Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.397

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
24.panta otro daļu un 47.panta 4.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 121. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 7.8. apakšpunktu.

2. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ministrija finansēšanas plānu projektus pārbauda un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma vai trīs darbdienas pirms kārtējā mēneša sākuma iesniedz Valsts kasē, izmantojot ePlānus. Vienlaikus ministrija informē Valsts kasi par finansēšanas plānu apstiprināšanu, kā arī norāda to skaitu un iesniegšanas pamatojumu, nosūtot informāciju uz Valsts kases atbildīgā darbinieka e-pasta adresi vai biud@kase.gov.lv."

3. Svītrot 34.1 punkta otro teikumu.

4. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Izdevumu segšanai budžeta izpildītāji var izmantot tikai finansēšanas plānos paredzētos un atbilstošajā valsts budžeta izdevumu kontā ieskaitītos resursus izdevumu segšanai, tai skaitā atlikumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izdevumu segšanai var izmantot pārstāvniecības valstī kredītiestādē atvērtajā kontā ieskaitītos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā atlikumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem."

5. Izteikt 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Valsts kase līdz kārtējā mēneša piektajai darbdienai ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk - ePārskati) nodrošina budžeta izpildes operatīvo kopsavilkuma pārskatu par laikposmu no pārskata gada 1. janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

39. Kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā saskaņo šādā kārtībā:

39.1. Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada vienpadsmitajai darbdienai ePārskatos nodrošina kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā;

39.2. ministrija pārbauda kopsavilkuma pārskatu un, konstatējot neatbilstības budžeta izpildē, informē padotībā esošās valsts budžeta iestādes par nepieciešamību līdz kārtējā saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai sagatavot un iesniegt Valsts kasē ar ministriju saskaņotu pieteikumu par klasifikācijas kodu labojumu vai darījumu pārgrāmatošanu par iepriekšējo saimniecisko gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu;

39.3. Valsts kase pēc labojumu veikšanas un šo noteikumu 50. punktā minēto neizmantoto budžeta asignējumu slēgšanas līdz kārtējā saimnieciskā gada deviņpadsmitajai darbdienai ePārskatos nodrošina precizēto kopsavilkuma pārskatu;

39.4. ministrija līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmit otrajai darbdienai ePārskatos saskaņo kopsavilkuma pārskatu."

6. Papildināt noteikumus ar 47.2 punktu šādā redakcijā:

"47.2 Valsts budžeta izpildītāji, kuru budžeta izdevumu kontos saimnieciskā gada laikā budžeta izpildes darījumu rezultātā veidojas ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, uzskaita šos ieņēmumus budžeta izpildē, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajam aktam par budžetu ieņēmumu klasifikāciju. Ja budžeta izpildē atzītie ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām nav valsts budžetā plānotie resursi izdevumu segšanai, tad budžeta izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos līdz saimnieciskā gada beigām."

7. Papildināt noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Šo noteikumu 38. un 39. punktā minētos kopsavilkuma pārskatus par budžeta izpildi Valsts kase nodrošina ePārskatos ne vēlāk kā ar 2015. gada 1. janvāri."

8. Aizstāt 1., 2. un 4. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

18.07.2014