ECC/REC/(02)06 - Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125-8500 MHz joslu Konfigurācija PP
Radiosaskarne RS FX.080PP"

18. Aizstāt 1. pielikuma 392. punkta ceturtās ailes trešajā daļā tekstu "SRD: 24,15-24,25 GHz" ar tekstu "SRD: 24,05-24,25 GHz".

19. Papildināt 2. pielikumu ar 44., 45. un 46. punktu šādā redakcijā:

"44. Radiosaskarne RS FX.070-1PP

Frekvenču joslas 7128-7240 MHz, 7282-7394 MHz
Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP radiolīnijas
Pārraidāmā signāla veids Ciparu
Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ECC/REC(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Radiokanālu solis 1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz
Radiokanāla dupleksais atdalījums 154 MHz
Raidītāja izejas jauda Atbilstoši norādītajiem standartiem
e.i.r.p. ≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5
Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli
Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi Radiolīnijas garums ≥ 10 km
Piezīmes  

45. Radiosaskarne RS FX.070-2PP

Frekvenču joslas 7428-7652 MHz, 7673-7897 MHz
Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums PP
radiolīnijas
Pārraidāmā signāla veids Ciparu
Radiokanālu plānojums CEPT rekomendācija ECC/REC(02)06
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Radiokanālu solis 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz
Radiokanāla dupleksais atdalījums 245 MHz
Raidītāja izejas jauda Atbilstoši norādītajiem standartiem
e.i.r.p. ≤ 55 dBW atkarībā no RR21.2-RR21.5
Radiofrekvences piešķīrumu noteikšanas veids Katrai radiostacijai individuāli
Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi Radiolīnijas garums ≥ 10 km
Piezīmes  

46. Radiosaskarne RS LM.2100

Nr.
p.k.

Parametri

Apraksts

Papildu nosacījumi

1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais, fiksētais Nav definēti
2. Radiosakaru sistēmas Zemes radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
IMT
3. Radiofrekvenču josla 1920-1980 MHz
2110-2170 MHz
Nav definēti
4. Radiokanālu plānojums Frekvenčdales duplekss (FDD) Atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmuma 2012/688/ES par 1920-1980 MHz un 2110-2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (turpmāk - lēmums 2012/688/ES) pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem
5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu Nav definēti
6. Radiokanāla dupleksais atdalījums 190 MHz Nav definēti
7. Raidītāja izejas (izstarotā) jauda Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam 1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros - atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma B daļas 1. punktam
2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības - atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma B daļas 2. punktam
3. Tehniskie nosacījumi galastacijām - atbilstoši lēmuma 2012/688/ES pielikuma C daļai
8. Radiokanālu izmantošanas nosacījumi Atbilstoši Eiropas Komisijas Lēmumam 2012/688/ES
Raidīšanas frekvences:
ML: 1920-1980 MHz
FB: 2110-2170 MHz
Bāzes stacijas retranslators raida/ uztver gan ML, gan FB radiofrekvencēs
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9. Radiofrekvences piešķīruma noteikšanas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai un bāzes stacijas retranslatoram Nav definēti
10. Būtiskas papildu prasības saskaņā ar Direktīvas 1999/5/EK 3. panta 3. punktu Nav noteiktas Nav definēti
11. Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi 2012/688/ES
ECC/DEC/(06)01
Nav definēti"

20. Izteikt 3. pielikuma I daļu šādā redakcijā:

"I. Radioiekārtu grupas

1. GSM un UMTS/IMT-2000 standarta publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas
2. GSM-R dzelzceļu radiosakaru sistēmu mobilās galiekārtas
3. Mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas vai kuras darbojas starptautiski noteiktajos DMO vai AGA kanālos
4. Publisko elektronisko sakaru tīklu bezvadu piekļuves sistēmu radioiekārtas, kuru darbību vada sistēmas centrālās radiostacijas
5. DECT radioiekārtas, kuras nav paredzētas publiskās piekļuves pakalpojumiem
6. CB radioiekārtas
7. PMR 446 un ciparu PMR 446 radioiekārtas personāliem sakariem vai sakariem privātajos elektronisko sakaru tīklos
8. Maza darbības attāluma ierīces (SRD)
8.1. Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (nespecifiskas SRD)
8.2. Mērierīces
8.3. Platjoslas datu pārraides ierīces
8.4. Dzelzceļa telemātikas ierīces
8.5. Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
8.6. Radionoteikšanas ierīces
8.7. Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces
8.8. Modeļu vadība
8.9. Induktīvās ierīces
8.10. Radiomikrofoni un palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD)
8.11. Radioierīces identifikācijai (RFID)
8.12. Aktīvi medicīniskie implanti
8.13. Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces. Bezvadu skaņas pielietojumi
8.14. Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm
9. Izplatījuma sakaru radioiekārtas
9.1. Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1-3 GHz joslā
9.2. EUTELTRACS sistēmas OMNITRACS satelītu sakaru galiekārtas
9.3. VSAT, LEST un HEST satelītu sakaru galiekārtas
9.4. Satelītu personālo sakaru sistēmu (S-PCS) galiekārtas
10. Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
11. Ultraplatjoslas (UWB ) iekārtas
12. Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas
13. Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī (MCA iekārtas)"

21. Izteikt 3. pielikuma II daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maza darbības attāluma ierīces (SRD)

Nacionālajā radiofrekvenču plānā iekļauto SRD detalizēti izmantošanas nosacījumi noteikti ERC/REC 70-03 jaunākajā redakcijā.

Tabulu tehniskajās prasībās ietvertas normas saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmumu 2013/752/ES, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu, ECC/ERC lēmumiem un rekomendācijām.

