Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20., 24.nr.; 2007, 13.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 40., 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošina iestādes vadītāju atlasi, izņemot šā likuma 37.pantā minēto gadījumu."

2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pretendentu pieteikšanās termiņu sāk skaitīt no konkursa izsludināšanas dienas, un tas nedrīkst būt īsāks par 10 dienām un garāks par 20 dienām."

3. 9.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka iestādes vadītāju atlases plānošanas, prasību izvirzīšanas un pretendentu novērtēšanas kārtību.";

papildināt trešās daļas 1.punktu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktora" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja";

aizstāt piektajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

4. 11.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktoru" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītāju";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktora" ar vārdiem "Pārresoru koordinācijas centra vadītāja";

aizstāt piektajā daļā vārdus "uz sešiem mēnešiem" ar vārdiem "no trim līdz sešiem mēnešiem".

5. Papildināt 13.panta otro daļu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktora" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja".

6. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "trīs nedēļas" ar vārdu "nedēļu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata pieņem ministrs, bet par Valsts kancelejas direktora un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja atbrīvošanu - Ministru prezidents. Lēmumu par valsts sekretāra, Ministru prezidenta biedra sekretariāta vadītāja, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāja, Valsts kancelejas direktora, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja un pārraudzībā esošas iestādes vadītāja atbrīvošanu no amata attiecīgā amatpersona pieņem, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, izņemot gadījumu, kad civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz šā likuma 41.panta 1.punkta "a" apakšpunktu vai 3.punktu."

7. Papildināt 20.panta otro daļu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktora" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja".

8. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierēdņa darbību un tās rezultātus katru gadu novērtē tiešais vadītājs vai iestādes vadītāja izveidota vērtēšanas komisija."

9. Papildināt 39.panta piekto daļu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktoru" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītāju".

10. Papildināt 41.panta 1.punktu pēc vārdiem "Valsts kancelejas direktors" ar vārdiem "un Pārresoru koordinācijas centra vadītājs".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 4.panta otrās daļas 4.punkts un 9.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 29.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2014.gada 11.jūnijā

25.06.2014