Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.139

Rīgā 2014.gada 16.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra noteikumos Nr.93 "Kredītu reģistra noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 10., 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un piektās daļas
1. punktu un 31. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2012. gada 13. septembra noteikumos Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 150; 2013, Nr. 58; 2013, Nr. 186) šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 11.3.3.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3.3.3 norāde par vērtēšanas metodi;";

1.2. aizstāt 72. punktā vārdus "šā klienta līguma noteikumiem" ar vārdiem "šā klienta līguma noteikumiem, vai solidārā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu";

1.3. aizstāt 73. punktā vārdus "šā klienta līguma noteikumiem" ar vārdiem "šā klienta līguma noteikumiem, vai šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu";

1.4. papildināt 74. punktu aiz vārdiem "klienta saistību izbeigšanās datumu" ar vārdiem "vai klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu";

1.5. papildināt 124.3 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Ja klienta saistību vērtēšanai klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto tikai ciklu aptverošo (through-the-cycle) metodi, norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību procentos kalendārā ceturkšņa beigās pēc ciklu aptverošās metodes.";

1.6. aizstāt 124.6 punktā vārdus "Komisijas noteikumiem par minimālo kapitāla prasību aprēķināšanu" ar vārdiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012";

1.7. papildināt ar 3.5.8.3 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.5.8.3 Norāde par vērtēšanas metodi

124.7 Reģistrā iekļauj ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi", ja klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto ciklu aptverošo metodi.";

1.8. papildināt 234. punktu aiz vārdiem "ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā"" ar vārdiem "ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi"";

1.9. papildināt ar 239. un 240. punktu šādā redakcijā:

"239. Grozījumi šo noteikumu 3. pielikumā saistībā ar kategorijas "Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs" un kategorijas "Finanšu palīgsabiedrība" ieviešanu stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

240. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta saistībām un 2014. gada 1. septembrī plkst. 00.01 attiecīgās klienta saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2014. gada 30. novembrim pārbauda ziņas "Kategorija" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā to aktualizē.";

1.10. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93

Kategoriju klasifikators

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs

35

Finanšu palīgsabiedrība

34

Pensiju fonds

33

Apdrošināšanas sabiedrība

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu)

31

Ieguldījumu fonds, izņemot naudas tirgus fondu

30

Fiziskās personas apkalpojošā bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir mazāks par 10, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. euro)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 10-49, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. euro)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 50-249, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. euro)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 250 vai lielāks, un gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. euro)

41

";

1.11. aizstāt 7. pielikumā vārdus "Dzēstas pēc maksātnespējas procesa ietvaros saistību dzēšanas plānā iekļauto klienta saistību nokārtošanas" ar vārdiem "Dzēstas pēc klienta atbrīvošanas no atlikušajām klienta saistībām, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru".

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

22.05.2014