8.1. Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (nespecifiskas SRD)

Dažāda izmantojuma maza darbības attāluma ierīces ir pieejamas jebkuram lietojuma veidam, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem (parasti lietojumi ir telemetrija, tālvadības ierīces, signalizācijas ierīces, datu pārraides ierīces kopumā vai līdzīgs lietojums).

8.1.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

456,9-457,1 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 18 2006/771/EK, 2013/752/ES

2.

6765-6795 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 22b 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

3.

13553-13567 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27c

4.

26957-27283 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 28b

5.

26990-27000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 29

6.

27040-27050 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 30

7.

27090-27100 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 31

8.

27140-27150 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 32

9.

27190-27200 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 33

10.

40,66-40,7 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 35

11.

169,4-169,475 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37c 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(05)02, ERC/REC 70-03

12.

169,4-169,4875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 38

13.

169,4875-169,5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 39b

14.

169,5875-169,8125 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 40

15.

433,05-434,04 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 44a 2006/771/EK, 2013/752/ES
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 44b

16.

434,04-434,79 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 45a
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 45b
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 45c

17.

863-865 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 46a

18.

865-868 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47

19.

868-868,6 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 48

20.

868,7-869,2 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 50

21.

869,4-869,65 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 54a
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 54b

22.

869,7-870 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 56a
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 56b

23.

2400-2483,5 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57a 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

24.

5725-5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 61

25.

24,05-24,25 GHz

100 mW e.i.r.p.

     

26.

57-64 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74a 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

27.

61-61,5 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā76

28.

122-123 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 80

29.

244-246 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 81

8.1.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Šā pielikuma 8.1.1. apakšpunktā minētās frekvenču joslas un to izmantošanas nosacījumi, kā arī informatīvie dati rekomendējami galvenokārt telemetrijas, tālvadības vispārējiem datu un citiem līdzīgiem lietojumiem. Videosignālu pārraide atļauta tikai frekvenču joslās virs 2,4 GHz.

8.2. Mērierīces

8.2.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

169,4-169,475 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37b 2006/771/EK, 2013/752/EK, ECC/DEC/(05)02, ERC/REC 70-03

8.3. Platjoslas datu pārraides ierīces

8.3.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

2400-2483,5 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57c 2006/771/EK, 2013/752/EK

2.

5150-5350 MHz Maksimālā vidējā e.i.r.p. 200 mW.
Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā
Darbības cikls: bez ierobežojumiem. 5250-5350 MHz joslā radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS), kas ir līdzvērtīga Direktīvai1999/5/EK piemērojamajos harmonizētajos standartos noteiktajai, un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB Lietošana tikai telpās 2005/513/EK, 2007/90/EK, ECC/DEC/(04)08

3.

5470-5725 MHz Maksimālā vidējā e.i.r.p. 1 W.
Maksimālais vidējās e.i.r.p. blīvums ne lielāks par 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā
Darbības cikls: bez ierobežojumiem. Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvences izvēli (DFS), kas ir līdzvērtīga Direktīvai1999/5/EKpiemērojamajos harmonizētajos standartos noteiktajai, un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 6 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB Lietošana telpās un ārpus telpām

4.

57-66 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75 2006/771/EK, 2013/752/EK

8.3.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Šajā apakšpunktā noteiktas frekvenču joslas, kas paredzētas platjoslas datu pārraides sistēmām un bezvadu piekļuves sistēmām, ieskaitot radio lokālos tīklus (WAS/RLAN), un to izmantošanas nosacījumi.

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai ražotāja (izplatītāja) īpaši noteikta. Nav atļauta raidītāju jaudas pastiprinātāju izmantošana.

Ar lietotājam pieejamās iekārtas maksimālo jaudu radioiekārtas e.i.r.p. nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 8.3.1. apakšpunktā noteiktās vērtības.

Joslā 5470-5725 MHz minētajām iekārtām dinamiskās frekvences izvēles (DFS) funkcijas atslēgšana nedrīkst būt pieejama lietotājam. Ja galiekārtu maksimālā e.i.r.p. nepārsniedz 200 mW, DFS tām nav nepieciešama.

8.4. Dzelzceļa telemātikas ierīces

8.4.1. Tehniskās prasības

Minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

"a" josla balises tālbarošanai un lejuplīnijas (vilciens-zeme) sistēmām, ieskaitot eirobalisi un cilpas/eirocilpas aktivēšanu;

"b" josla balises augšuplīnijas (zeme-vilciens) sistēmām, ieskaitot eirobalisi, centra frekvence 4234 KHz;

"c" josla cilpas augšuplīnijas (zeme-vilciens) sistēmām, ieskaitot eirocilpu.

 

Frekvenču josla

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

a

27090-27100 kHz 42 dBµA/m 10 m attālumā   Tālbarošana un lejuplīnijas signāls balisei/ eirobalisei. Var arī papildus izmantot cilpas/eirocilpas aktivēšanai. Centrālā frekvence 27095 kHz ERC/REC 70-03

b

948-7484 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 19 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

c

7300-23000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 23

d

76-77 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79

8.5. Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (TTT)

8.5.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/
jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

5795-5805 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 62 2006/771/EK, 2013/752/ES
ERC/REC 70-03
8 W e.i.r.p.   Nepieciešama individuāla atļauja

2.

5805-5815 MHz 2 W e.i.r.p.
8 W e.i.r.p.
  Nepieciešama individuāla atļauja

3.

24,05-24,075 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 66 2006/771/EK, 2013/752/ES

4.

