Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.99

Rīgā 2014.gada 27.maijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.20 2.p.)

Grozījumi atsevišķos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos saistībā ar grozījumiem Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu, Kredītiestāžu likuma 
34.1 panta otro daļu, 34.2 panta ceturto daļu,
50. panta otro un trešo daļu, 55. pantu, 101.3 panta piekto daļu,
Finanšu instrumentu tirgus likuma 119.1 panta trešo daļu,
122.1 panta ceturto daļu, 123.5 panta otro daļu, 124. panta 1.1 daļu,
139. panta trīspadsmito daļu, likuma
''Par privātajiem pensiju fondiem'' 28. panta sesto daļu,
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 45. pantu

1. Saistībā ar grozījumiem Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā izdarīt atsevišķos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā arī - Komisija) normatīvajos noteikumos šādus grozījumus:

1.1. Komisijas 2008. gada 7. marta normatīvajos noteikumos Nr. 34 "Procentu likmju riska pārvaldīšanas, ekonomiskās vērtības samazinājuma aprēķināšanas un procentu likmju riska termiņstruktūras pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu, 101.3 panta piekto daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.5 panta otro daļu un 139. panta trīspadsmito daļu";

1.2. Komisijas 2009. gada 28. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 194 "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.2 panta ceturto daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122.1 panta ceturto daļu";

1.3. Komisijas 2012. gada 1. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.1 panta otro daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 124. panta 1.1 daļu";

1.4. Komisijas 2009. gada 25. marta normatīvajos noteikumos Nr. 42 "Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 55. pantu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 119.1 panta trešo daļu";

1.5. Komisijas 2013. gada 7. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 129 "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu";

1.6. Komisijas 2011. gada 25. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 29 "Kredītiestādes uzņēmuma pārejas regulējošo prasību normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta otro daļu";

1.7. Komisijas 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 64 "Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.5 panta otro daļu";

1.8. Komisijas 2013. gada 7. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 131 "Informācijas par pārņemto nekustamo īpašumu sagatavošanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu";

1.9. Komisijas 2013. gada 19. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 288 "Pārskata par kredītiestāžu klientu veiktajiem maksājumiem, izmantojot korespondentbanku tīklu, sagatavošanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu";

1.10. Komisijas 2009. gada 20. marta normatīvajos noteikumos Nr. 38 "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta otro un trešo daļu";

1.11. Komisijas 2010. gada 5. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 24 "Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu";

1.12. Komisijas 2014. gada 26. marta normatīvajos noteikumos Nr. 49 "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi" izteikt to izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu, Kredītiestāžu likuma 34.1 panta otro daļu, 50. panta trešo daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.5 panta otro daļu, 124. panta 1.1 daļu, likuma ''Par privātajiem pensiju fondiem'' 28. panta sesto daļu, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 45. pantu".

2. Šie normatīvie noteikumi stājas spēkā to publicēšanas dienā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

28.05.2014