Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-8

Jelgavā 2014.gada 27.martā

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 27.marta lēmumu Nr.4/5

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu Nr.1/3) pielikumā "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" šādus grozījumus:

1.1. pielikuma 5.2. un 6.punktā vārdu "bērni" aizstāt ar vārdu "izglītojamie";

1.2. papildināt pielikumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. No dalības maksas kalendārajā gadā ir atbrīvoti izglītojamie, kuri profesionālās izglītības programmas apgūst izglītības iestāžu "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola", "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola", "Jelgavas Ledus sporta skola" MT-7 (mācību treniņu septītā apmācības gada grupa), SMP-1 (sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa), SMP-2 (sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa), SMP-3 (sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa) un ASM (augstākās sporta meistarības grupa) grupās un kuri iepriekšējā kalendārajā gadā:

7.1. individuālajos sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai vai ir izpildījuši sporta meistarkandidāta normatīvu;

7.2. ir sasnieguši 16 gadu vecumu un komandu sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.VectirāneJelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.14-8 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"" projekta
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola", "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" un "Jelgavas Ledus sporta skola" (turpmāk tekstā - Iestādes) ir Jelgavas pilsētas domes izveidotas profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēšanā, futbolā, vieglatlētikā, džudo, šahā, peldēšanā, hokejā, daiļslidošanā.

1.2. Lai veicinātu augstu sasniegumu sporta attīstību Jelgavas pilsētā, paaugstinātu izglītojamo mācību motivāciju un atbildību par saviem mācību rezultātiem, Iestāžu MT-7 (mācību treniņu septītā apmācības gada grupa), SMP-1 (sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa), SMP-2 (sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa), SMP-3 (sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa) un ASM (augstākās sporta meistarības grupa) grupu izglītojamos ir nepieciešams atbrīvot no dalības maksas nākamajā kalendārajā gadā.

Tas būtu attiecināms uz izglītojamiem, kuri attiecīgajās apmācību grupās iepriekšējā gadā ir sasnieguši sekojošus rezultātus:

- individuālajos sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs izcīnījuši no 1. līdz 6.vietai vai izpildījuši sporta meistarkandidāta normatīvu;

- komandu sporta veidos izglītojamie ir sasnieguši 16 gadu vecumu un izcīnījuši Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs no 1. līdz 6.vietai.

1.3. Neiegūtie finanšu ieņēmumi tiek paredzēti Iestāžu gada budžetos.

1.4. Dalības maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi Iestādēs ir noteikta Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13-3 " Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Minētajos noteikumos ir norādītas akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes, dalības maksa mēnesī vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā un nosacījumi dalības maksas atvieglojumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" ir noteikti profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs izmantojamos grupu apzīmējumus.

2.2. Saistošie noteikumi groza spēkā esošos saistošos noteikumus, vārdu "bērni" aizstājot ar vārdu "izglītojamie" un papildinot ar jaunu 7.punktu, nosakot, ka ar 2014.gada 1.maiju no dalības maksas ir atbrīvoti bērni un jaunieši, kuri profesionālās izglītības programmas apgūst Iestāžu MT-7, SMP-1, SMP-2, SMP-3 un ASM grupās un viņu sasniegumi iepriekšējā kalendārajā gadā atbilst noteiktajiem rezultativitātes kritērijiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" sniegto informāciju, kopējais izglītojamo skaits, uz kuriem šobrīd attiecas sagatavotais saistošo noteikumu projekts - 103 izglītojamie, kuri apgūst profesionālās izglītības programmas Iestāžu MT-7, SMP-1, SMP-2, SMP-3 un ASM grupās.

Neiegūtie finanšu ieņēmumi kopā sešos mēnešos (līdz 2014.gada beigām) sastāda 7530.12 euro

JSPS: 23 audzēkņi x 7.11 euro = 163.53 x 6 mēneši = 981.18 euro

JBJSS: 49 x 4.27 = 209.23 x 6 = 1255.38

JLSS: 31 x 28.46 = 882.26 x 6 = 5293.56

Kopējais attiecīgo apmācības grupu izglītojamo skaits Iestādēs - 147 izglītojamie

(JSPS - 29; JLSS - 32; JBJSS - 86).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus piemēros Iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

01.05.2014