Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.261

Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
5.panta trešo un 3.1 daļu, 13.panta trešo daļu, 14.panta sesto daļu un
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 166. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5. panta trešo un 3.1 daļu, 13. panta trešo daļu, 14. panta sesto daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta piekto daļu";

1.2. aizstāt 1.3. apakšpunktā skaitli un vārdus "5. panta trešajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "5. panta trešajā un 3.1 daļā";

1.3. papildināt 3. punktu aiz vārdiem "(turpmāk - mikrouzņēmuma darbinieks)" ar vārdiem "un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju";

1.4. svītrot 17. punktā vārdus "kā arī pienākums triju dienu laikā paziņot par obligāti sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanu (izņemot mikrouzņēmuma darbinieku), bet pašnodarbinātā laulātajam - par laulības šķiršanu, laulātā pašnodarbinātā statusa zaudēšanu vai laulātā nāvi";

1.5. aizstāt 19.1. apakšpunktā vārdus "mikrouzņēmuma darbinieks" ar vārdiem "mikrouzņēmuma darbinieks, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs";

1.6. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.976

Reģistrācijas lapas paraugs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai

Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos
valsts sociālajai apdrošināšanai

  Personas kods            

-

         
  Vārds, uzvārds ______________________________________________________________________________________
  Deklarētās dzīvesvietas adrese ______________________________________________________________________________________
  Tālruņa numurs _______________________________________________________________________________________
  E-pasta adrese _______________________________________________________________________________________
I. Kā persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai, pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

II. Kā pašnodarbinātā laulātais pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

   
Dati par laulāto personu:  
   

Vārds, uzvārds

   
Personas kods            

-

         
   
III. Kā mikrouzņēmuma darbinieks pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai, sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (visiem sociālās apdrošināšanas veidiem)

valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (persona, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju)

valsts pensiju apdrošināšanai, sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (persona, kura ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs)

IV. Kā persona, kura maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

lēmumu vēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

lēmumu vēlos saņemt pa pastu

lēmumu vēlos saņemt klātienē

(paraksts*)

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.7. aizstāt 2. pielikumā tekstu "Uz jautājumiem, kas saistīti ar valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām, Jums atbildēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ___________________________________ nodaļas darbinieks

(vārds, uzvārds)

pa tālruni _________________ darbdienās no plkst. ___________ līdz plkst. ____________" ar tekstu "Uz jautājumiem par valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām Jums atbildēs pa tālruni

 

darbdienās no plkst.______ līdz __________ vai rakstot uz e-pastu

(tālruņa numurs)

 

(e-pasta adrese)".

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

01.06.2014