Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.188

Rīgā 2014.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"

Izdoti saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma
2.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 207. nr.; 2013, 207., 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.2. Ministru kabineta Diploma dibināšanas kārtība

37. Ministru kabineta Diploms (turpmāk - diploms) (3. pielikums) tiek dibināts, lai novērtētu izglītojamo gūtos sasniegumus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un sportistu izcilos sasniegumus sportā.

38. Diploms tiek dibināts, ievērojot šo noteikumu 2. nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz dokumenta attēla iesniegšanu Valsts heraldikas komisijā.

39. Diploma piešķiršana izglītojamam un pedagogam ietver arī noteiktas naudas balvas piešķiršanu.

40. Naudas balvas piešķiršanai izglītojamam un pedagogam izmantojami attiecīgajam mērķim paredzētie Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļi.

41. Izglītojamam diplomu piešķir par individuālajiem sasniegumiem klātienes starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, bioloģijā), ja olimpiādē piedalījušās vismaz 45 valstis.

41.1 Latvijas sportistiem, viņu treneriem, sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajām sporta federācijām, diplomu piešķir, ja piešķir naudas balvu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.

42. Izglītojamam piešķir naudas balvu šādā apmērā:

42.1. par pirmo vietu - 2135 euro;

42.2. par otro vietu - 1425 euro;

42.3. par trešo vietu - 995 euro;

42.4. par Atzinības rakstu - 710 euro.

43. Pedagogam par izglītojamā sagatavošanu šo noteikumu 41. punktā minētajai olimpiādei attiecīgajā mācību priekšmetā, ja izglītojamais tajā ir ieguvis pirmo, otro vai trešo vietu vai Atzinības rakstu, piešķir naudas balvu šādā apmērā:

43.1. ja izglītojamais ieguvis pirmo vietu, - 710 euro;

43.2. ja izglītojamais ieguvis otro vietu, - 640 euro;

43.3. ja izglītojamais ieguvis trešo vietu, - 570 euro;

43.4. ja izglītojamais apbalvots ar Atzinības rakstu, - 500 euro.

44. Ja izglītojamo olimpiādei gatavojuši vairāki pedagogi, naudas balvu sadala līdzīgās daļās un diplomu pasniedz katram pedagogam.

45. Priekšlikumu par diploma piešķiršanu izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Ministru kabinetā divu mēnešu laikā pēc starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes norises.

46. Ministru kabinets lēmumu par diploma piešķiršanu pieņem ar Ministru kabineta rīkojumu.

47. Diplomu pasniedz Ministru prezidents svinīgā ceremonijā triju mēnešu laikā pēc tā piešķiršanas."

2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.928

Ministru kabineta Goda diploma paraugs

Ministru kabineta Goda diploma izmērs: A3+ (329 x 483 mm)

Devīze: "Māte Latvija"".

3. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.928

Ministru kabineta Atzinības raksta paraugs

Ministru kabineta Atzinības raksta izmērs: A3 (420 x 297 mm)

Devīze: "Brīvība"".

4. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.928

Ministru kabineta Diploma paraugs

Ministru kabineta Diploma izmērs: A3 (420 x 297 mm)

Devīze: "Lāčplēsis"".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde

18.04.2014