24,075-24,15 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 69a  

5.

24,075-24,150 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 69b

6.

24,15-24,25 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 70b

7.

24,25-24,495 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 71

8.

24,25-24,5 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 72

9.

24,495-24,5 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 73

10.

63-64 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 77

11.

76-77 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79

8.5.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

8 W e.i.r.p. atļauts izmantot datu pārraidei ar ātrumu 1 Mb/s, 2 W e.i.r.p. atļauts izmantot datu pārraidei ar ātrumu 500 kb/s lejuplīnijai un 250 kb/s augšuplīnijai, kā arī maziem datu pārraides ātrumiem (31 kb/s), kā norādīts ERC/REC 70-03.

8.6. Radionoteikšanas ierīces

8.6.1. Tehniskās prasības

Šajā apakšpunktā noteiktas frekvenču joslas, regulējošie un informatīvie parametri SRD radionoteikšanas ierīcēm, ieskaitot SRD radaru sistēmas, ierīces kustību noteikšanai un trauksmes signāliem. Radionoteikšana definēta kā objekta vietas, kustības ātruma un citu īpašību konstatēšana, kā arī informācijas savākšana par šiem parametriem, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpašības.

Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un ko uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta vielas uzglabāšanai. Tvertņu līmeņa zondēšanas radaru (TLPR) maksimālā jauda attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

2400-2483,5 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57b 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(01)08, ERC/REC 70-03

2.

4500-7000 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 60 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

3.

6000-8500 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 63 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(11)02

4.

8500-10600 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 64 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

5.

9200-9500 MHz 25 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03

6.

9500-9975 MHz 25 mW e.i.r.p.    

7.

10,5-10,6 GHz 500 mW e.i.r.p.    

8.

13,4-14,0 GHz 25 mW e.i.r.p.    

9.

17,1-17,3 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 65 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

10.

24,05-24,25 GHz 100 mW e.i.r.p.     ERC/REC 70-03

11.

24,05-26,5 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 67 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(11)02

12.

24,05-27,0 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 68 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

13.

57,0-64,0 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74b
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74c 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(11)02

14.

75,0-85,0 GHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 78a
Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 78b 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

8.7. Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces

8.7.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

868,600-868,700 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 49 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

2.

869,250-869,300 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 52

3.

869,300-869,400 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 53

4.

869,650-869,700 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 55

5.

869,200-869,250 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 51

8.7.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Trauksmes ierīcēm paredzēta 868,600-868,700 MHz; 869,250-869,300 MHz; 869,300-869,400 MHz; 869,650-869,700 MHz. Sociālās trauksmes ierīcēm paredzēta 869,200-869,250 MHz josla.

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai īpaši noteikta.

8.8. Modeļu vadība

8.8.1. Tehniskās prasības

Šajā kategorijā ietilpst ierīces, ko izmanto, lai vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, virs ūdens virsmas vai zem tās.

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 26 990-27 000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 29 2006/771/EK, 2013/752/ES
2. 27 040-27 050 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 30
3. 27 090-27 100 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 31
4. 27 140-27 150 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 32
5. 27 190-27 200 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 33
6. 34,995-35,225 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 10 kHz Tikai lidmodeļu vadībai ERC/DEC/(01)11, ERC/REC 70-03
7. 40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz; 40,715 MHz; 40,725 MHz; 40,735 MHz; 40,765 MHz; 40,775 MHz; 40,785 MHz; 40,815 MHz; 40,825 MHz; 40,835 MHz; 40,865 MHz; 40,875 MHz; 40,885 MHz; 40,915 MHz; 40,925 MHz; 40,935 MHz; 40,965 MHz; 40,975 MHz; 40,985 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 10 kHz    

8.8.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Antena iebūvēta vai īpaši noteikta.

Frekvenču joslas nav harmonizētas, tomēr tabulā norādītie frekvenču izmantošanas parametri ir kopēji vairumā CEPT valstu. Joslas nav paredzētas ekskluzīvai lietošanai minētajam pielietojumam. Kanālu izmantošana tabulas 7. punktā noteiktajās joslās pielīdzināta parametriem, kas noteikti vairumā CEPT valstu.

8.9. Induktīvās ierīces

8.9.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 9-59,750 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 1 2006/771/EK, 2013/752/ES
2. 59,750-60,250 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 3
3. 60,250-74,750 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 4
4. 74,750-75,250 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 5
5. 75,250-77,250 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 6
6. 77,250-77,750 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 7
7. 77,750-90 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 8
8. 90-119 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 9
9. 119-128,6 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 10
10. 128,6-129,6 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 11
11. 129,6-135 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 12
12. 135-140 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 13
13. 140-148,5 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 14
14. 148,5-5 000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 15
15. 3 155-3 400 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 20
16. 5 000-30 000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 21
17. 6 765-6 795 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 22a 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03
18. 7 400-8 800 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 24
19. 10 200-11 000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 25
20. 13 553-13 567 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27a
21. 26 957-27 283 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 28a

8.9.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Lietotājiem jāņem vērā, ka induktīvo iekārtu izstarojumi var radīt traucējumus tuvējiem citu radiosakaru dienestu uztvērējiem. Īpaša uzmanība jāpievērš stingrākām aizsardzības prasībām frekvencēm joslās, kuras ITU noteiktas globālai kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmai (GMDSS), kā arī to blakusjoslās.

8.10. Radiomikrofoni un palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD)

8.10.1. apakšpunktā noteiktās apakšjoslas paredzētas šādām ierīcēm:

Palīgierīces vājdzirdīgiem: apakšjoslas b, c, d, h1, h2, i.

