Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2014.gada 12.jūnijā (prot. Nr.14, 9.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008., Nr.34, Nr.49, 2010., Nr.154, 2011., Nr.84, 2013., 210, 250) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmā (ārsta kvalifikācija) studējošajiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, kurā apņemas pēc studiju programmas un rezidentūras beigšanas turpmākos piecus gadus nostrādāt Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā veselības aprūpes iestādē, kā arī pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmā vai bakalaura studiju programmā studējošajiem (turpmāk - Studenti);".

2. Aizstāt noteikumu 5.1.1.apakšpunktā vārdu "invalīds" ar vārdiem "personai ar invaliditāti".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktam pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 43.panta trešajai daļai - dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Veicinot jaunu ārstu piesaistīšanu, studentiem, kuri apgūst otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmu (ārsta kvalifikācija), tiek paredzēta pašvaldības stipendija.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos studentiem tiek paredzēta pašvaldības stipendija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei pašvaldības budžetā nepieciešami 5160 euro gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar Daugavpils pilsētas veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

18.07.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.