Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Jūrmalā 2013.gada 18.aprīlī (prot. Nr.9, 8.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
"Par pašvaldībām"

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums":

1. 12.27.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"12.27. Jūrmalas sporta cents".

2. 12.33.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"12.33. Jūrmalas pilsētas internātpamatskola".

3. 12.42.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"12.42. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"".

4. 14.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"14.4. PSIA "Jūrmalas attīstības projekti"."

5. 14.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"14.5. PSIA "Jūrmalas ātrā palīdzība"."

6. 14.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"14.7. PSIA "Jūrmalas kapi"."

7. 14.12.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"14.12. PSIA "Kauguru veselības centrs"."

8. 17.1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"17.1.8. koku vērtēšanas komisiju".

9. Papildināt ar 17.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.18. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisiju".

10. Papildināt ar 17.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.6. Jūrmalas pilsētas Jauniešu domi".

11. Svītrot 21.1.apakšpunktā vārdus "un Domes valdē".

12. Papildināt ar 21.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.13. veic pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus pašvaldības kapitālsabiedrībās un citās kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder pašvaldībai".

13. Saistošo noteikumu pielikumu (pašvaldības pārvaldes struktūra) izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12
(prot.Nr.9, 8.p.)Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums""

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības nolikuma teksts un struktūrshēma.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēts pašvaldības komisiju, konsultatīvo padomju, struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību saraksts un struktūrshēma.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Visockis

19.04.2013