Radiomikrofoni: apakšjoslas a, c, d, e, e1, e2, e3, e4, f, g, g1.

8.10.1. Tehniskās prasības

 

Frekvenču josla

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

a

29,7-47 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz Pārskaņojamas ierīces ERC/REC 70-03

b

173,965-174,015 MHz 2 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz  

c

863-865 MHz 10 mW e.r.p.    

d

174-216 MHz 50 mW e.r.p.   Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja

e

470-862 MHz 50 mW e.r.p.   Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
Noslēguma jautājumi, 39. punkts
 

e1

470-786 MHz 50 mW e.r.p.   Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
Noslēguma jautājumi, 40. punkts
ECC/DEC/(09)03, ERC/REC 70-03

e2

786-789 MHz 12 mW e.r.p.   Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
ECC/DEC/(09)03 3. pielikuma 3.1. daļā minētās prasības.
Noslēguma jautājumi, 40. punkts

e3

823-826 MHz 20 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p.
Kanālu solis ne vairāk kā 200 kHz Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
100 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem.
ECC/DEC/(09)03 3. pielikuma 3.1. daļā minētās prasības.
Noslēguma jautājumi, 40. punkts

e4

826-832 MHz 100 mW e.i.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 200 kHz Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
ECC/DEC/(09)03 3. pielikuma 3.1. daļā minētās prasības.
Noslēguma jautājumi, 40. punkts

f

1785-1795 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
  Pārskaņojamas ierīces.
Nepieciešama individuāla atļauja.
50 mW ierobežojums uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem

g

1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
  Pārskaņojamas ierīces.
50 mW ierobežojums uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem

g1

1800-1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
  Pārskaņojamas ierīces.
50 mW ierobežojums uz ķermeņa nēsājamiem mikrofoniem

h1

169,4-169,475 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37a Palīgierīces vājdzirdīgajiem (ALD) 2006/771/EK, 2013/752/ES, ECC/DEC/(05)02, ERC/REC 70-03

h2

169,4875-169,5875 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 39a Palīgierīces vājdzirdīgajiem (ALD)

i

169,4-174,0 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz Pārskaņojamas ierīces ERC/REC 70-03

8.11. Radioierīces identifikācijai (RFID)

8.11.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

400-600 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 17 2006/771/EK, 2013/752/ES

2.

13553-13567 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27b

3.

2446-2454 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 58 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

4.

865-865,6 MHz 100 mW e.r.p. Kanālu solis 200 kHz   2006/804/EK, ERC/REC 70-03

5.

865,6-867,6 MHz 2 W e.r.p. Kanālu solis 200 kHz  

6.

867,6-868 MHz 500 mW e.r.p. Kanālu solis 200 kHz  

8.11.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

865-865,6 MHz; 865,6-867,6 MHz; 867,6-868 MHz frekvenču joslā jāievēro, ka kanālu centrālā frekvence ir 864,9 MHz + (0,2 MHz x kanāla numurs). 865-865,6 MHz joslā kanālu numuri no 1 līdz 3; 865,6-867,6 MHz joslā kanālu numuri no 4 līdz 13; 867,6-868 MHz joslā kanālu numuri ir 14 un 15.

8.12. Aktīvi medicīniskie implanti

8.12.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1.

9-315 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 2 2006/771/EK, 2013/752/ES

2.

315-600 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 16 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

3.

12500-20000 kHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 26 2006/771/EK, 2013/752/ES

4.

30,0-37,5 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 34 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

5.

402-405 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 42 2006/771/EK, 2013/752/ES

6.

401-402 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 41

7.

405-406 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 43

8

2483,5-2500 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03

8.13. Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces. Bezvadu skaņas pielietojumi

8.13.1. Tehniskās prasības

Nr.
p.k.

Frekvenču josla1

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība2

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)3

Citi izmantošanas ierobežojumi4

Saistošie izmantošanas nosacījumi

1. 87,5-108,0 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 36 2006/771/EK, 2013/752/ES, ERC/REC 70-03
2. 863-865 MHz Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 46b
3. 864,8-865 MHz 10 mW e.r.p. Kanālu solis 50 kHz Analogās šaurjoslas balss ierīces ERC/REC 70-03
4. 1795-1800 MHz 20 mW e.i.r.p.    

8.13.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Bezvadu ierīcēm skaņas signālu pārraidei pieskaitāmi bezauklas skaļruņi, bezauklas austiņas, bezauklas austiņas portatīvai izmantošanai (piemēram, portatīvās CD, kasešu vai radioierīces, ko pārnēsā persona), bezauklas austiņas lietošanai automašīnā kopā ar radio vai mobilo telefonu un citas ierīces, ausī liekamas monitoringa ierīces lietošanai koncertos un izrādēs.

Analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces (piemēram, bērnu balss monitori, durvju atvēršanas sistēmas) lieto tikai 864,8-865 MHz joslā.

Piezīmes.
1 Norādītās frekvenču blakusjoslas ir atļauts izmantot kā vienu frekvenču joslu, ja vien ir izpildīti ikvienai atsevišķai frekvenču blakusjoslai noteiktie īpašie nosacījumi.
2 Atļauts izmantot radiofrekvenču spektru līdz tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punktu drīkst īstenot mazāk ierobežojošus nosacījumus - atļauts izmantot radiofrekvenču spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu.
3 Atļauts noteikt tikai minētos papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi). Kā papildu parametrus nav atļauts noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi radiofrekvenču spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem "papildu parametriem (kanālu sakārtošanas un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)" vai atļaut lielākas vērtības.
4 Atļauts noteikt tikai minētos "citus izmantošanas ierobežojumus" un nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē, tad dalībvalstis var atteikties no viena vai no visiem minētajiem ierobežojumiem.
Darbības cikls ir iekārtas aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa vienā stundā. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka atļauta lielāka "darbības cikla" vērtība.
Frekvenču joslās, kurās norādīts radioiekārtu kanālu tīkla solis, pirmā un pēdējā kanāla centrālā frekvence atrodas pussoļa attālumā no norādītās joslas robežfrekvences."

