Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 88., 155.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības vai karavīri (turpmāk - kontingents), ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dokumentus, piedalās starptautiskajās operācijās pēc to starptautisko organizāciju rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, kuru dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kurām sadarbojas Latvijas Republika, kā arī pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts, vai tās valsts lūguma, kuras teritorijā norisinās starptautiskā operācija."

2. Aizstāt 2.panta nosaukumā un tekstā, 3.1 panta otrajā daļā vārdu "vienības" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kontingents" (attiecīgā locījumā).

3.  5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā daļā un otrās daļas pirmajā teikumā vārdu "vienības" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kontingents" (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "par atsevišķu īpaši sagatavotu Nacionālo bruņoto spēku vienību" ar vārdiem "par atsevišķa īpaši sagatavota Nacionālo bruņoto spēku kontingenta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "vienību izmantošanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt Latvijas valsts intereses, šīs vienības" ar vārdiem "kontingenta izmantošanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt Latvijas valsts intereses, šo kontingentu".

4. 5.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru piedalīšanos starptautiskajās operācijās, kuri nosūtīti" ar vārdiem "tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās, kurš nosūtīts";

aizstāt panta tekstā vārdus "karavīrus, kuri ir nosūtīti" ar vārdiem "kontingentu, kurš ir nosūtīts";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru, kuri ir nosūtīti dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, piedalīšanos starptautiskajā operācijā uzskata dienesta pienākumu pildīšanu, atrodoties starptautiskās operācijas rajonā.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5.  6.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību" ar vārdiem "kontingenta veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šā kontingenta";

aizstāt panta tekstā vārdus "veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības" ar vārdiem "veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents".

6. 10.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "to vienību" ar vārdiem "tā kontingenta";

aizstāt panta tekstā vārdus "to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību" ar vārdiem "tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā minētos noteikumus par kārtību, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos" un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2014.gada 12.jūnijā

26.06.2014