22. Papildināt 3. pielikumu ar 8.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.14. Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

8.14.1. Maza darbības attāluma ierīču aprakstā lietotie termini

Frekvenču josla - šajā tabulā norādītās frekvenču blakusjoslas ir jāatļauj izmantot kā vienu frekvenču joslu, ja ir izpildīti ikvienai atsevišķai frekvenču blakusjoslai noteiktie īpašie nosacījumi.

Maza darbības attāluma ierīču kategorija - atbilst Lēmuma 2006/771/EK 2. panta 3. punktā noteiktajai.

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība - jāatļauj izmantot spektru līdz šajā tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punktu drīkst izvirzīt mazāk ierobežojošus nosacījumus, t. i., atļaut izmantot spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu, ja tas neierobežo un neapdraud maza darbības attāluma ierīču pienācīgu līdzāspastāvēšanu joslās, kas harmonizētas ar šo lēmumu.

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) - drīkst noteikt tikai minētos "papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumus)", bet nedrīkst papildus noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem "papildu parametriem (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)" vai atļaut augstākas vērtības, ja vien netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

Citi izmantošanas ierobežojumi - drīkst noteikt tikai minētos "citus izmantošanas ierobežojumus", bet nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē, var atteikties no viena vai visiem šiem ierobežojumiem, ja vien netiek ierobežota koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

Darbības cikla robežvērtība - "Darbības cikls" ir atsevišķas ierīces aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa no vienas stundas. Mazāk ierobežojoši nosacījumi Lēmuma 2006/771/EK 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka drīkst atļaut augstāku "darbības cikla" vērtību.

8.14.2. Tehniskās prasības

Joslas Nr.

Frekvenču josla

Maza darbības attāluma ierīču kategorija

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi)

Citi izmantošanas ierobežojumi

1

9-59,750 kHz Induktīvas ierīces14 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

2

9-315 kHz Aktīvi medicīniskie implanti7 30 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm

3

59,750-60,250 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

4

60,250-74,750 kHz Induktīvas ierīces14 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

5

74,750-75,250 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

6

75,250-77,250 kHz Induktīvas ierīces14 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

7

77,250-77,750 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

8

77,750-90 kHz Induktīvas ierīces14 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

9

90-119 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

10

119-128,6 kHz Induktīvas ierīces14 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

11

128,6-129,6 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

12

129,6-135 kHz Induktīvas ierīces14 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

13

135-140 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

14

140-148,5 kHz Induktīvas ierīces14 37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

15

148,5-5 000 kHz 17 Induktīvas ierīces14 -15 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir -5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz    

16

315-600 kHz Aktīvi medicīniskie implanti1 -5 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz dzīvniekiem implantējamām ierīcēm2

17

400-600 kHz Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)12 -8 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

18

456,9-457,1 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 7 dBμA/m 10 m attālumā   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz ierīcēm apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos

19

984-7 484 kHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā Darbības cikla robežvērtība 1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

20

3 155-3 400 kHz Induktīvas ierīces14 13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

21

5 000-30 000 kHz18 Induktīvas ierīces14 -20 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir -5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz    

22a

6 765-6 795 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

22b

6 765-6 795 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

23

7 300-23 000 kHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 -7 dΒμΑ/m 10 m attālumā Antenas ierobežojumi tiek piemēroti tā, kā noteikts saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirocilpas datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

24

7 400-8 800 kHz Induktīvas ierīces14 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

25

10 200-11 000 kHz Induktīvas ierīces14 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

26

12 500-20 000 kHz Aktīvi medicīniskie implanti1 -7 dΒμΑ/m 10 m attālumā 10 kHz joslā Darbības cikla robežvērtība 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz dzīvniekiem implantējamām ierīcēm lietošanai telpās2

27a

13 553-13 567 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

27b

13 553-13 567 kHz Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)12 60 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

27c

13 553-13 567 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

28a

26 957-27 283 kHz Induktīvas ierīces14 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

28b

26 957-27 283 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r. p.), kas atbilst 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā    

29

26 990-27 000 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 0,1 % Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem11

30

27 040-27 050 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 0,1 % Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem11

31

27 090-27 100 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 0,1 % Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem11

32

27 140-27 150 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 0,1 % Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem11

33

27 190-27 200 kHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 0,1 % Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem11

34

30-37,5 MHz Aktīvi medicīniskie implanti1 1 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem īpaši mazas jaudas medicīniskiem membrānas implantiem Direktīvas 90/385/EEK aktīvo implantējamo medicīnas ierīču definīcijas robežās7

35

40,66-40,7 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p.   Izņemot videolietojumus

36

87,5-108 MHz Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces8 50 mW e.r.p. Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz raidītājiem ar analogo frekvences modulāciju (FM)

37a

169,4-169,475 MHz Palīgierīces vājdzirdīgajiem (ALD)4 500 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz  

37b

169,4-169,475 MHz Mērierīces5 500 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz. Darbības cikla robežvērtība 10,0 %  

37c

169,4-169,475 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 500 mW e.r.p. Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz. Darbības cikla robežvērtība 1,0 %  

38

169,4-169,4875 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība 0,1 %  

39a

169,4875-169,5875 MHz Palīgierīces vājdzirdīgajiem (ALD) 4 500 mW e.r.p. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz  

39b

169,4875-169,5875 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība 0,001 % No pulksten 00.00 līdz 06.00 pēc vietējā laika var izmantot darbības cikla robežvērtību 0,1 %

40

169,5875-169,8125 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība 0,1 %  

41

401-402 MHz Aktīvi medicīniskie implanti1 25 μW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību Kanālu solis 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

42

402-405 MHz Aktīvi medicīniskie implanti1 25 μW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, tostarp joslas platumā, kas lielāks par 300 kHz, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ja panāktais rezultāts ir vismaz līdzvērtīgs rezultātam, kas iegūts ar tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos, lai nodrošinātu sadarbspēju ar citiem lietotājiem, un it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm7

43

405-406 MHz Aktīvi medicīniskie implanti1 25 μW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību Kanālu solis 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību

44a

433,05-434,04 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 1 mW e.r.p. un jaudas blīvums - 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

44b

433,05-434,04 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 10 % Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

45a

434,04-434,79 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 1 mW e.r.p. un jaudas blīvums - 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

45b

434,04-434,79 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 10 % Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

45c

434,04-434,79 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW e.r.p. Darbības cikla robežvērtība 100 %, kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz. Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

46a

863-865 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

46b

863-865 MHz Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces8 10 mW e.r.p.   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz bezvadu audiovides un multivides straumēšanas ierīcēm

47

865-868 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

48

868-868,6 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos videolietojumus

49

868,6-868,7 MHz Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces15 10 mW e.r.p. Kanālu solis: 25 kHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Darbības cikla robežvērtība 1,0 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

50

868,7-869,2 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos videolietojumus

51

869,2-869,25 MHz Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces15 10 mW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sociālās trauksmes ierīcēm6

52

869,25-869,3 MHz Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces15 10 mW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

53

869,3-869,4 MHz Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces15 10 mW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 1,0 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

54a

869,4-869,65 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

54b

869,4-869,65 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 500 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos videolietojumus

55

869,65-869,7 MHz Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces15 25 mW e.r.p. Kanālu solis 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība: 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

56a

869,7-870 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 5 mW e.r.p. Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

56b

869,7-870 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

57a

2 400-2 483,5 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)    

57b

2 400-2 483,5 MHz Radionoteikšanas ierīces9 25 mW e.i.r.p.    

57c

2 400-2 483,5 MHz Platjoslas datu pārraides ierīces16 100 mW e.i.r.p. un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos  

58

2 446-2 454 MHz Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)12 500 mW e.i.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos  

59

2 483,5-2 500 MHz Aktīvi medicīniskie implanti1 10 mW e.i.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kanālu solis 1 MHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī dinamiski kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Darbības cikla robežvērtība 10 % Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm7. Perifērie vadības bloki ir tikai izmantošanai telpās

60

4 500-7 000 MHz Radionoteikšanas ierīces9 24 dBm e.i.r.p.19 Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem10

61

5 725-5 875 MHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 25 mW e.i.r.p.    

62

5 795-5 805 MHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 2 W e.i.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas vienīgi uz autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas lietojumiem

63

6 000-8 500 MHz Radionoteikšanas ierīces9 7 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un
-33 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.
Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

64

8 500-10 600 MHz Radionoteikšanas ierīces9 30 dBm e.i.r.p.19 Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem10

65

17,1-17,3 GHz Radionoteikšanas ierīces9 26 dBm e.i.r.p. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas bāzētas uz zemes

66

24,05-24,075 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 100 mW e.i.r.p.    

67

24,05-26,5 GHz Radionoteikšanas ierīces9 26 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p.
un -14 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.
Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

68

24,05-27 GHz Radionoteikšanas ierīces9 43 dBm e.i.r.p.19 Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem10

69a

24,075-24,15 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 100 mW e.i.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Aiztures laika robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes

69b

24,075-24,15 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 0,1 mW e.i.r.p.    

70a

24,05-24,25 GHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.i.r.p.    

70b

24,15-24,25 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 100 mW e.i.r.p.    

71

24,25-24,495 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 -11 dBm e.i.r.p. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonus piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes un kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

72

24,25-24,5 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 20 dBm e.i.r. p. (uz priekšu vērsti radari), 16 dBm e.i.r. p. (atpakaļ vērsti radari) Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes un kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

73

24,495-24,5 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 -8 dBm e.i.r.p. -8 dBm e.i.r.p. Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes un kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

74a

57-64 GHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.i.r.p., maksimālā pārraides jauda 10 dBm un maksimālais e.i.r.p. jaudas spektra blīvums 13 dBm/MHz    

74b

57-64 GHz Radionoteikšanas ierīces9 43 dBm e.i.r.p.19 Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem10

74c

57-64 GHz Radionoteikšanas ierīces9 35 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p.
un -2 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.
Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem

75

57-66 GHz Platjoslas datu pārraides ierīces16 40 dBm e.i.r.p. un 13 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

76

61-61,5 GHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.i.r.p.    

77

63-64 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 40 dBm e.i.r.p.   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas vienīgi uz transportlīdzekļa-transportlīdzekļa, transportlīdzekļa-infrastruktūras un infrastruktūras-transportlīdzekļa sistēmām

78a

75-85 GHz Radionoteikšanas ierīces9 34 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r. p.
un -3 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.
Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

78b

75-85 GHz Radionoteikšanas ierīces9 43 dBm e.i.r.p.19 Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem10

79

76-77 GHz Transporta un satiksmes telemātikas ierīces13 55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p., un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. pulsa radariem   Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu un infrastruktūras sistēmām, kas bāzētas uz zemes

80

122-123 GHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.i.r.p.    

81

244-246 GHz Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces3 100 mW e.i.r.p.    

Piezīmes.
1 Aktīvo medicīnisko implantu kategorija attiecas uz aktīvo implantējamo medicīnas ierīču radiokomponentiem, kurus paredzēts pilnīgi vai daļēji ķirurģiski vai medicīniski ievietot cilvēka vai dzīvnieka ķermenī, un attiecīgā gadījumā uz to perifērajām ierīcēm.
2 Dzīvniekiem implantējamas ierīces - raidītājierīces, kuras tiek ievietotas dzīvnieka ķermenī, lai veiktu diagnostikas funkcijas un/vai terapiju.
3 Nespecifisko maza darbības attāluma ierīču kategorija aptver visu veidu radioierīces neatkarīgi no to lietojuma vai mērķa, kuras atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispārīgi un citi lietojumi.
4 Palīgierīču vājdzirdīgiem (ALD) kategorijā ietilpst radiosakaru sistēmas, kas uzlabo dzirdes invalīdu dzirdētspēju. Parasti šāda sistēma ietver vienu vai vairākus radioraidītājus un vienu vai vairākus radiouztvērējus.
5 Mērierīču kategorija aptver radioierīces, kas ietilpst divvirzienu radiosakaru sistēmās, kuras ļauj attāli kontrolēt, mērīt un nosūtīt datus viedo tīklu infrastruktūrās, piemēram, elektrības, gāzes un ūdens apgādes tīklos.
6 Sociālās trauksmes ierīces - radiosakaru sistēmas, kas nodrošina drošus sakarus, lai briesmās nokļuvusi persona ierobežotā zonā varētu izsaukt palīdzību. Sociālās trauksmes ierīču tipisks lietojums ir palīdzība veciem cilvēkiem vai invalīdiem.
7 Aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces - definētas Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.).
8 Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kuras balstās uz zemu latentumu un augsta darbības cikla pārraidēm. Tipiski lietojumi ir personas bezvadu audiovides un multivides straumēšanas sistēmas, mobilie tālruņi, automobiļu vai mājas izklaides sistēmas, bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, līdznēsājamas radioierīces, dzirdes aparāti, ausī ievietojamas austiņas, bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai izrādēs, un zemas jaudas analogie FM raidītāji (josla 36).
9 Radionoteikšanas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu raksturlielumu noteikšanai vai informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem. Tipiski lietojumi ir dažādu veidu mērījumi.
10 Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) - īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta vielas uzglabāšanai.
11 Modeļu vadības ierīces - īpaša veida tālvadības un telemetrijas radioiekārtas, ko izmanto, lai attāli vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, pa ūdens virsmu vai zem tās.
12 Radiofrekvences identifikācijas (RFID) ierīču kategorijā ietilpst retranslatora/nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (retranslatoriem), kas piestiprinātas dzīvām būtnēm vai nedzīviem priekšmetiem, un raidītāja/uztvērēja blokiem (nolasītājiem), kas aktivizē retranslatoru un saņem atpakaļ datus. Parasti lietojumi ietver priekšmetu uzraudzību un identifikāciju, piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS), un datu vākšanu un pārsūtīšanu saistībā ar objektiem, kuriem retranslatori ir pievienoti, un tā var būt vai nu bez baterijām, vai bateriju atbalstīta, vai darboties ar baterijām. Atbildes no retranslatora nolasītājs validē un nodod savai saimnieksistēmai.
13 Transporta un satiksmes telemātikas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto transporta jomās (autotransporta, dzelzceļa, ūdens vai gaisā - atkarībā no attiecīgajiem tehniskajiem ierobežojumiem), satiksmes vadībā, navigācijā, mobilitātes vadībā un intelektiskajās transporta sistēmās (ITS). Tipiski lietojumi ir saskarne starp dažādiem transporta veidiem, saziņa starp transportlīdzekļiem (piemēram, starp automobili un automobili), starp transportlīdzekļiem un stacionārās vietās (piemēram, starp automobili un infrastruktūru), kā arī saziņa ar lietotājiem.
14 Induktīvo ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas izmanto magnētiskos laukus ar induktīvo cilpu sistēmām tuva darbības lauka sakariem. Starp tipiskiem lietojumiem ir, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, tai skaitā pretaizbraukšanas radiofrekvenču sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu vadības sistēmas un autoceļu lietošanas maksas automātiskā iekasēšana.
15 Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas balstās uz zemu spektra vispārējo izmantošanu un zema darbības cikla spektra piekļuves noteikumiem, lai nodrošinātu augsti uzticamu piekļuvi spektram un pārraides koplietošanas joslās. Tipiski lietojumi ir signalizācijas sistēmas, kas izmanto radiosakarus, norādot brīdinājuma stāvokli attālā atrašanās vietā, un sociālās trauksmes sistēmas, kas nodrošina uzticamus sakarus personai, kura nonākusi briesmās.
16 Platjoslas datu pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļuvei spektram izmanto platjoslas modulācijas tehniku. Tipiski lietojumi ir bezvadu piekļuves sistēmas, piemēram, bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN).
17 Joslā 20 lielāka lauka intensitāte kā arī papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.
18 Joslās 22a, 24, 25, 27a un 28a lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.
19 Jaudas robežvērtība attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes."

23. Papildināt 3. pielikuma II daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Mobilie sakari gaisa kuģī (MCA)

13.1. MCA iekārtām atļautās frekvenču joslas un sistēmas

Veids

Frekvence

Sistēma

Piezīmes

GSM 1800 1710-1785 MHz (augšuplīnija)
1805-1880 MHz (lejuplīnija)
GSM, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, it īpaši EN 301 502, EN 301 511, EN 302 480 vai līdzvērtīgām specifikācijām 2013/654/ES
2008/294/EK
2008/295/EK
ECC/DEC/(06)07
UMTS 2100 (FDD) 1920-1980 MHz (augšuplīnija)
2110-2170 MHz (lejuplīnija)
UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, it īpaši EN 301 908-1 , EN 301 908-2 , EN 301 908-3, EN 301 908-11 vai līdzvērtīgām specifikācijām 2013/654/ES
2008/294/EK
2008/295/EK
ECC/DEC/(06)07
LTE 1800 (FDD) 1710-1785 MHz (augšuplīnija)
1805-1880 MHz (lejuplīnija)
LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, it īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 vai līdzvērtīgām specifikācijām 2013/654/ES
2008/294/EK
2008/295/EK
ECC/DEC/(06)07

13.2. Mobilo galiekārtu un zemes tīklu savienojuma novēršana

Laikā, kad gaisa kuģī ir atļauta MCA iekārtu darbība, ir jānovērš tādu mobilo galiekārtu mēģinājumi reģistrēties mobilajos tīklos uz zemes, kuras uztver šajā apakšpunktā sniegtajā tabulā norādītajās frekvenču joslās.

Frekvenču josla, MHz

Sistēmas uz zemes

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1805-1880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2110-2170

UMTS, LTE

2570-2620

UMTS, LTE, WiMAX

2620-2690

UMTS, LTE

13.3. Tehniskie parametri

13.3.1. Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa no tīkla vadības bloka (NCU)/gaisa kuģa bāzes stacijas

Ārpus gaisa kuģa kopējā e.i.r. p. no NCU/gaisa kuģa bāzes stacijas nedrīkst pārsniegt:

Augstums virs zemes, m

Maksimālais e.i.r.p. blīvums no NCU/gaisa kuģa bāzes stacijas ārpus gaisa kuģa

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1805-1880 MHz

2110-2170 MHz

2570-2690 MHz*

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3000

-17,0

-0,87

-19,0

-13,0

1,0

1,9

4000

-14,5

1,63

-16,5

-10,5

3,5

4,4

5000

-12,6

3,57

-14,5

-8,5

5,4

6,3

6000

-11,0

5,15

-12,9

-6,9

7,0

7,9

7000

-9,6

6,49

-11,6

-5,6

8,3

9,3

8000

-8,5

7,65

-10,5

-4,4

9,5

10,4

Piezīme. * Dotās 2570-2690 MHz joslas vērtības piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

13.3.2. Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa no gaisa kuģī esošas galiekārtas.

Ārpus gaisa kuģa e.i.r.p. no mobilās galiekārtas nedrīkst pārsniegt:

Augstums virs zemes, m

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no GSM mobilās galiekārtas, dBm/200 kHz

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no LTE mobilās galiekārtas, dBm/5 MHz

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no UMTS mobilās galiekārtas, dBm/3,84 MHz

GSM 1800 MHz

LTE 1800 MHz

UMTS 2100 MHz

3000

- 3,3

1,7

3,1

4000

- 1,1

3,9

5,6

5000

0,5

5

7

6000

1,8

5

7

7000

2,9

5

7

8000

3,8

5

7

13.3.3. Ekspluatācijas prasības:

a) minimālajam augstumam virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas MCA sistēmas jābūt 3000 metru;

b) kad darbojas gaisa kuģa bāzes stacija, ar tās palīdzību visu GSM mobilo galiekārtu, kas raida 1800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 0 dBm/200 kHz visos sakaru posmos, ieskaitot sākotnējo piekļuvi;

c) kad darbojas gaisa kuģa bāzes stacija, ar tās palīdzību visu LTE mobilo galiekārtu, kas raida 1800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 5 dBm/5MHz visos sakaru posmos;

d) kad darbojas gaisa kuģa bāzes stacija, ar tās palīdzību visu UMTS mobilo galiekārtu, kas raida 2100 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai -6 dBm/3,84 MHz visos sakaru posmos un maksimālais lietotāju skaits nedrīkst pārsniegt 20;

e) MCA darbojas uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata;

f) Latvijas Republikā reģistrēts MCA pakalpojumu sniedzējs vai Latvijas Republikā reģistrēta MCA gaisa kuģa īpašnieks pēc MCA iekārtas uzstādīšanas gaisa kuģī mēneša laikā par to paziņo valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari";

g) papildu atļauja MCA iekārtu izmantošanai virs Latvijas Republikas teritorijas citās ES un CEPT dalībvalstīs reģistrētos gaisakuģos ES un CEPT dalībvalstīm nav jāpieprasa, ja tās atbilst lēmumos 2008/294/EK, 2013/654/ES un ECC/DEC/(06)07 dotajiem tehniskajiem nosacījumiem;

h) MCA iekārtām ārpus ES un CEPT reģistrētos gaisa kuģos nav vajadzīga atļauja MCA iekārtu izmantošanai virs Latvijas Republikas teritorijas, ja šīs iekārtas atbilst lēmumos 2008/294/EK, 2013/654/ES un ECC/DEC/(06)07 dotajiem tehniskajiem nosacījumiem, un ir reģistrētas saskaņā ar attiecīgajām ITU normām."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

16.08.2014